a

Aigualatxa

Invenció de Josep Pla. Segurament es deu referir a la barreja de l’aigua de mar i la sorra en la coberta de la barca.

 

Americano

      [Gran Enciclopèdia Catalana] 3 m i f. Als Països Catalans i a d’altres països europeus (com Itàlia), emigrat tornat d’Amèrica.

 

Aferrades

1 f. Aferrament. topada.

Aferrament: Acció d’aferrar o d’aferrar-se; l’efecte

2 En nàut., amarrar (la vela plegada) sobre l’antena o sobre la verga.

 

Arjau

arjau

1 m. Manuella o barra per a fer girar el timó.

manuella

1 f. Barra que es fa servir com a palanca per a alçar objectes pesants.

 

Arreus

 Efectes, instruments, accessoris necessaris o convenients per a una operació, per al bon funcionament d’un aparell, etc. Arreus de caçar, de pescar. 

Comments