Tietoa projektista 2012-2014

Tieto- ja viestintätekniikan taitoja ikäihmisille 2012–2014

Joen Severi ry aloitti 2012 RAY:n tukeman hankkeen, jonka idea ja tavoite oli, että edistämällä ikäihmisten tietotekniikan taitoja voidaan saavuttaa huomattavia terveys- ja hyvinvointihyötyjä varsin pienin kustannuksin. Vertais- ja kansalaistoiminnan avulla tarjottiin eläkeläisille monipuolisia osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia oman ja yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Tietotekniikan ja Internetin käytön osaaminen tuo mielekästä ja merkityksellistä tekemistä ikäihmisten arkeen.

Hankkeessa koulutettiin vertaisohjaajia eli tuutoreita, jotka vapaaehtoisesti tekevät ohjaustoimintaa ajatuksella ”toinen ikäihminen opastaa toista" tietokoneen ja Internetin käytössä, parantaen näin heidän terveyttään ja sosiaalista hyvinvointia asuinpaikasta riippumatta.

Hankkeessa käynnistettiin tukiryhmiä mahdollisimman moneen Joensuun alueen keskukseen ja laajemminkin Pohjois-Karjalan alueelle. Lopputuotteena kehitettiin vapaaehtoistoimintaan perustuvaohjaajakoulutuksen ja ohjaustoiminnan toimintamalli sekä resurssi- ja materiaalipankit jotka auttavat käynnistämään tukitoiminnan ja toteuttamaan sitä missä tahansa.

Projekti päättyi vuoden 2014 lopussa, ja toiminta jatkuu projektista saatujen hyvien kokemusten ja tulosten perusteella.

Vuoden 2017 alusta RAY:n avustustoiminta siirtyi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteyteen perustettuun Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukseen (STEA), joka rahoittaa Joen Severin toimintaa.