WESTERN‎ > ‎

BHAVNAGAR DIVISION


Designation Name No
GENERAL ADMINISTRATION
DRM – BVP Mr. R. Kuppan 97240 97 000
ADRM - BVP Mr.D L Chaudhari 97240 97 001
PS to DRM Mr. V. S. Pillai 97240 97 002
RajBhasha Adhikari Mr.Satish Valvi 97240 97 010
O. S. Rajbhasa Mr. V. P. Sharma 97240 97 011
OS/ DRM Mr.Deepak P. Mehta 97240 97 003
ACCOUNTS
Sr. DFM Mr. Hasmukh Chavda 97240 97 100
ADFM Mr.V.K.Khetrapal 97240 97 102
Sr.S.O. C.S.Trivedi 97240 97 110
Sr.S.O. U.R.Saxena 97240 97 111
Sr.S.O. Pradeep M. Maniar 97240 97 112
Sr.S.O. Sanjay L. Saxena 97240 97 113
Sr.S.O. M.R.Trivedi 97240 97 114
Sr.S.O. S.K.Iyer 97240 97 115
Sr.S.O.  NA 97240 97 116
Sr.S.O.  NA 97240 97 117
Sr.S.O.  NA 97240 97 118
Sr.S.O.  NA 97240 97 119
S.O.  NA 97240 97 120
Sr.S.O.  NA 97240 97 121
Sr.FPE  NA 97240 97 122
DC (Pay)  NA 97240 97 123
Section Officer  Lali Romeo 97240 97 125
AUDIT
S.O.(Audit)  NA 97240 97 132
Sr.DAUO/BVP B.U.Raval 9724097130
ENGINEERING
Sr. DEN (HQ) Mr. Ashutosh Mathur 97240 97 200
Sr. DEN (PRCL) Mr. Jaiswal 97240 97 201
DEN (W) Mr. U.S.Prasad 97240 97 202
DEN (C) Mr. H.K.Gupta 97240 97 203
AEN (T) BVP W.P.Tiwari 97240 97 204
ADEN (W) BVP B.K.Jain 97240 97 205
ADEN BVP Alok Shrivastav 97240 97 206
ADEN - DLJ B.R.Bhabhor 97240 97 207
ADEN - BTD T.C. Verma 97240 97 208
ADEN JND V.A.Ouseph 97240 97 209
ADEN ( C) JLR R. G. Chaudhary 97240 97 210
ADEN PBR Sanjeev Jain 97240 47 280
JE I (P) BVP Ashok Kumar 97240 97 213
JE II(P)T/cell BVP Viral D.Bhatt 97240 97 214
JE II (P) LR BVP H.K.Gohil 97240 97 215
SSE(Drg) BVP Lalaram Mahor 97240 97 216
SSE(Drg) BVP V.P.Singh 97240 97 217
SSE(Est) BVP A.M.Giri 97240 97 218
SSE(Drg) BVP V.M.Gohil 97240 97 219
SSE (P) BVP P.K.Gupta 97240 97 220
SE (USFD) BVP A.R.Patel 97240 97 221
SE (Control) BVP V.N.Sarvaiya 97240 97 240
JE I (P) LR BVP A.R.Gohil 97240 97 223
SSE (W) BVP Jai Singh 97240 97 224
SSE(W) BVP Paramdhaman 97240 97 225
JE I (W) BVP Ajit Kumar 97240 97 226
SSE(Drg) BVP K.K.Dhabi 97240 97 227
SE(Drg) BVP T.N.Patel 97240 97 228
SSE (B) BVP Ganesh Singh 97240 97 229
SE (P) BVC R.K.Rajput 97240 97 231
SE (P) SGD R.V.Parmar 97240 97 233
SE(Est) BVP Sandeep Chaure 97240 97 234
SE(Est) BVP C.P.Sankhwar 97240 97 235
SE(Est) BVP V.B.Varmora 97240 97 236
SE(Drg) BVP B.C.Hathila 97240 97 237
SE(Drg) BVP S.U.Gavande 97240 97 238
SE(Drg) BVP M.P.Prajapati 97240 97 239
SSE (P) DLJ P.M.Pathak 97240 97 222
SE (P) DLJ N.L.Patel 97240 97 241
JE I (P) DLJ S.B.L.Mehrotra 97240 97 242
SE (Store) DLJ P.S.Rana 97240 97 243
