6. Les piles i cel·les electrolítiques

Contingut:
  • Caracterització de les semireaccions que tenen lloc en una pila electroquímica.
  • Determinació experimental de la força electromotriu (FEM) d’una pila.
  • Predicció de l’espontaneïtat d’una reacció redox en solució aquosa mitjançant el càlcul de la FEM estàndard a partir dels potencials estàndard d’elèctrode.
  • Relació entre FEM i entalpia lliure d’una reacció.
  • Valoració i comprensió del procés de corrosió dels metalls.
  • Realització experimental d’una electròlisi.
  • Caracterització dels processos electroquímics que tenen lloc en l’electròlisi de l’aigua.
  • Descripció d’algunes aplicacions de l’electròlisi: recobriments electrolítics i refinació electrolítica.
  • Descripció del procés industrial d’obtenció de clor i lleixiu a partir de l’electròlisi de la salmorra.
  • Descripció del funcionament de les piles de combustible. Valoració de la importància de l’hidrogen com a font d’energia en substitució dels combustibles fòssils

Aquesta pàgina presenta una sèrie d'arxius en format pdf on trobaràs teoria i exercicis sobre reaccions d'oxidació i reducció.
Ċ
Jose Manuel Sanahuja Serisuelo,
29 d’ag. 2012, 10:23
Ċ
Jose Manuel Sanahuja Serisuelo,
29 d’ag. 2012, 10:23
Ċ
Jose Manuel Sanahuja Serisuelo,
29 d’ag. 2012, 9:49
Ċ
REDOX 2.pdf
(1389k)
Jose Manuel Sanahuja Serisuelo,
29 d’ag. 2012, 9:49