publications/activities

Articles

in journals

[2017-2021 to be updated]

2017
Braspenning, J., Kole, J., & van der Burg, S. (2017). Duidelijke informatie over kwaliteit van huisartsenzorg. Reflectie op een gesprek tussen huisartsen, verzekeraars en patiënten. NTvG, (161), 2–3. https://doi.org/D1207

2015 (with Mariëtte van den Hoven) "Distance, dialogue, and reflection: Interpersonal reflective equilibrium as method for professional ethics education." In: Journal of Moral Education, May 18, 2015 online, DOI: 10.1080/03057240.2015.1040380

2015 (with Bart C. Cusveller) "Ethiekonderwijs in de Bachelor Verpleegkunde." In: Verpleegkunde - Vlaams-Nederlands wetenschappelijk tijdschrift voor verpleegkundigen, jrg.30, nr.1, p.4-8.

2012 (in Dutch) "Goed doen met goed werk. Het weidse landschap van beroepsethiek en tuchtrecht in kaart gebracht." In: Deontologie en Tuchtrecht (D&T), Vol.1 (2011), Nr.2, p.297-320.

2011 (in Dutch with Gabriël van den Brink, Thijs Jansen as 1st and 2nd author) "Goed werk is een doel, geen middel." In: Socialisme & Democratie, Vol.68, Nr.9+10, pp.75-84, special issue 'Van waarde - arbeid.'

2011 (in Dutch) "Kindermishandeling vanuit beroepsethisch perspectief." In: Filosofie & Praktijk, Vol. 32, Nr. 2, pp.53-69.

2010 (with Doret J. de Ruyter as 1st author). "Our teachers want to be the best." In Teachers and Teaching: Theory and Practice, Vol. 16, Nr.2 (April), pp. 207-218.

2009 (with Doret J. de Ruyter as 2nd author). "Nothing less than excellence. Ideals of professional identity." In Ethics and Social Welfare, Vol.3, Nr.2, pp.131-144. DOI: 10.1080/17496530902951889

2007 (in Dutch) "Professionals in crisis en context. Pleidooi voor een brede professie-ethiek." In: Filosofie & Praktijk, Vol.28, Nr.5, pp.19-32.

2005 (in Dutch) "Waarden van doorslaggevende betekenis. Kanttekeningen bij Musschenga’s narratieve morele rechtvaardiging in termen van eigen-redenen." In: ANTW, Vol.97 (2005), No.4, pp.280-286.

[back to top]

chapters in books

2013 with Doret de Ruyter "Over idealen en deugden in het onderwijs: beroepstrots met Droste-effect." In: R. Kneyber & J. Evers (Red.), Het alternatief. Weg met de afrekencultuur in het onderwijs. Amsterdam: Boom, pp. 175–190.

2012 "Goed aangepakt. Beroepsethiek bij kindermishandeling" In: Jos Kole, Mariëtte van den Hoven & Monique Janssens Goed aangepakt. Gesprekken over beroepsethiek bij kindermishandeling. SWP: Amsterdam, pp.89-111.

2012 "Inleiding" In: Jos Kole, Mariëtte van den Hoven & Monique Janssens Goed aangepakt. Gesprekken over beroepsethiek bij kindermishandeling. SWP: Amsterdam, pp.6-9.

2011 "Teaching moral competence to pre-professionals. A blessing or a curse?" In: Doret J. de Ruyter & Siebren Miedema (Eds.) Moral education and development. A lifetime commitment. Liber amicorum for Jan Steutel. Sense Publishers, Rotterdam/Boston/Tapei, pp.239-253 ISBN 978-94-6091-714-1

2011 (in Dutch) "Wie voorkomt en geneest? Preventie en kindermishandeling vanuit beroepsethisch perspectief." In: Mariëtte van den Hoven & Carla Kessler (Eds.) Preventie en ethiek. Boom Lemma, Den Haag, pp.117-128.

