updates

Bericht zonder titel

Geplaatst 8 jun. 2012 06:11 door Jos Kole   [ 8 jun. 2012 06:13 bijgewerkt ]

Teaching moral competence to pre-professionals. A blessing or a curse?

Geplaatst 3 okt. 2011 06:43 door Jos Kole   [ 3 okt. 2011 07:16 bijgewerkt ]

Publication of English chapter in book:

2011 "Teaching moral competence to pre-professionals. A blessing or a curse?" In: Doret J. de Ruyter & Siebren Miedema (Eds.) Moral education and development. A lifetime commitment. Liber amicorum for Jan Steutel. Sense Publishers, Rotterdam/Boston/Tapei, pp.239-  ISBN 978-94-6091-714-1

The book ends with part four consisting of a chapter about the moral education of students who will work in a pedagogical or educational environment.  Jos Kole explores the pros and cons of using the concept of competences in the moral formation of pre-professionals. Competences currently seem to be the predominant way of conceptualising the qualities of professionals and thereby also of defining the aims of education of students. Does this mean that moral qualities and aims of
moral education should also be phrased in terms of (moral) competences? He shows that the arguments that defend the use of moral competences – the curriculum integration argument and the personal component integration argument – correspond with a wide and singular conception of a person’s (moral) competence. In contrast, the arguments that oppose to the idea of moral competences – the dwindling effect and the disintegration effect – correspond with a narrow view of competences. This insight also allows him to critically and normatively evaluate these four arguments.

Lezing in Brussel over beroepsethiek en tuchtrecht

Geplaatst 15 apr. 2011 02:31 door Jos Kole

Op 7 april 2011 houd ik in Brussel op uitnodiging een lezing over beroepsethiek en tuchtrecht, onder de titel "Goed doen met goed werk: professionaliteit vanuit beroepsethisch perspectief".

De lezing is in het kader van een studiedag die wordt georganiseerd in het kader van de lancering van een nu Vlaams tijdschrift over beroepsethiek en tuchtrecht: Deonotologie & Tucht, uitgeverij Larcier.

vaktijdschrift-artikel over beroepstrots en beroepsethiek

Geplaatst 18 jan. 2011 05:41 door Jos Kole

Met Doret de Ruyter schreef ik voor het januari-nummer van De wereld van Het Jonge Kind - een vaktijdschrift voor leerkrachten in de onderbouw van het basisonderwijs, een artikel over beroepszeer en hoe oriëntatie op professionele idealen daar tegengif tegen zou kunnen bieden. De concrete aanleiding: het bezoek van de Onderwijsinspectie op een basisschool en effect daarvan op leerkrachten, hun werkplezier en beroepstrots.

ZonMW onderzoekssubsidie

Geplaatst 6 dec. 2010 02:38 door Jos Kole   [ 6 dec. 2010 02:41 bijgewerkt ]

ZonMW heeft mijn subsidieaanvraag gehonoreerd (€ 100.000) voor onderzoek naar ethiek omtrent ketensamenwerking in de jeugdzorg. Vanaf maart 2011 zal ik op basis van de toekende subsidie een nieuw beroepsethisch onderzoeksproject starten bij het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht.

New appointment at Ethics Institute

Geplaatst 1 mrt. 2010 13:06 door Jos Kole   [ 1 mrt. 2010 13:09 bijgewerkt ]

From March 1 2010, I will be working as a research fellow in professional ethics at the Ethics Institute of Utrecht University.

Nieuwjaarslezing NVMW 2010

Geplaatst 21 jan. 2010 08:17 door Jos Kole   [ 21 jan. 2010 08:22 bijgewerkt ]

Op 18 januari 2010 hield ik bij de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk de Nieuwjaarslezing onder de titel:

Maatschappelijk werk om trots op te zijn.
De samenhang tussen beroepstrots, beroepsidentiteit en beroepsethiek


In de bijlage een pdf van de Powerpoint-presentatie bij deze lezing.

Oppositie bij promotie

Geplaatst 11 dec. 2009 13:10 door Jos Kole   [ 11 dec. 2009 13:22 bijgewerkt ]

Vandaag, 11 december, opponeerde ik bij de promotie van Stijn Sieckelinck. De titel van zijn dissertatie luidde Het beste van de jeugd
1-8 of 8