JE I (P) DETS DLJ M.K.Kale 97240 97 244
JE I (W) DLJ Y.K.Saraswat 97240 97 245
JE I (Est) BVP Jithendra J Vaghela 97240 97 246
JE I (Drg) BVP Sunil D Chauhan 97240 97 247
JE II (Drg) BVP Umesh J Prasad 97240 97 248
SE(W) LMC D P Trivedi 97240 97 249
JE I (P) BTD P.V.Bharthi 97240 47 200
SE (W) BTD Alok Pachori 97240 47 201
SSE (P) BTD R.P.Singh 97240 47 202
SE (USFD) BTD K.R.Pathak 97240 47 203
JW(W) DOK Shivdas 97240 47 204
JE I (P) DAS Chitranjan Kumar 97240 47 211
SSE (P) SVKD S.C.Pandey 97240 47 216
JE I (P) SVKD Upendra Arya 97240 47 217
JE I (P) RJU K.M.Parnale 97240 47 221
JE I (P) MHV D.V.Shrinivas 97240 47 222
SSE (P) WC H.S.Nigam 97240 47 224
SE (P) WC N.H.Rathod 97240 47 225
JE II (P) WC R.K.Saraswat 97240 47 226
JE I (P) JIL Santosh Kumar 97240 47 228
JE I (P) DCK R.K.Khare 97240 47 229
SSE (P) DOK H.B.Lal 97240 47 231
SE (P) VLA Amit Kumar 97240 47 236
SE (P) SEJ S.K.Jain 97240 47 237
SE (USFD) JND D.B.Pandya 97240 47 240
SE (P) JND Ajit Shrivastav 97240 47 241
JE II (P) LR JND A.B.Makwana 97240 47 242
SSE (W) JND H.S.Kawa 97240 47 243
JE(W) JND Mukesh Kumar 97240 47 244
JE(BR) JND Vijaykumar 97240 47 245
JE(P) JND Minhaj Ansari 97240 47 246
JE II (P) BILK Ranjeet Kumar 97240 47 249
SE (P) VSW K.T.Vanvi 97240 47 250
JE II (P) VSW B.N.Paswan 97240 47 251
JE I (P) KSD A.P.Kamani 97240 47 253
SSE (P) VRL D.D.Bhatt 97240 47 255
SE (P) VRL C.K.Mishra 97240 47 256
SE (W) VRL Upendrakumar 97240 47 257
JE(P) VRL Hriday Narayan Singh 97240 47 258
JE(P) VRL Dinesh Kumar Chaudhary 97240 47 259
SE (P) TAV S.Bhatnagar 97240 47 262
JE I (P) KODR A.K.Singh 97240 47 263
SSE (W) JLR P.D.Vyas 97240 47 268
SSE (P) JLR L.R.Sonara 97240 47 269
JE II (P) LR JLR Manojkumar Yadav 97240 47 270
SE (P) GDL U.R.Karia 97240 47 275
SSE (P) GDL S.R.Maurya 97240 47 276
SE (P) VRR J.O.Dattani 97240 47 279
JE I (W) PBR P.N.Tiwari 97240 47 281
SSE (P) PBR Y.K.Mishra 97240 47 282
JE I (P) PBR Ashok Meena 97240 47 283
JE II (P) LPJ Kaptan Singh 97240 47 284
JE I (P) BNVD Baba Nimsarkar 97240 47 286
SE (P) WSJ Sankalp Yadav 97240 47 290
JE II (P) KKV G.S.Pandey 97240 47 291
SSE (P) AE J.M.Rathod 97240 47 292
JE II (P) DARI R.S.Nagar 97240 47 293
SE (P) UA P.D.Vagehla 97240 47 295
JE II (P) JDH Dipak Kumar Singh 97240 47 296
JE I (P) DJI R.K.Chaudhary 97240 47 297
ELECTRICAL
Sr. DEE Mr. K. L. Meena 97240 97 300
ADEE  D.U.Patel 97240 97 302
CTA/ BVP Shri R.M. Shah 97240 97 310
JE-I/ BVP Shri Iqbal A. 97240 97 311
JE-II (P)/ BVP Shri T.P. Makwana 97240 97 312
SSE(TL)/ BVC Shri C. G. Jha 97240 97 320
SE(TL)/ BVC Shri Y. D. Jadeja 97240 97 321
JE-II/ BVC Shri S.B. Solanki 97240 97 322
SE/ BTD Shri S.N. Joshi 97240 97 330
JE-I/ DAS Shri J.P. Bhatt 97240 97 340
SE/ JLR Shri Samir khan 97240 97 350
JE-II/ JND Shri Mukesh M. 97240 97 360
SSE/ PBR Shri Tippeswamy L. 97240 97 370
JE (I) VRL Shri H. B. Pandya 97240 97 371
JE - PBR Bharat Sakhre 97240 97 372
JE - VRL Dharmendra Patel 97240 97 373
MECHANICAL
Sr. DME Sh. R.B.Solanki 97240 97 400
ADME(C) Sh. R.S.GUPTA 97240 97 402
ADME(L) Sh.SHIVPAL VERMA 97240 97 403
CLI (Fuel) / BVP Sh ASHOK.P.GIRI 97240 97 406
CLI (Gen) / BVP Sh VIJAY.G.BHATT 97240 97 407
CLI (PRCL) BVP Sh.TANSUKH.D 97240 97 408
LI / BVP Sh.KSHITIJ.P. 97240 97 409
CPCR(PRCL) BVP Sh.N.K.SHRIMALI 97240 97 411
PCR(PRCL) BVP Sh.N.K.VERMA 97240 97 412
PCR / BVP Sh.D.G.DHOLAKIA 97240 97 413
PCR BVP Sh.JULIOUS.D.YARDI 97240 97 414
PCR BVP Sh.RAMJIBHAI.K. 97240 97 415
PCR-BVP Jitesh M. Pathak 97240 97 416
PCR Sh.N.M.QURESHI 97240 97 417
CCR(L) BVC Sh.USMAN.N. 97240 97 420
MWT.Ch.MAN Sh.JAYSUKHLAL.M. 97240 97 421
MCF DLJ Sh.Naredra Acharya 97240 97 425
CCR(L) BTD Sh.R.S.SINGH 97240 97 427
CCR(L) JND Sh.RAJESH.YADAV 97240 97 435
CLI JND Sh.KAPURCHAND VERMA 97240 97 436
CLI JLR Sh.V.G.PATEL 97240 97 440
LI JLR Sh.JAGLAL.PUTTY. 97240 97 441
SSE(L) JLR Sh.O.P.PRAJAPATI. 97240 97 442
SE(L)ART / JLR Sh.MUKUL KULSHRESTH 97240 97 443
SE(MECH) JLR Sh.PRATIK SHRIVASTAVA 97240 97 444
CCR(L) BHIKHU.BHAVAN 97240 97 447
FIC Sh.ABDULGAFFAR.S 97240 97 449
DCWI (General) Shri S.H.Kamdar 97240 97 460
DCWI(M) Shri A.K.Sharma 97240 97 461
CCR BVP Sh P.B.Rawal 97240 97 462
CCR/BVP Sh S.C.Meena 97240 97 463
CCR/BVP Sh A.J.Sheikh 97240 97 464
SE(C and W)-BVC Sh Gaurav Sarasvat 97240 97 468
S/Line Incharge Sh V.P.Singh 97240 97 469
SSE(C and W)-BVC Sh D.K.Rana 97240 97 471
FOM-BVC Sh O.D.Carpenter 97240 97 472
MCF BVP Sh Arungar S. 97240 97 475
JE-I(C and W)BTD Sh Bholendu Upadhyay 97240 97 476
JE/I(C and W) -DAS Sh Yashvantsingh H 97240 97 479
SSE(C and W)-JLR Shri J.G.Odedra 97240 97 481
JE/I(C and W)-BVP Sh B. S. Makawana 97240 97 484
SSE(C and W)-VRL Sh Hemant Mathur 97240 97 487
SSE(C and W)VRL Sh S.T.Pamnur 97240 97 488
SSE(C and W)VRL Sh Laxman Boricha 97240 97 489
SSE (W) JND Shri.M.L.Bagda 97240 97 493
SSE (Production) M.D.Deshpande 97240 97 494
Loco pilot M Exp VALJI M 97240 47 400
Loco pilot M Exp MAVSING M BARIA 97240 47 401
Loco pilot M Exp BIPINBHARTHI.H. GOSWAMI 97240 47 402
Loco pilot Sr.Pass MUSTUFA U GHOGHARI 97240 47 403
