Trang chủ

Kể từ năm 2019, trang thông tin được chuyển đến đây:
Bạn đang xem trang thông tin của Free Contest từ 2015 đến 2018.

kc97blf là gì?

kc97blf là trang web chứa thông tin về các kì thi mà tôi và các tình nguyện viên tổ chức. Trang web này sẽ đăng nội dung của các kì thi, bao gồm các phần như thông báo, đề bài và bộ test, kết quả, đánh giá và nhận xét, ....

Free Contest là gì?

Hàng tuần, nhóm chúng tôi thường tổ chức một kì thi online, gọi là Free Contest. Đây là những kì thi lập trình miễn phí và cho phép bất cứ ai cũng có thể tham gia. Những kì thi này có mục đích mang các bài tập lập trình có chất lượng cao tới các học sinh sinh viên đang luyện tập ở khắp các vùng miền. Bằng cách đó, kì thi đem một luồng gió mới đến những nơi không có điều kiện tiếp xúc với môi trường học tập chuyên nghiệp.

Tất cả các kì thi này đều được tổ chức dựa trên tinh thần nhân đạo, đem tài năng thực hiện việc có ích, trong đó việc có ích ở đây là chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm một cách phi lợi nhuận.

Hình thức của Free Contest

Free Contest là kì thi online, sử dụng hệ thống CMS. Thông báo về kì thi sẽ được đăng lên trang web này và Facebook page khoảng một ngày trước khi kì thi diễn ra. Thí sinh cần phải đăng kí để tham gia kì thi. Thông thường, một kì thi sẽ kéo dài 3 tiếng (19h30 - 22h30) và gồm 5 bài tập. Thí sinh được phép nộp bài nhiều lần; sau mỗi lần nộp bài, máy chấm sẽ chấm bài và kết quả của lần nộp đó sẽ được gửi cho thí sinh ngay sau khi bài làm đó được chấm xong. Bảng xếp hạng của kì thi được cập nhật liên tục và cho phép bất cứ ai cũng có thể xem điểm của các thí sinh.