Verzekering

Voor de VML-leden.
Elk club-lid moet bij jaarlijkse inschrijving het bewijs leveren
dat hij (of zij) lid is bij de VML (Vereniging voor Model -Luchtvaart - sport).
Hierbij toont hij bij inschrijving aan de voorzitter zijn VML - lidkaart van het
huidige jaar.Dit geldt als bewijs dat hij lid is van de VML en dus verzekerd is.
Alle leden van VML zijn verzekerd via een gemeenschappelijke polis.
Deze polis is bij Mercator afgesloten met nr Polisnummer 7.828.744. De volledige polis kan je hier downloaden.

Ook heeft VML een verzekering afgesloten voor niet-leden. Deze polis met Polisnummer 7.171.424 bij Mercator afgesloten met nr kan je hier downloaden.

De VML heeft via zijn tijdschrift VML-Tijdingen nr 53 maart 2005 p1 laten weten
aan al zijn leden dat de verzekering ook geldt voor het indoorvliegen.
Ik citeer " INFO Flash: Verzekering INDOOR vliegen:
Onze verzekering is ook toepasselijk bij indoorvliegen.
Let wel, de schade berokkend aan onze eigen toestellen (crash, botsing...)
wordt niet beschouwd als zijnde schade aan derden, en valt dus
niet onder de verzekering."
, einde citaat.

Op 26/11/2008 verduidelijkte dhr. Arthur Duchesne,
voorzitter van de VML de verzekering betreffende het indoorvliegen:
"Zoals je op de website van VML kan lezen zijn we voor indoor vliegen gedekt zoals voor de outdoor vliegsport ,
alleen is er maar één restrictie namelijk de dekking gaat maar tot toestellen met maximum 400gr.gewicht,
wat volgens insiders voldoende is.

Sportieve groeten
Arthur Duchesne
voorzitter VML vzw."

                                                                  Indoor Flyers Roeselare vzw  Maatschappelijke zetel: Kastanjestraat, 28 8800 Roeselare