Loco pilot Sr.Pass ANOPSINGH.L 97240 47 404
Loco pilot Sr.Pass DIPSINH.M.GOHIL 97240 47 405
Loco pilot Sr.Pass CHANDRAMAULY BAJPAI 97240 47 406
Loco pilot PASS AMARSHI L 97240 47 407
Loco pilot PASS BHIKHABHAI. B 97240 47 408
Loco pilot PASS TEJPALSING B 97240 47 409
Loco pilot PASS DHANRAJ MANKAR 97240 47 410
Loco pilot PASS S C SOLANKI 97240 47 411
Loco pilotPASS GHANSHYAM MEENA 97240 47 412
Loco pilot PASS RISHENDRA PANDEY 97240 47 413
Loco pilot PASS RAMAKANT NAYAK 97240 47 414
Loco pilot PASS JERAM B MAKWANA 97240 47 415
Loco pilot PASS KESHU HARJI 97240 47 416
Loco pilot PASS KARTIKEY ACHARYA 97240 47 417
Loco pilot PASS JAYKUMAR B PILLAI 97240 47 418
Loco pilot PASS BIPIN L MAKWANA 97240 47 419
Loco pilot PASS SHIVAJI BACHU 97240 47 420
Loco pilot GDS BHAGWAN TAPOO 97240 47 421
Loco pilot GDS PRAVIN VANMALI 97240 47 422
Loco pilot Sr.Pass H.N.PATEL 97240 47 423
Loco pilot Sr.Pass PRAVINSING M PARMAR 97240 47 430
Loco pilot PASS D D JOSHI 97240 47 432
Loco pilot PASS RANJITSING H BASAN 97240 47 433
Loco pilot PASS DINUBHAI G 97240 47 434
Loco pilot PASS DEVJI UKA 97240 47 435
Loco pilot PASS RAJESH C NIRMAN 97240 47 436
Loco pilot PASS PREMJI MULJI 97240 47 437
Loco pilot PASS POPAT DEVJI 97240 47 438
Loco pilot PASS VALJI HIRA MAKWANA 97240 47 439
Loco pilot Sr.Gds MADHU GOVIND 97240 47 440
Loco pilot Sr.Gds JESING BACHU 97240 47 441
Loco pilot GDS NATHA LILA 97240 47 442
Loco pilot GDS RAMESH VANMALI 97240 47 443
Loco pilot GDS SABIR HUSSAIN H 97240 47 444
Loco pilot GDS HIMMAT DHARMASHI 97240 47 445
Loco pilot GDS VIKRAMJEET TIWARI 97240 47 446
Loco pilot GDS SURESHGAR M 97240 47 447
Loco pilot GDS DHARAMSI JETHA 97240 47 448
Loco pilot GDS LALJI VASRAM 97240 47 449
Loco pilot GDS DEVJI PALA 97240 47 450
Loco pilot GDS AMRAT DHANJI 97240 47 451
Loco pilot GDS RAJA RAMJI 97240 47 452
Loco pilot GDS DEVJI TRIKAM 97240 47 453
Loco pilot GDS KANU MOHAN 97240 47 454
Loco pilot GDS DHIRAJLAL V 97240 47 455
Loco pilot GDS HUSSAIN REHMAN 97240 47 456
Loco pilot GDS SAMAT P 97240 47 457
Loco pilot GDS DEVSANG S 97240 47 458
Loco pilot GDS JAGDISH S 97240 47 459
Loco pilot GDS MANSUKH DESHABHAI 97240 47 460
Loco pilot GDS JAYNTILAL C 97240 47 461
Loco pilot GDS DILUBHA L 97240 47 462
Loco pilot GDS SURATSINGH N 97240 47 463
Loco pilot GDS BABU BACHU 97240 47 464
Loco pilot GDS MAHESHKUMAR T 97240 47 465
Loco pilot GDS ABDUL GAFFAR S 97240 47 466
Loco pilot M Exp JOSEPH K I 97240 47 470
Loco pilot M Exp TRILOK M DAVE 97240 47 471
