Studenckie Koło Naukowe Europejskiej Tradycji PrawnejStudenckie Koło Naukowe Europejskiej Tradycji Prawnej zostało założone jako SKN Prawa Rzymskiego i Porównawczego (do 2016 r.) z inicjatywy prof. zw. dr hab. Bronisława Sitka, będącego jego wieloletnim opiekunem naukowym, twórcą i kierownikiem pierwszej katedry prawa porównawczego na terenie RP oraz prodziekanem ds. współpracy z zagranicą i dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie (2008-2013) a następnie prezesem Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (2013–2015).

Od 2014 r. Kołem opiekuje się dr Aleksander W. Bauknecht. Jego członkowie brali aktywny udział m. in. w organizacji I i V Polsko-Hiszpańskiej Konferencji Prawa Rzymskiego oraz zorganizowali pierwszą e-konferencję naukową na Uniwersytecie "Instytucje prawa cywilnego a konstytucje państw członkowskich UE".

Zebrania Koła odbywają się w środę (I) o godz. 13:15-14:45, w budynku Biblioteki UWM. Podczas każdego zebrania, wybrani członkowie prezentują swoją aktualną pracę naukową.

KONTAKT: etp.wpiauwm <at> gmail . com
  • Publikacje
  • Zorganizowane konferencje
  1. Olsztyn, 09.04.2014: Ochrona interesu Skarbu Państwa od antycznego Rzymu do dziś (sprawozdanie ukazało się w Kortowskim Przeglądzie Prawniczym 1/2014, s. 81),
  2. Olsztyn, 26.03.2015: Przynależność państwowa a system prawny Polski i UE,
  3. Olsztyn, 7.04.2016: Europejskie systemy prawne wobec wyzwań cyfrowych,
  4. Olsztyn, 28.12.2016: Instytucje prawa cywilnego a konstytucje państw członkowskich UE,
  5. Bańska Bystrzyca-Bratysława-Wiedeń, 02-05.04.2017: Wiosenny Obóz Naukowy 2017.
  6. Olsztyn, 25.04.2017: Współczesne kierunki w prawie zobowiązań z perspektywy europejskiej.
ZARZĄD KOŁA

2017/2018
                      
Marta Dryl (Prezes, prawo, III rok)                  Natalia Pliszka (Z-ca Prezesa, prawo, II rok)

2015/2016, 2016-2017
                      
Daniel Lubowiecki (Prezes)                             Wojciech Madej (Z-ca Prezesa)
[- stypendium naukowe Marszałka                [stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego]  
stypendium Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego]

2014/2015
                      
Igor Sztynio (Prezes)                                      Paweł Aptowicz (Z-ca Prezesa)
- aplikant adwokacki]

2013/2014
                       
Kinga Długokęcka (Prezes)                             Danuta Nidzgorska (Z-ca Prezesa)
                                                                       [stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego]

2012/2013
Ilona Biedrzycka (Prezes)

2011/2012
Ilona Kasińska (Prezes)