Algemene Vergadering 2017

Het bestuur van KTM De Eendracht-Etterbeek, vzw 
nodigt alle leden uit op de 

Jaarlijkse Algemene vergadering 

op 12 februari 2017 om 11u 
in Gemeenschapscentrum de Maalbeek, 
Hoornstraat 97 te 1040 Etterbeek.

 

Op de Agenda:

·         Verwelkoming door Peter Savels, voorzitter.
·         Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 24 april 2016.
        (zie bijlage onderaan)
·         Ontslag van vaste leden die niet meer naar de Algemene Vergadering komen.
·         Financieel verslag door Stefan Pion, penningmeester.
·         Decharge van het bestuur voor het jaar 2016.
·         Verkiezing van het bestuur: alle bestuursleden stellen zich opnieuw kandidaat.
·         Receptie

Kandidaten voor het bestuur kunnen zich ten laatste 5 minuten voor de aanvang van de vergadering aanmelden bij de voorzitter.

De leden die niet kunnen aanwezig zijn, mogen zich laten vertegenwoordigen via een volmacht. Deze volmacht vindt u in de bijlage. Bezorg deze bijlage aan een bestuurslid of aan Peter Savels, Postraat 52, 9860 Balegem. U kunt ook een mail sturen naar ktm.de.eendracht@gmail.com om volmacht te geven.  U kunt enkel een ander lid van de vereniging volmacht geven. Ieder lid kan slechts van 1 persoon volmacht krijgen.

 

We hopen op een talrijke opkomst.

 

Namens het Bestuur,

Peter Savels

Voorzitter

Ċ
Peter Savels,
11 dec. 2016 03:48
Ċ
Peter Savels,
11 dec. 2016 03:48