Lidgeld

Het bestuur van de Indoor Flyers Roeselare vzw bepaalt jaarlijks het lidgeld tijdens de Algemene Vergadering.

Voor 2018 bedraagt het lidgeld 35-euro eventueel verhoogd met de VML-bijdrage.
We hanteren een gezinsvriendelijke tariefstructuur:
het lidgeld vanaf een 2-de op hetzelfde domicilie-adres inwonende gezinslid bedraagt 30 euro.
Bevoorbeeld een vader die lid is betaalt 35 euro,
zoon of dochter betaalt 30 euro, tweede zoon of dochter betaalt ook 30 euro.

De Indoor Flyers Roeselare vzw zijn lid van de VMLvzw, genieten van de groepsverzekering van de VMLvzw 
en ontvangen 5 à 6 maal per jaar het tijdschrift VML-tijdingen, vol interessante artikels en weetjes over onze hobby.

Wie enkel lid is van de Indoor Flyers Roeselare vzw moet ook de VML-bijdrage storten bovenop het lidgeld,
en ontvangt een lidkaart van de VMLvzw.
Tot en met 18 jaar bedraagt de VML-bijdrage in 2016  12 euro, voor de + 18-jarige 34 euro.
De Indoor Flyers vzw storten deze VML-bijdrage door aan de VMLvzw.

Wij bieden gratis proeftrainingen aan.
Gelieve ons vooraf per mail te verwittigen, zie contact

Onze vereniging heeft een hart en geeft een korting van 50% aan vrijetijdspashouders.
                                                      Indoor Flyers Roeselare vzw  Maatschappelijke zetel: Kastanjestraat, 28 8800 Roeselare