Die Voortrekkers Kanonkop - Brackenfell

Ons bedien Brackenfell reeds sedert 1976

Kanonkop of Facebook...

Brackenfell Hou Koers

Die Voortrekkers Kanonkop Brackenfell is deel van die groter Voortrekkerbeweging wat reeds in 1931 amptelik gestig is. Hier in Brackenfell Hou Koers ons reeds sedert 1976 saam met ons veel ouer Voortrekkerbure rondom Kaapstad.

Ons kom elke Vrydagagaand binne skoolkwartale van 18:00 tot 19:00 by die NG Kerk Proteahoogte in Brackenfell bymekaar, as ons nie weg is vir 'n kamp of ander avontuur nie.

Die Voortrekkers is ’n plek waar jeuglede kultuur, in die natuur, deur avontuur, geniet.

Almal van Graad Loopnounet tot Graad Afgetree is baie welkom, ons amptelike goed-beplande program vir jeuglede sluit Graad R tot Graad 12 in, met die laerskooljare as Penkoppe en Drawwertjies, en die hoërskooljare as Verkenners. Na skool kan jy inspring en help as Staatmaker, en na die studentejare en bietjie meer lewensondervinding kan jy as volwasse lid 'n Spanoffisier raak of ondersteuning bied as Heemraad of Jeugvriend.

Wie is Die Voortrekkers?

Die Voortrekkers is ’n kultuurbeweging wat die moderne Afrikaner, in besonder sy jeug, bemagtig om as positiewe Burgers en konsekwente Christene suksesvol te wees in hulle roeping tot diens.

'n Moderne en dinamiese organisasie wat voorloop in die ontwikkeling van jong Afrikaanse leiers

Jou Kanonkop knoppies...

Wat Bied Die Voortrekkers

Die Voortrekkers se metode vir leierskapontwikkeling is die kombinasie van Kultuur, Avontuur en Natuur. Deur dié metode het Die Voortrekkers vir meer as tagtig jaar bewys ons KAN suksesvol dienbare leiers vir môre ontwikkel.

Die uitkomste van Die Voortrekkers se leierskapsontwikkeling is selfdoen-Vaardighede, waardegedrewe Antwoorde en die praktiese Toepassing daarvan. Hiermee VAT Voortrekkers die toekoms met selfvertroue.

Geakkrediteerde Opleiding - Avontuur in die Natuur - Leierskapontwikkeling - Erkenning en Toekennings - Spanleierskap en Spanwerk - Toepassing van Christelike Waardes - Moderne Afrikaanse Kultuurervaring - Vaardigheidsontwikkeling - Gemeenskapsprojekte

2020 Gaan weer vol pret wees...

'n Paar aktiwiteite uit 2019...

'n Paar aktiwiteite uit 2018...

'n Paar hoogtepunte van 2017...

So 'n paar hoogtepunte uit 2016..

So 'n paar hoogtepunte uit 2015..

So 'n paar hoogtepunte uit 2014...

Bakgatkamp, Franskraal / De Kelders, Jan 2014

Vrugtefees en Boeresport, Jan 2014

Vlotvaart, Feb 2014

Leer ken ons kultuur-erfenis

Besoek aan Kasteel, Kaapstad

Kans vir Sokkie is daar ook...

Tafelberg ekspedisie

Heeltyd speeltyd

Spanuitstappies en kenteken-werk...

Kommandokamp, Wemmershoek, 2009

Brand Kampvuur....

Die Voortrekkers, Gebied Kaapland, op Facebook: