Peruskirja

  1. Ihmismieli ja persoonallisuus kokemuksineen on ainutlaatuinen ja korvaamaton. Ihmisen katoaminen on valtava menetys sekä ihmisen itsensä, hänen läheistensä että seuraavien sukupolvien kannalta.

  2. Koko olemassaolonsa ajan ihminen on lajina ja yksilöinä pyrkinyt elämään ja selviytymään mahdollisimman pitkään. Tämä pyrkimys on ihmisen kannalta järkevä ja hyödyllinen.

  3. On pidettävä realistisena mahdollisuutena, että yksilön minuus voidaan säilyttää edistyneiden säilytysteknologioiden avulla käytännöllisesti katsoen vahingoittumattomana kauas tulevaisuuteen.

  4. On myös pidettävä realistisena mahdollisuutena, että huolellisesti säilytetyt ihmiset voidaan elvyttää tulevaisuuden kehittyneillä elvytysteknologioilla, korjaten sekä säilytykseen johtaneista osatekijöistä syntyneet että säilytyksestä itsestään aiheutuneet vauriot.

  5. Ihmisellä tulisi olla hänen yhteiskunnallisesta asemastaan, varallisuudestaan, mielipiteistään tai muista ominaisuuksistaan riippumaton mahdollisuus säilyttää itsensä parhaan käytettävissä olevan teknologian avulla mahdollisimman tehokkaasti.

  6. Suomen Kryoniikkaseura tukee ihmismielen säilytyksen ja elvyttämisen tutkimusta sekä käytäntöä edellämainittujen kohtien mukaisesti.

  7. Suomen Kryoniikkaseura on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.