Δρ. Ιωάννης Α. Βενέτης
Αναπληρωτής Καθηγητής,
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών,
Πανεπιστήμιο Πατρών,
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, 26504
Τηλέφωνο (γραφείου): (+30) 2610 96 99 64