Κωνσταντίνος Γ. Μαργαρίτης

Καθηγητής, Εργαστήριο Παράλληλης Κατανεμημένης Επεξεργασίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εγνατία 156, ΤΘ 1591, 54636, Θεσσαλονίκη.

Email kmarg@uom.gr, Γραφείο: #531, Τηλ: +30 2310 891891, Fax: +30 2310 891846


Konstantinos G. Margaritis

Professor, Parallel Distributed Processing Laboratory, Department of Applied Informatics, University of Macedonia 156 Egnatia Str., PO BOX 1591, GR-54636, Thessaloniki, Greece.

Email kmarg@uom.gr, Office: #531, Phone: +30 2310 891891, Fax: +30 2310 891846