ВСТУПНИКАМ

Куди піти учитись, яку спеціальність обрати? – основне питання для випускників шкіл і їх батьків. Сьогодні існує декілька способів вибору майбутнього фаху. Перший це - вибір «популярних» спеціальностей, другий – звертання уваги на «креативні» спеціальності і нарешті третій – вибір «класичних» спеціальностей. Однак незалежно від способу вибору завжди виникає сумнів щодо перспективи  вибраної спеціальності у майбутньому, можливості подальшого працевлаштування та фінансового благополуччя, тощо. Перевіреним варіантом вибору майбутньої спеціальності є визначення попиту фахівців в промисловості.

До «класичних» спеціальностей, на які завжди є постійна затребуваність в Україні та у світі в цілому, відносяться спеціальності пов’язані з пакувальною галуззю.

Кафедра Мехатроніки та пакувальної техніки Національного  університету харчових технологій пропонує низку класичних інженерних спеціальностей пов’язаних з проектуванням та експлуатацією технічних систем пакувальної індустрії.

Кафедра Мехатроніки та пакувальної техніки вперше в Україні відкрила спеціальності пов’язані з пакувальною галуззю такі як «Машини і технологія пакування», «Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки», та постійно працює над підвищенням якість підготовки фахівців.

Вже майже сім років кафедра МПТ плідно співпрацює з провідними підприємствами з виготовлення пневматичного обладнання «CAMOZZI» та «FESTO». На кафедрі створені сучасні спеціалізовані навчальні лабораторії, які оснащенні самими надсучасними зразками обладнання даних компаній. В цьому році компанії в черговий раз поповнили лабораторне устаткування новими елементами пневмоавтоматики, які дали можливість на високому технічному рівні забезпечувати підготовку і перепідготовку фахівців для пакувальної індустрії, читати нові сучасні дисципліни – пневматика та пневмопривод та мехатроніка.

Традиційно студенти кафедри МПТ разом з викладачами є активними учасниками різноманітних промислових виставок, таких як міжнародний форуму харчової промисловості та упаковки (International Forum of FoodIndustry and Packaging, IFFIP), міжнародної спеціалізованої виставки обладнання і технологій для харчової та переробної промисловості INPRODMASH,  міжнародної спеціалізованої виставки обладнання та технологій для упаковки UPAKOVKA, де представляються експозиції із зразками упаковки, макети обладнання, підручники та посібники, науково-дослідна робота викладачів і студентів, а також проводяться круглі столи та науково-практичні диспути з актуальних питань галузі.

Рівень підготовки студентів на кафедрі засвідчують традиційно здобуті призові місця в українських олімпіадах серед технічних вузів.

Плідна робота кафедри МПТ по співпраці з промисловими підприємствами була відзначена в листопаді подякою екологічної компанії «Рада», яка відзначила якісну підготовку випускників кафедри та високий рівень наукових розробок по переробці використаної упаковки.

  Рушійною силою і нашим майбутнім є студентство, яке  з кожним новим поколінням вносить до кафедри свої барви, свій потенціал, ідеї, здобутки.

Визнанням якісної підготовки фахівців колективом кафедри МПТ та для забезпечення попиту промисловості в спеціалістах з інженерною кваліфікацією є щорічне виділення міністерством освіти і науки значної кількості місць державного замовлення для набору абітурієнтів на перший курс та фінансування інших соціальних виплат нашим студентам.

Випускники кафедри МПТ працюють на підприємствах пакувальної та переробної індустрії різних форм власності, де обіймають посади керівників (відділів, цехів, заводів), менеджерів проектів, головних інженерів, механіків, інженерів-конструкторів, фахівців з систем автоматизованого проектування, спеціалістів з технічного аудиту, викладачів та наукових співробітників на провідних підприємствах різних галузей промисловості.

Ми завжди раді прийняти у велику студентську родину кафедри Мехатроніки та пакувальної технікимайбутніх студентів, які пов’язали свій вибір з спеціальностями пакувальної галузі.

Документи для вступу на спеціальності кафедри МПТ можна подати за адресою приймальної комісії університету:

м. Київ, вул. Володимирівська, 68.

 Додаткову інформацію про спеціальності та умови вступу можна отримати звернувшись на сайт кафедри: www.tmipt.nuft.edu.ua, або за телефонами кафедри: 

(044) 287-94-21, (044) 287-92-45

Ми чекаємо саме тебе, шановний абітурієнте!