Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων  

Διδάσκω Οικονομετρία (προπτυχιακό), Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι και ΙΙ (προπτυχιακό) και Εφαρμοσμένη Μακρο-οικονομετρία (μεταπτυχιακό). 

Τα κύρια ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Υπολογιστική Οικονομετρία και Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική.

Βιογραφικό Σημείωμα

Ερευνητικό προφίλ: