Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Indoor Flyers Roeselare vzw

 Maatschappelijke zetel :Kastanjestraat, 28 8800 Roeselare.


- Wij onderschrijven de verklaring over de ethiek in de sport.


- Wees beleefd en hoffelijk t.o.v. de zaalwachters. Volg hun instructies op.


- Blijf hoffelijk bij een botsing. Gezien de beperkte ruimte waarin gevlogen wordt , 

is het normaal dat er  mogelijk "botsingen" optreden met ofwel de muur, de grond of ... een ander toestel


- Veiligheid is een absolute noodzaak

Vanzelfsprekend mag er niet boven of nabij de hoofden gevlogen worden.

Moedwillig naar iemand toevliegen en laattijdig zwenken is verboden.


- Bestuursleden hebben steeds het recht in te grijpen indien de situatie het vereist.


- Indien een net in de zaal aanwezig is, bevindt de pits zich achter het  net.

Enkel piloten staan voor het net. De piloten staan met hun rug naar het net of op

 afgesproken plaatsen om de vliegruimte te spreiden. Reparaties gebeuren in de pits.


- Publiek wordt toegelaten (voor zover dit bekenden zijn van een piloot),

staan achter het net en moeten zich afzijdig houden van de  pits.

Eventueel aanwezige kleine kinderen blijven dicht bij de ouders.

Indien publiek zich toch in de vliegzone bevindt wordt onmiddellijk de landing ingezet,

er wordt onmiddellijk een Bestuurslid verwittigd.


- Geef extra aandacht aan de problematiek van veiligheid tijdens

het opladen van de aandrijf-accu' s, in het bijzonder de Lipo's.


- Maximum vlieggewicht 400 gr inclusief accu en ontvangstinstallatie conform de regelgeving van de VML-vzw


- Kandidaat - Leden worden aan de Voorzitter of Ondervoorzitter voorgesteld tijdens een indoorsessie, nooit per telefoon of per email.  

Zij zullen notities verrichten tot verdere contactopname met de kandidaat - Leden. 

Kandidaat - Leden zullen eventueel op een wachtlijst terechtkomen.


- Het Bestuur houdt zich het recht voor het aantal Leden te beperken of te vermeerderen indien het dat nodig acht voor een goede werking van de Indoor Flyers Roeselare VZW.


- De huishoudelijke reglementen van de afgehuurde locaties worden gerespecteerd,

zijn ter inzage op de Maatschappelijke Zetel van de Indoor Flyers VZW, gelegen

in de Kastanjestraat, 28 8800 Roeselare of zijn te lezen op de website.


- Daar onze vereniging aangesloten is bij de VML moet ook hier de reglementering van de VML gerespecteerd worden.