Δημοσιεύσεις

Με τη διαδικασία της κρίσης σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

1. Venetis I.A & Salamaliki P.K (2015). Unit roots and trend breaks in the Greek labor market. Journal of Economic Studies, Vol. 42, Iss 4, 641-658

2. Siakoulis V.G & Venetis I.A (2015). On inter-arrival times of bond market extreme events. An application to seven European markets. Journal of Economics and Finance, Volume 39, Issue 4, 717-741

3. Chatzikonstanti V & Venetis I.A (2015). Long memory in log-range series: Do structural breaks matter? Journal of Empirical Finance33, 104-113

4. Salamaliki P.K & Venetis I.A (2014). Smooth transition trends and labor force participation rates in the United States. Empirical Economics, March 2014, Volume 46, Issue 2, 629-652

5. Salamaliki P.K & Venetis I.A (2013). Energy consumption and real GDP in G-7: Multi-horizon causality testing in the presence of capital stock. Energy Economics, Volume 39, 108-121

6. Salamaliki P.K & Venetis I.A & Giannakopoulos N (2013). The causal relationship between female labor supply and fertility in the USA: updated evidence via a time series multi-horizon approachJournal of Population Economics, Volume 26(1), 109-145

7. Venetis I.A & Paya I & Peel D.A (2007). Deterministic impulse response in a nonlinear model. An analytical expression. Economics Letters, vol. 95(3), 315-319

8. Duarte A & Venetis I.A & Paya I (2005). Predicting real growth and the probability of recession in the Euro area using the yield spread. International Journal of Forecasting, vol. 21(2), 261-277

9. Venetis I.A & Peel D.A (2005). Non-linearity in stock index returns: the volatility and serial correlation relationship. Economic Modelling, vol. 22(1), 1-19

10. Peel D.A & Venetis I.A (2005). Smooth Transition Models and Arbitrage Consistency. Economica, vol. 72(3), 413-430

11. Peel D.A & Paya I & Venetis I.A (2004). Estimates of US monetary policy rules with allowance for changes in the output gap. Applied Economics Letters, vol. 11(10), 601-605


13. Peel D.A & Peel M.J & Venetis I.A (2004). Further empirical analysis of the time series properties of financial ratios based on a panel data approach. Applied Financial Economics, vol. 14(3), 155-163

14. Venetis I.A & Peel D.A & Paya I (2004). Asymmetry in the link between the yield spread and industrial production: threshold effects and forecasting. Journal of Forecasting, vol. 23(5), 373-384

15. Venetis I.A & Paya I & Peel D.A (2003). Re-examination of the predictability of economic activity using the yield spread: a nonlinear approach. International Review of Economics & Finance, vol. 12(2), 187-206

16. Paya I & Venetis I.A & Peel D.A (2003). Further Evidence on PPP Adjustment Speeds: the Case of Effective Real Exchange Rates and the EMS. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, vol. 65(4), 421-437

17. Peel D.A & Venetis I.A (2003). Purchasing power parity over two centuries: trends and nonlinearity. Applied Economics, vol. 35(5), 609-617

  Βιβλία
  • Εισαγωγή στην Οικονομετρία. Εκδόσεις Γκότσης, http://gotsis.net.gr/index.php, ISBN: 978-960-9427-25-8, 2013
  Άλλες δημοσιεύσεις
   • Βενέτης Ιωάννης & Ζωγραφάκης Σταύρος (2008). Πληθωρισμός και Σταθερότητα: Μια προβληματική σύγκλιση,  Εκδόσεις Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank, Επιμέλεια συλλογικού τόμου: Τάσος Γιαννίτσης με τίτλο «Ελληνική Οικονομία: Κρίσιμα Ζητήματα Οικονομικής Πολιτικής», σελ. 309-342
   • Βενέτης Ιωάννης, (2004). Προς ένα βραχυχρόνιο δείκτη μέτρησης της οικονομικής δραστηριότητας. Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 5, Απρίλιος, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
   Comments