Σύνδεσμοι

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (Π.Μ.Σ) "Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ανάλυση Δεδομένων"
  • Μεταπτυχιακό  (Σελίδα του Π.Μ.Σ του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν. Πατρών που οδηγεί στη λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης M.Sc στην "Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ανάλυση Δεδομένων")

Blogs (and op-eds)

Some econometricians (and macroeconometricians)