Είμαι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Διδάσκω Οικονομετρία, Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι και ΙΙ (προπτυχιακό) και Εφαρμοσμένη Μακροοικονομετρία (μεταπτυχιακό).

Τα κύρια ερευνητικά μου ενδιαφέροντα είναι:

  • Θεωρητική οικονομετρία χρονοσειρών με έμφαση στις μοναδιαίες ρίζες, δομικές μεταβολές στην τάση, παραμετρικά μη-γραμμικά υποδείγματα (τύπου κατωφλίου ή τύπου ομαλής μετάβασης) και υποδείγματα κοινών παραγόντων
  • Εφαρμοσμένη Μακροοικονομετρία ( οικονομετρικές εφαρμογές με μακροοικονομικές και χρηματοοικονομικές χρονοσειρές) κυρίως με τη χρήση υποδειγμάτων διανυσματικού αυτοπαλίνδρομου τύπου (VAR models) και υποδειγμάτων κοινών παραγόντων (Dynamic Factor Models)

Βιογραφικό

  • θα με βρείτε στο Scopus εδώ
  • θα με βρείτε στο Google Scholar εδώ