2011 "Commentary - The Scope of Chain Responsibility." In: Wim Dubbink, Luc van Liedekerke, Henk van Luijk (eds.). European Business Ethics Casebook. The Morality of Corporate Decision Making. Springer, Dordrecht etc., pp.213-222.

2010 (in Dutch) with Maartje Schermer "Toekomstmuziek van de ethiek in de Nederland." In: Bert Musschenga et al. (red.). Ethiek in Nederland van 1900 tot 1970 en daarna. Damon, Budel, pp.335-362.

2010 with Thijs Jansen and Gabriël van den Brink. "Professional pride. A powerful force. Introduction." In: Thijs Jansen, Gabriël van den Brink & Jos Kole (eds.). Professional pride. A powerful force. Boom, Amsterdam, pp.15-21 [transl. from Dutch]

2010 with Gabriël van den Brink and Thijs Jansen. "Professional pride as a program. The case for a neo-republican administrative philosophy. " In: Thijs Jansen, Gabriel van den Brink & Jos Kole (eds.). Professional pride. A powerful force. Boom, Amsterdam, pp.315-348. [transl. from Dutch]

2009 (in Dutch) with Thijs Jansen and Gabriël van den Brink. "Inleiding. Beroepstrots - Een ongekende kracht." In: Thijs Jansen, Gabriel van den Brink & Jos Kole (eds.). Beroepstrots. Een ongekende kracht. Boom, Amsterdam, pp.12-24.

2009 (in Dutch) with Thijs Jansen and Gabriël van den Brink. "Beroepstrots als programma. Naar een neo-republikeinse bestuursfilosofie." In: In: Thijs Jansen, Gabriel van den Brink & Jos Kole (eds.). Beroepstrots. Een ongekende kracht. Boom, Amsterdam, pp.373-409.

2009 (in Dutch) with Doret de Ruyter. "Inleiding." In: Jos Kole & Doret de Ruyter (eds.). Code en karakter. Beroepsethiek in onderwijs, jeugdzorg en recht. SWP, Amsterdam, pp.7-17.

2009 (in Dutch) "Bronnen en bouwstenen van interprofessionele ethiek." In: Jos Kole & Doret de Ruyter (eds.). Code en karakter. Beroepsethiek in onderwijs, jeugdzorg en recht. SWP, Amsterdam, pp.21-34.

2009 (in Dutch) with Doret de Ruyter. "Slotsom - code en karakter, casus en context." In: Jos Kole & Doret de Ruyter (eds.). Code en karakter. Beroepsethiek in onderwijs, jeugdzorg en recht. SWP, Amsterdam, pp.171-182.

2008 (in Dutch) "Beroepsethiek die inspireert. Over professionele idealen." In: Inez de Beaufort, Medard Hilhorst, Sofie van Damme & Suzanne van de Vathorst (eds.) De kwestie. Praktijkboek voor de gezondheidszorg. Uitgeverij Lemma, Den Haag, pp.62-66.

2007 (in Dutch) "Professionele idealen vanuit ethisch perspectief. Inleiding." In: Jos Kole & Doret de Ruyter (eds.) Werkzame idealen. Ethische reflecties op professionaliteit. Van Gorcum, Assen, pp.1-10.

2007 (in Dutch) "Werkzaam idealisme voor professionals. Ter afsluiting." In: Jos Kole & Doret de Ruyter (eds.) Werkzame idealen. Ethische reflecties op professionaliteit. Van Gorcum, Assen, pp.177-192.

2006 "A good professional has ideals. Philosophical explorations into the aspirational dimension of professional morality." In: Political Ethics and International Order - Annual Report 43th Annual Meeting Societas Ethica (August 2006, Oxford), Universität Erlangen , Nürnberg, 2006, pp. 273-284.

2006 (in Dutch) "Over de reikwijdte van ketenverantwoordelijkheid." In: Henk van Luijk & Wim Dubbink (eds.) Bedrijfsgevallen. Morele beslissingen van ondernemingen Van Gorcum, Assen, pp.330-337.

2005 (in Dutch) "Inleiding: religie, multiculturaliteit en ethiek."

(with Gerrit de Kruijf) In: Jos Kole & Gerrit de Kruijf (eds.) Het ongemak van religie. Multiculturaliteit en ethiek. Kampen, Kok, pp.7-21.

2005 (in Dutch) "De waarheid en niets dan de waarheid. Over fundamentalisme en tolerantie." In: Jos Kole & Gerrit de Kruijf (eds.)

Het ongemak van religie. Multiculturaliteit en ethiek. Kampen, Kok, pp.174-196. [available in pdf here]

2005 (in Dutch) "Terugblik. Het verhaal van deze bundel" (with Gerrit de Kruijf) In: Jos Kole & Gerrit de Kruijf (eds.) Het ongemak van religie. Multiculturaliteit en ethiek. Kampen, Kok, pp.213-220.

[back to top]

popular/other

2014 (in Dutch) met Mariëtte van den Hoven. "Even een stap terug. Morele reflectie in de praktijk van de jeugdzorg" In: Maatwerk, jrg.15, nr.4, p.4-8. DOI:10.1007/s12459-014-0050-7

2014 "Meetbaar en merkbaar" - column" In: Radbode, Vol.39, Nr.4, p.7.

2014 "Niets menselijks is hen vreemd... - column" In: Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (TGE), Vol.24, Nr.1, p.29 [pdf here]

2013 Essay Woorden met waarde. Kernbegrippen bij de aanpak van kindermishandeling [Words with value. Key-concepts in child abuse policy] commissioned by the Dutch Ministry of Healthcare, Welfare and Sports. Tweede Kamer stukken, 13 december 2013,. nr.2013D50734 [downloadable here]

2013 Participation in internet-video on professional ethics and disciplinary law in Dutch youth care

2013 "Griepprik voor verpleegkundigen. Een kwestie van beroepsethiek." In: NVBE-Podium, Vol.20, nr.1, pp.26-28. Ethische aspecten van vaccinatie [pdf here]

2011 (in Dutch) "Argumentatieschema voor/tegen meldplicht kindermishandeling." In: Tijdschrift Kindermishandeling (TKM), Vol.4, No.1 (April 2011), pp.12-13 [pdf here].

2011 (in Dutch) "Wettelijke meldplicht versus verplichte meldcode." In: Tijdschrift Kindermishandeling (TKM), Vol.4, No.1 (April 2011), pp.10-12 [pdf here].

2011 (in Dutch) with Doret de Ruyter "Bevlogen en betrokken. Beroepsethiek en idealen van leerkrachten." In: De wereld van Het Jonge Kind (HJK), Vol.38, January 2011, pp.4-7.

2010 (in Dutch). Report on the comparison of four professional codes of ethics "Op het goede spoort" (Project 'Actieplan professionalisering jeugdzorg', Deelproject 3 Tuchtrecht en beroepsethiek).

2009 (in Dutch). "De beroepstrots van de vuilnisman." In: CW, November 6, 2009, p.15. [available in pdf here and here]

2009 (in Dutch) with Thijs Jansen en Gabriël van den Brink, "Laat de kracht van de beroepstrots spreken." In: De Volkskrant, 6 juni 2009, p.8 (katern1).

2008 (in Dutch) "Pleidooi voor beroepsethiek van professionele pedagogen" In: Pedagogiek in Praktijk, Vol. 45 (2008), p.21

2008 (in Dutch) "Voorbij tuchtrecht. Professionalisering en ethiek in de jeugdzorg." In: Zin in Zorg. Tijdschrift van Reliëf over zorg, ethiek en levensbeschouwing, Vol.10 (2008), p. 10-11.

2004 (in Dutch) "Het is al begonnen, merk je het niet? Concrete en daadkrachtige vernieuwing op plaatselijk PKN-niveau." In: Demonstrant, lobbyist of gesprekspartner. De presentie van de kerk - Bundel Stichting Leidse Lezingen, Kampen: Kok, p.167-184. [available in pdf here]

2000 (in Dutch) (with S.N.D. Francke), "Onze samenleving is hypocriet. Interview met Gerrit Manenschijn." In: Beweging, Vol.64, No.1, p.18-21. [available in pdf here]

[back to top]

Academic papers

2017 Paper "Virtues of moral case deliberation moderators - a dialogue" (together with colleague Jelle van Gurp) at at 13th International Conference on Clinical Ethics Consultation (ICCEC), May 25-27 2017. Singapore.

2017 Contribution about Nijmegen hermeneutic conversation method, at symposium 'A comparison of clinical ethics consultation methods and their grounding values' at 13th International Conference on Clinical Ethics Consultation (ICCEC), May 25-27, 2017. Singapore.

2015 "Getting the most of little. Micro moral deliberation at the interprofessional working floor of healthcare (revised)" at ICCEC, 11th Annual International Conference on Clinical Ethics Consultation, May 20-22 (21), New York.

2014 with Gert Olthuis en Jur Koksma. "Vroeg geleerd. Oud gedaan" 4e conferentie IQ healthcare - Radboudumc - Nothing about me without me - waar is de patiënt in de zorg? Oktober 10, Nijmegen.

2014 "Ethiek & E-care in de jeugdzorg. Beroepsethischeoverwegingen." 31e Symposium HAN-RU jeugd- en gezinsonderzoek. Thema: Oog in oog met online-jeugdhulp. 7 oktober 2014.

2014 "A professional ethical perspective on child abuse and neglect" at 2nd European Conference on Child Abuse and Neglect (EUCCAN), May 22, 2014 Amsterdam.

2014 "Getting the most of little. Micro moral deliberation at the interprofessional working floor of healthcare" at 2nd Annual meeting Academy of Professionalism in Healthcare, May 10, Chicago, USA.

2013 "Youth work and ethical reflection: stimulating interprofessional ethical reflection." Paper presentation at UNESCO Chair in Bioethics 9th World Conference BIOETHICS, MEDICAL ETHICS & HEALTH LAW Towards the 21st Century, November 19, Naples Italy.

2013 "On professionals being afraid to do what they should do. A first analysis of the concept of professional reticence [handelingsverlegenheid]." paper presentation at 1st Annual Conference Conference Dutch Research School of Philosophy, November 16, Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands.

2013 Poster-presentation Conference 'Youth care in research' [Jeugdzorg in onderzoek 'Door de ogen van de ouders] March 11, 2013

2012 "The ethics of interprofessional collaboration - a youth care case." paper presentation at Annual Conference Netherlands School for Research in Practical Philosophy, November 3, Twente University, The Netherlands.

2012 (met Ria den Hertog) "Craftsmanship, good care, and professional ownership in nursing." Paper presentation, International conference Good Work - The Ethics of Craftmanship, October 17, University of Humanistic Studies, Utrecht, The Netherlands

2012 (met Mariëtte van den Hoven) “Distance, dialogue and reflection. In search of a comprehensive goal of professional-ethical courses.” Paper presentation, International Conference on Education in Ethics, May 2-4, University of Duquesne, Pittsburgh.

2011 "Child abuse as a 'thick ethical concept'" Paper presentation, Annual Conference Society of Applied Philosophy, July 1-3, Manchester UK.

2011 "Child abuse as a 'thick ethical concept'" Poster presentation, May 19, 2011, 7th International Conference on Clinical Ethics and Consultation (ICCEC) "Moving Ethics", VU-University Amsterdam.

2011 "The implicit moral dimension of child abuse detection at ER's." Paper presentation May 19, 2011, 7th International Conference on Clinical Ethics and Consultation (ICCEC) "Moving Ethics", VU-University Amsterdam.

2010 "Getting the most out of little. A case-study of professional-moral education" November 4, 2010, Annual Meeting of the Association of Moral Education (AME), St Louis (US).

2010 "Child abuse as a 'thick ethical concept', October 9, 2010, Annual Conference Netherlands School for Research in Practical Philosophy (NSRPP)(Onderzoekschool Ethiek), Groningen University, Groningen.

2009 "A comprehensive account of professional morality in three steps." October 2, 2009, Annual Conference Netherlands School for Research in Practical Philosophy (NSRPP)(Onderzoekschool Ethiek), Zonheuvel, Doorn.

2009 "Teaching moral competence to professionals. Blessing or curse?" July 3, 2009, Annual Meeting of the Association of Moral Education (AME), University Utrecht

2008 (paper with Mariëtte van den Hoven) "Distance, dialogue and reflection. In search of a comprehensive goal of professional-ethical courses." November 14 2008, Annual Meeting of Association of Moral Education (AME) Notre Dame University, South Bend (US)

2008 (invited paper) "Saving the professional's soul. Ideals in professional ethics."

The Robustness of medical professional ethics. Is professional ethics in decline? Invitational workshop, May 22, 2008, organised by NWO-EOB project The Robustness of Medical Ethics, Utrecht

2008 (with Doret de Ruyter) "Nothing less than excellence. Ideals of professional identity."

Conference Towards Professional Wisdom, March 26-28, 2008, University of Edinburgh. [abstract pdf - here][handout]

2008 "Beyond reflective equilibrium. Theory and method of justification in professional ethics."

Conference 10th Anniversary Journal Ethical Theory and Moral Practice: Theory and Practice - How do they relate? - March 19-20, 2008, VU University Amsterdam. [pdf available here]

2007 (reviewed paper) "Conversational contextualism. Bridging a gap between philosophy and moral reflection."

Annual Meeting Societas Ethica, Philosophical Approaches to Ethics, August 22-26, 2007, Leysin (Switzerland)

2007 (with Doret de Ruyter, reviewed paper) "Ideals of teachers. A professional morality beyond competences and other external standards"

Annual Meeting Philosophy of Education Society of Great Britain (PESGB), March 30 - April 2, Oxford

2007 (reviewed paper) "Ideals in professional practice. Philosophical explorations into the aspirational dimension of professional morality."

Annual Meeting Association of Professional and Practical Ethics (APPE)

February 22-25, 2007, Cincinnati (Ohio, USA)

2006 (paper in Dutch) "Inleiding: Idealen van professionals."

Conferentie Idealen van professionals, October 13, 2006, Vrije Universiteit Amsterdam

2006 (reviewed paper) "A good professional has ideals. Philosophical explorations into the aspirational dimension of professional morality."

Annual Meeting Societas Ethica, August 23-27, 2006, Oxford.

2005 (invited paper in Dutch) "Een zeker fundament? Autonome moraal, persoonlijke autonomie en christelijk geloof."

voorjaarsvergadering Vereniging van Ethici in Nederland (VvEN) (Dutch Association of Moral Philosophy); thema: Recent ethisch onderzoek – vier ethische dissertaties (theme Recent Ph.D. theses in ethics),

June 13, 2005, Utrecht, The Netherlands

2005 (paper in Dutch) "Notities bij Bert Musschenga’s 'Identity-constitutive reasons and Narrative Justification'."

Conference Reasons of One’s Own, Department of Philosophy, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands, February 27, 2005

2005 (reviewed paper) "Responding to the Van Gogh-murder. The input of churches into the heated Dutch debate on multiculturalism."

Annual Meeting Society of Christian Ethics (SCE), January 6-9, 2005, Miami, US

2001 (reviewed paper) "After Frankena, After Autonomous Morality and Moral Certainty"

Annual Meeting Societas Ethica, The Sources of Public Morality - On the ethics and religion debate, August 22-26, 2001, Berlin

2001 (reviewed paper)

"Non-ideal Practice versus Ideal Moral Foundationalism"

Conference "The Epistemology of Basic Beliefs" Centre for Epistemology and Ontology (CEPON) and Department of Philosophy, Vrije Universiteit Amsterdam, June 20-22, 2001, Amsterdam

[back to top]

Reviews

2004 Literature-notice: De actualiteit van het geweten

In: Medicine, Healthcare and Philosophy. A European Journal, jrg.7 (2004), nr.3, p.355

1999 (in Dutch) "Evolutie, ethiek en levensbeschouwing."

[recensie F. de Lange 1997 Gevoel voor verhoudingen"] In: NVBe-Nieuwsbrief, jrg.6 (1999), nr.4, p.4-5

[back to top]

Lectures, interviews, etcetera

2017 Paper "Educating professional pride to nursing students?", 18th Nursing ethics conference / 3rd International Ethics in Care conference, September 15-16, 2017. Leuven.

2017 Invited lecture and panel participation (in Dutch) "Casus Jeugdzorg", congress Netwerk Ethiek Ondersteuning Nederland (NEON), theme: Werken(de) waarden?!, June 9, 2017, Amsterdam.

2017 Invited lecture (in Dutch). "Beroepsgeheim en samenwerking". Expertmeeting RVS, May 2, 2017. Den Haag.

2016 Interview "Ethiek is relatiebeheer." Nederlands Tandartsenblad, Jrg. 71, Nr.19, 25 november 2016. [in pdf]

2016 Workshop virtue ethics reflection tool. Seminar professional virtue ethics, 16 september 2016. Radboud university Nijmegen.

2016 Short lecture on Nijmegen contribution to EMMB. Alumni Conference Erasmus Mundus Master Bioethics (EMMB), 7 September 2016. Leuven.

2016 Invited lecture (in Dutch). "Winst of waarde. (Esth)ethiek in de dagelijkse tandartspraktijk." Nederlands Tandheelkundig Genootschap (NTG), voorjaarsvergadering, thema: Esth/ethiek in de tandheelkunde, 8 april 2016 Amsterdam.

2015 Invited lecture (in Dutch). "De geheimhoudingsplicht: beroepsethisch kroonjuweel op de

tocht?" Symposium Johannes Wierstichting. Thema: Het medisch beroepsgeheim. Wat is het ons waard? December 4, 2015. Amsterdam.

2012 Invited lecture (in Dutch) "Beroepsethiek en beroepstrots. Goed werk van notarissen." Studiemiddag Netwerk Notarissen, Juni 7, 2012, Zeist.

2012 Invited lecture (in Dutch) "Goed geschakeld. Beroepsethische vragen bij ketensamenwerking in de jeugdzorg." Symposium 'Ethiek sterkt je in je werk' (Ethiek in de de jeugdzorg), March 15, 2012, Utrecht.

2011 Invited lecture (in Dutch) "Goed doen met goed werk: professionaliteit vanuit beroepsethisch perspectief." Symposium bij lancering nieuw Vlaams beroepsethisch tijdschrift Deontologie & Tucht, 7 april 2011, Brussel.

2010 Invited lecture (in Dutch). "Code en collectief. Een college over de samenhang tussen beroepstrots en beroepsethiek." Jaarcongres Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk (NVMW), October 15, 2010

2010 Invited lecture (in Dutch). "Maatschappelijk werk om trots op te zijn. Over de noodzakelijke samenhang tussen beroepstrots, -identiteit, -ethiek, en -code." Nieuwjaarslezing Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk (NVMW), January 18, 2010 [Powerpoint-sheets in pdf available here]

2008 Invited lecture (in Dutch). OZW-conference "OZW-werkt" Amsterdam, Onderwijsinstituut voor Zorg en Welzijn, Amsterdam, November 25, 2008

