โปรแกรมคำนวณอายุ

จะเรียกว่าคำนวณอายุ หรือคำนวณหาจำนวนวันระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดของช่วงเวลาอะไรก็ตาม

ผมเขียนขึ้นด้วย QuickBASIC จึงเป็น DOS application เมื่อ run บน Windows ก็จะ run บน DOS Box

อาศัยหลักการคำนวณหาจำนวนวันจูเลี่ยน (Julian Date Number)

ได้ algorithm มาจากหนังสือแปล "ดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการกับเครื่องคิดเลขของท่าน"

แปลจาก "Practical Astronomy with Your Calculator"

ผู้เขียน : Peter Duffett Smith

Published by the Press Syndicate of the University of Cambridge

ผู้แปล : ผศ. ดร.พิสิทฐ์ วรสิงห์ และ ผศ.ไพเสริฐ ธรรมานุธรรม

เอกสารประกอบการศึกษาวิชา PH 106 , PH 222

ผู้จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

download ไฟล์โปรแกรม (zip) ที่ไฟล์แนบ ด้านล่าง


หมายเหตุ

ป้อน พ.ศ. , เลขเดือน , เลขวัน ของวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุด

ผลลัพท์จะออกมาเป็นจำนวนวัน

และจะแปลงเป็นจำนวน ปี , เดือน , วัน ด้วย

แต่ผลลัพท์ที่แปลงเป็น ปี เดือน วัน อาจคลาดเคลื่อนไปเล็กน้อย

เพราะปีหนึ่งอาจจะมี 365 หรือ 366 วัน ถ้าจะคำนวณให้ถูกต้องคงต้องคิดวิธีการกันอีกยาว

 

ċ
age.zip
(24k)
Kreangsak Thasit,
18 ส.ค. 2554 08:13
Comments