Loco pilot Sr.Pass DASHARATH AHIRWAL 97240 47 472
Loco pilot PASS MANOJ JOSHI 97240 47 474
Loco pilot PASS MULJI UKA 97240 47 475
Loco pilot PASS CHHAGAN UKA MORVIA 97240 47 476
Loco pilot PASS RAMESH MEPA 97240 47 477
Loco pilot PASS MAYUR THAKKAR 97240 47 478
Loco pilot PASS DHANSUKH RAMJI 97240 47 479
Loco pilot GDS MOHMAD IQBAL 97240 47 480
Loco pilot GDS KANTI MAKAN 97240 47 481
Loco pilot GDS MANU BACHU 97240 47 482
Loco pilot GDS PRABHATGAR B 97240 47 483
Loco pilot GDS POPAT NATHA 97240 47 484
Loco pilot GDS NATWARSING K GOHIL 97240 47 485
Loco pilot GDS SHERMOHMAD N 97240 47 486
Loco pilot GDS MULJI VASHRAM 97240 47 487
Loco pilot GDS NANDLAL B CHAUHAN 97240 47 488
Loco pilot GDS MAGAN CHANA 97240 47 489
Loco pilot GDS PREMJI DEVSHI 97240 47 490
Loco pilot GDS HARKANT G 97240 47 491
Loco pilot Sr.Pass POULSE P V 97240 47 500
Loco pilot Sr.Pass RAMESHCHANDRA B 97240 47 501
Loco pilot Sr.Pass HALIMKHAN 97240 47 502
Loco pilot Sr.Pass RAMKUMAR VARMA 97240 47 503
Loco pilot Sr.Pass JOGENDRAKUMAR V 97240 47 504
Loco pilot Sr.Pass RAMKARAN SAROJ 97240 47 505
Loco pilot PASS SATISH K PATEL 97240 47 506
Loco pilot PASS P RAJU 97240 47 507
Loco pilot PASS UDESING V DABHI 97240 47 508
Loco pilot PASS KANAIYLAL R 97240 47 509
Loco pilot PASS VISHWANATHAN R 97240 47 510
Loco pilot PASS GOBAR HIRJI 97240 47 511
Loco pilot PASS GULABSING S 97240 47 512
Loco pilot PASS SURESH K MEGHNATHANI 97240 47 513
Loco pilot PASS RAJENDRA H 97240 47 514
Loco pilot PASS NALINKUMAR BANGORIYA 97240 47 515
Loco pilot PASS GHANSHYAM MEENA 97240 47 516
Loco pilot GDS HUSSAIN KHAN. I 97240 47 520
MEDICAL
CMS Dr. R.K.Saraswat 97240 97 500
Sr. DMO Dr. Mukesh Malik 97240 97 501
Sr. DMO (G) Dr. A . K . S Rathor 97240 97 503
Sr. DMO (CC) Dr. K. Krishnakumar 97240 97 504
Sr. DMO (OPD) Dr. P. P. Vagh 97240 97 505
Sr. DMO Dr. R. P. Goyal 97240 97 506
Sr. DMO Dr. 97240 97 507
DMO(Anes) Dr. Pramod Kumar 97240 97 508
Sr. DMO Dr. R. G. Vadalia 97240 97 509
Ch. Pharmasist -II Mr. C. G. Suddresan 97240 97 520
Lab Supdt. II Sanjay Yagnik 97240 97 521
Radiographer -II Mr. Kishorsinh Jadeja 97240 97 522
Matron Smita Shailesh 97240 97 523
Matron (O. T.) Smt. Leena Macwan Vyas 97240 97 524
Ch. Matron (MSW) Smt. Rajani Gavli 97240 97 525
Matron (FSW) Smt. Vanita Goswami 97240 97 526
Matron (MMW) Smt. S. R. Carpenter 97240 97 527
CHI/ C Shri. R. K. Dodiyar 97240 97 528
HI Shri Pritamsingh 97240 97 535
HI Smt. Kavita Menon 97240 97 540
CHI Shri G. S.Dave 97240 97 550
HI Shri Rajesh Yadav 97240 97 560