2008 Public lecture (in Dutch) "Bronnen en bouwstenen van beroepsethiek" Conferentie Code en karakter. Beroepsethiek van pedagogen en juristen, VU University, Amsterdam, October 10, 2008

2008 Invited public lecture (in Dutch). "Baas over eigen werk. Of: hoe kun je zinvol werk goed organiseren?"

Filosofisch Café, Haarlem, September 24, 2008

2008 interview (in Dutch) "Wat maakt de professional betrokken? - De roeping terug in de hulpverlening." with Ellen Grootoonk, Carol van Nijnatten en Jos Kole, in Zorg + Welzijn Magazine, nr. 7/8, juli/augustus 2008

2006 public debate (in Dutch) with philosopher of religion Patrick Loobuyck (in Dutch), theme: Ethics without God? (Ethiek van God los?),

at Philosophers' Pub Felix & Sofie, June 16, 2006, De Plantage, Amsterdam

2006 research presentation (in Dutch) "The Good Professional"

NWO-conference Ethiek, Onderzoek & Beleid (Ethics, Research & Policy), May 16, 2006, NWO, Den Haag

2006 public lecture (in Dutch): "Als God niet bestaat, is alles geoorloofd. Over seculiere ethiek en de rol van God in de moraal." Emmer Kring - Geloof & Cultuur, April 5, 2006, Centrale Bibliotheek Emmen

complete list (2001-2005) on old website

[back to top]

Conference-organisation

2014 2nd conference Dutch Network of Lecturers in Ethics: Ethics & E-learning; organised together with Menno de Bree en Mariëtte van den Hoven (May 2014)

2013 1st conference Dutch Network of Lecturers in Ethics [Netwerk Ethiekdocenten], organised together with Menno de Bree en Mariëtte van den Hoven (May 7, 2013).

2010 member of organisation committee conference Ethics and Work in the Public Sector: Space for expertise - Eurofedop-seminar, organised by CNV Publieke Zaak in cooperation with Stichting Beroepseer. [conference of European trade unions on professional ethics and professional pride]

De Pier, Scheveningen, October 29-30, 2010

2008 organisation conference (in Dutch)(with Doret J. de Ruyter),

Code en Karakter. Beroepsethiek van pedaogen en juristen

VU-University Amsterdam, October 10, 2008

2007-2008 member of organising commitee conference NotabeneHetGezin (in Dutch), March 10, 2008, Leiden

2007 organising VvEN-meeting (in Dutch)

Ethische vragen bij falende opvoeding, December 10, 2007, Utrecht

2006 organisation conference (in Dutch)(with Doret J. de Ruyter),

Idealen van professionals

VU-Amsterdam, October 13, 2006

[back to top]

Memberships & Other activities

see also my LinkedIn profile

member (as moral philosopher) of Council for the Administration of Criminal Justice and Protection of Juveniles (Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming), from October 1, 2010

member of College of Disciplinary Law (College van Beroep), Dutch Association of Social Workers (NVMW), from 2006

member of Ethics-committee the Dutch professional association of nurses and care professionals (V&VN), from 2013

Other and former memberships

board member Association of Moral philosophers in the Netherlands (Vereniging van Ethici in Nederland), (2000 -2012)

member of Societas Ethica

member of Association of Moral Education

participant in project on Professional Pride (Samenwerken aan Beroepstrots), in cooperation with Stichting Beroepseer, in opdracht van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2009)

member of Tijdelijk Kwaliteitscollege Tuchtrecht en Beroepsethiek Jeugdzorg, from 2007-2010

member of Commissie Vergelijking Beroepscodes in de Jeugdzorg, from 2009-2010.

member of Onderdelencommisie, Facultaire Medezeggenschapsraad, Faculteit der Psychologie en Pedagogiek, VU-Amsterdam, 2008-2009

reviewer for Ethical Theory and Practice

reviewer for Journal of Moral Education

[back to top]