Photo Gallery


https://photos.app.goo.gl/JWpU4VPu5hHdsSYc7

April 15, 1968
Kadiyali Brahma Rathotsava
 
  


1979-04-14 Kadiyali Rathotsava - Kattepooje and Bhajans

April 14, 1979
Kadiyali Rathotsava - Kattepooje and Bhajans

 

https://photos.app.goo.gl/ZSBCcfK74EKYZQWF9

April 15, 1979
Kadiyali Rathotsava - Brahma Rathotsava
 

https://photos.app.goo.gl/smYqaCh9d5zv1kU1A

April 16, 1979
Kadiyali Rathotsava - Next Morning
 

https://photos.app.goo.gl/YivMCzsMYijLaXRw6

April 18, 1979
Bhootha Kola in Kadiyali


https://photos.app.goo.gl/FJ3ZBY3D533pEgEh7

April 15, 1980
Kadiyali Brahma Rathotsava
 https://photos.app.goo.gl/xYPfnQAdRL8eyfCr6

September 29, 1981
Kadiyali Navarathri - Chandika Homa

 
 

https://photos.app.goo.gl/tnnUrZwwkvNg5Hsv6

April 15, 1982
Kadiyali Brahma Rathotsava