Pharmacist R. M. Patel 97240 97 570
Pharmacist P. G. Shah 97240 97 571
Pharmacist A. A. Goswami 97240 97 572
Pharmacist Bhagwan B Nayi 97240 97 573
Pharmacist Anilkumar Bera 97240 97 574
Nursing Sister Naina Chauhan 97240 97 575
Pharmasist JLR Mayur Patwari 97240 97 576
PERSONNEL
DPO Mr. H. N. Parmar 97240 97 600
APO(E) Mr. T. R. Meena 97240 97 602
APO(T) Mr. J. H. Padaya 97240 97 603
Pricipal Rly School Ram Singh 97240 97 604
CWLI / BVP N.Luni 97240 97 610
CLA /BVP Krishnakumar 97240 97 620
SECURITY
DSC Shri P.V.Dineshan 97240 97 700
ASC (RPF) BVP Shri S.D.Singh 97240 97 702
IPF (HQ) BVP Shri Nagesh Nautiyal 97240 97 704
IPF (QM) BVP Shri Sangamlal Tiwari 97240 97 705
SIPF (DSCR) BVP Shri Ramchandra Singh Dahiya 97240 97 706
IPF (SW) BVP Shri Roopendra Singh 97240 97 708
SIPF (CW) BVP Shri Harinath Prasad 97240 97 710
IPF / E.Coy./BVP Shri J.N.Bahuguna 97240 97 711
ASPF (W/S) BVP Shri Jahoor Khan 97240 97 713
SIPF – E.Coy./BVP Shri Indra Bahadur 97240 97 714
ASPF/ E.Coy./BVP Shri Hardev Singh 97240 97 715
IPF – BVC Shri M.S.Rathod 97240 97 716
SIPF – BVC Shri J.P.Singh 97240 97 717
ASPF – BVC Shri.Bannaram 97240 97 718
ASPF – BVC Shri Raman Bhai 97240 97 719
SIPF – DLJ Shri Ramlachhan Prasad 97240 97 720
ASPF – DCK O. P. Dagar 97240 97 721
IPF – GG Shri Narbu Dendup Bhutia 97240 97 722
SIPF – GG Shri Mukesh Rathi 97240 97 723
ASPF – GG Shri Dinesh Yadav 97240 97 724
SIPF - BTD Shri Syid Asif Ahmed 97240 97 725
SIPF – JLR Shri L.L.Kumawat 97240 97 760
ASPF (SW) JLR Shri Jay Prakash R. 97240 97 761
IPF – JND Shri S.N.Khan 97240 97 762
SIPF (SW) JND Shri Vikram Singh 97240 97 763
SIPF- JND Shri G.K.Dixit 97240 97 764
ASPF – JND Shri Hari Ram Yadav 97240 97 765
SIPF – VRL Shri P.R.Meena 97240 97 766
Ch.OS/RPF/BVP Shri Thomas Wilson 97240 97 767
IPF- VRL Pawan Kumar 97240 97 768
IPF – PBR Shri Arjun Singh Kauntey 97240 97 769
ASPF (SW) PBR Shri Sanjay Kumar 97240 97 770
Safety 
ASPF – RWO Shri Bharatji Tiwari 97240 97 771
Sr. DSO Mr. Sunil Kumar Gupta 97240 97 730
SE (Safety) BVP H.J.Chavan 97240 97 733
Safety Counsilor (C and W) R. N. Yadav 97240 97 734
S. C. (loco) Santdas G. Fulzele 97240 97 735
S. C. (Tfc) Ramnath Prasad 97240 97 737
STORE
DMM Mr. Md Irshad Ghori 97240 97 750
DMS Mr. B.M. Upadhyay 97240 97 752
SDC Mr. Shri D.H. Parmar 97240 97 753
SIGNAL & TELECOM
Sr. DSTE Mr.H.P.Varshney 97240 97 800
ASTE/M Mr.O.P.Sahu 97240 97 802
ASTE/ DLJ Mr.Suresan C. 97240 97 803
SSE/Sig/ T/BVP Mr. N P Dangi 97240 97 806
JE/SIG/ T/BVP Mr. Anandkumar Bhatt 97240 97 807
