Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διδάσκω Οικονομετρία (προπτυχιακό), Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι και ΙΙ (προπτυχιακό) και Εφαρμοσμένη Μακροοικονομετρία (μεταπτυχιακό).

Τα κύρια ερευνητικά μου ενδιαφέροντα είναι:

  • Θεωρητική οικονομετρία χρονοσειρών με έμφαση στις μοναδιαίες ρίζες, δομικές μεταβολές στην τάση, παραμετρικά μη-γραμμικά υποδείγματα (τύπου κατωφλίου ή τύπου ομαλής μετάβασης) και υποδείγματα κοινών παραγόντων

  • Εφαρμοσμένη Μακροοικονομετρία ( οικονομετρικές εφαρμογές με μακροοικονομικές και χρηματοοικονομικές χρονοσειρές) κυρίως με τη χρήση υποδειγμάτων διανυσματικού αυτοπαλίνδρομου τύπου (VAR models) και υποδειγμάτων κοινών παραγόντων (Dynamic Factor Models)

Βιογραφικό Μάιος 2022

Ερευνητικό προφίλ: