Kirjallisuutta

Kryoniikkaa käsittelevää kirjallisuutta englanniksi. Sähköiset versiot saatavilla.

Lisää Alcorin kirjastosivulla.

Scientists' Open Letter on Cryonics

Alla mainitut julkaisut eivät ole välttämättä vapaasti saatavilla. Voit kysellä niitä esim. Helsingin yliopiston kirjastosta tai yhdistyksen tapaamisissa.

Katsausartikkeleita.

Merkittäviä julkaisuja.