SSE/ Tele / PBR Mr. M. H. Shah 97240 97 808
JE/Tele/ T/ BVP Mr. Jayrajan D. Nair 97240 97 809
JE II (Sig)/ BVP Manish Raj 97240 97 810
SE/SIG/BVP Mr. D.P.Mistry 97240 97 811
SE/SIG/ BVP Mr. Manoj Tokekar 97240 97 812
Cipher Operator Ketan G. Khasia 97240 97 813
SSE (Drg) S and T G. L. Chavda 97240 97 814
SE(Sig) DLJ Jay Prakash 97240 97 815
JE(Tele) SOJN Vinod Kattara 97240 97 816
JE – II (Sig) DLJ Avadhesh Bhagat 97240 97 817
JE/ SIG/ DLJ Mr. Anil Verma 97240 97 818
JE II (Sig)/ DAS Kamlesh Dabhi 97240 97 819
JE II (Sig)/ VSW Bharat Chaturvedi 97240 97 820
SE/SIG/ JLR Mr. N.R.Radadiya 97240 97 822
JE/ SIG/ SVKD Mr. Pravin Parmar 97240 97 824
SSE/SIG/ BTD Mr. V.K.Sharma 97240 97 825
SE/ SIG/ BTD Mr. R.N.Pandya 97240 97 826
SE/ SIG/ BTD Mr. Shishupal Singh 97240 97 827
SE/ SIG/ GG Mr. Atul Rawal 97240 97 831
SSE/SIG/ JND Mr. Rajendra P. 97240 97 832
SE/SIG/ JND Mr. Manikandan Nair 97240 97 833
JE/ SIG/ VRL Mr. Rajesh Tripathi 97240 97 836
JE/ SIG/ PBR Mr. Ramesh Manjhi 97240 97 837
JE/SIG/ GDL Mr. J.M.Parmar 97240 97 838
SSE(Tele) M/ BVP Mr. K. M. Makwana 97240 97 840
SE/ Tele/ Auto Mr. A. D. Parmar 97240 97 841
SE/ Tele/ Railnet Mr. Mohmmad Asharaf 97240 97 842
SE/ Tele/ BVP Sashi Kumar 97240 97 843
JE/Tele/ II Mr. A. B. Gandhi 97240 97 849
SSE/ Tele / BVP Mr. D. N. Bhatti 97240 97 870
JE/ Tele II / DLJ Ajaykumar T. Makwana 97240 97 871
JE/Tele/ II /BTD Mr. P. K. Swamy 97240 97 873
SSE/ Tele -JND VACANT 97240 97 878
JE/Tele/ I Mr. B. J. Bhdaja 97240 97 879
JE/ Tele II /VRL Bhagat Haresh H. 97240 97 884
JE/Tele/ II Mr. Anilkumar 97240 97 887
SSE(Tele)UHF/ BVP Mr. N. R. Makawana 97240 97 890
JE/ Tele/ II UHF Mr. S. B. V. Nair 97240 97 892
JE/ Tele/ I UHF Mr. T. K. Haridas 97240 97 896
OPERATING
Sr. DOM Shri S.K.Mishra 97240 97 900
AOM (M) Shri Mohd Jawed 97240 97 902
AOM (G) Vacant 97240 97 903
CTNL-BVP J. V. Jani 97240 97 905
DTI Shri K.R. Pandya 97240 97 906
TI (Plg.) Shri R.A. Trivedi 97240 97 907
TI Shri H.L.Meena 97240 97 908
SS(SWR) Shri K.O.Trivedi 97240 97 909
CTNL I/C Shri J. L. Masrani 97240 97 910
CTNL (S) Shri P.K. Pathak 97240 97 911
ATNL (TT) Milap A. Jani 97240 97 912
CTNL-BVP K. D. Tyagi 97240 97 913
TI - GG Shri S.L.Meena 97240 97 914
TI - DAS Shri C.P.Singh 97240 97 915
TI - JND Shri N.A. Goplani 97240 97 916
TI - JND Shri U.J.Trivedi 97240 97 917
TI - PBR Shri D.C.Tiwari 97240 97 918
SS-BVC Shri B N Vasava 97240 97 921
SS-DVA Shri P.B. Makwana 97240 97 922
SS-VTJ Shri J.M. Rathod 97240 97 923
SS-DLJ Shri U.G. Lakhani 97240 97 924
SS-BTD Shri M. L. Karol 97240 97 925
SS-WC Shri J.K. Raval 97240 97 926
SS-DAS Shri J.R. Meena 97240 97 927
SS-JLR Shri P.S. Madhoiya 97240 97 928
SS-JND Shri Y.P.Jani 97240 97 929
SS-VRL Shri M.K. Thomas 97240 97 930
SS-PBR Shri Vimal R. Joshi 97240 97 931
SS-RWO Shri K.R. Meena 97240 97 932
SS-MHV Shri A.L. Bhargav 97240 97 933
SS-I/C - PPV Shri Mithilesh Prasad 97240 97 934
Sr. HTNC PPV Port Shri A.J. Ziba 97240 97 935
HTNC PPV Port Shri Ghanshyam M. Mehta 97240 97 936
SS-ADE Shri B.K. Sardara 97240 97 937
SS-GDL Shri D.J. Joshi 97240 97 938
SS-GG Shri O.P. Anand 97240 97 939
SS-TAV Shri Pramod Kumar Subudhi 97240 97 940
ATC-Inst. Shri S.N. Tiwari 97240 97 941
CTNL-BVP D. J. Oza 97240 97 943
CTNL-BVP J. B. Joshi 97240 97 944
CTNL-BVP J. P. Parmar 97240 97 945
CTNL-BVP Palash Mandal 97240 97 946
CTNC-BVP K. B. Trivedi 97240 97 947
Block Rack Incharge-BVP J. J. Raval 97240 97 948
FOIS In-charge BVP P.U. Bajpai 97240 97 949
A-Spl. Guard Shri A.C. Ramdevputram 97240 47 900
A-Spl. Guard Shri J.R. Modi 97240 47 901
A-Spl. Guard Shri J.M. Joshi 97240 47 902
A-Spl. Guard Shri J.D. Dhandhukiya 97240 47 903
Guard-A Shri Bipin K. Thakkar 97240 47 904
Guard-A Shri Pritamsingh A. 97240 47 905
Guard-A Shri K.C. Chudasama 97240 47 906
Guard-A Shri Shailendra C. Bhatt 97240 47 907
Guard-A Shri Kirit H. Patel 97240 47 908
Guard-A Shri I.K. Joshi 97240 47 909
Guard-A Shri R.L. Ulva 97240 47 910
Guard-A Shri Jayesh S. Dave 97240 47 911
Guard-A Shri U.J. Dave 97240 47 912
Guard-A Shri R.B. Rathod 97240 47 913
Guard-A Shri R.K. Joshi 97240 47 914
Guard-A Shri K.R. Chavda 97240 47 915
Guard-A Shri D.J. Bhatt 97240 47 916
Guard-A Shri D.S. Mandaliya 97240 47 917
Sr. Pass. Gd Shri S. A. Chudasama 97240 47 921
Sr. Pass. Gd Shri G.K. Parmar 97240 47 922
Pass. Gd Shri R.J. Dani 97240 47 923
Pass. Gd Shri U.M. Trivedi 97240 47 924
Pass. Gd Shri A.J. Vaishnav 97240 47 925
Pass. Gd Shri M.A. Trivedi 97240 47 926
Pass. Gd Shri H.D. Solanki 97240 47 927
Pass. Gd Shri K.L. Makwana 97240 47 928
Pass. Gd Shri M.R. Maru 97240 47 929
Pass. Gd Shri A.K. Sagathiya 97240 47 930
Sr. Goods Gd Shri U.B. Parmar 97240 47 931
Goods Gd Shri D.B. Khorasia 97240 47 932
Goods Gd Shri D.M. Baraiya 97240 47 933
Goods Gd Ranjeet Kumar 97240 47 934
Goods Gd Shri B.N. Rathod 97240 47 935
Goods Gd Shri B. A. Vyas 97240 47 936
Goods Gd Shri Saurabh Saxena 97240 47 937
Goods Gd Shri D.M. Rathod 97240 47 938
Goods Gd Shri H.S. Chundani 97240 47 939
Goods Gd Shri F.D. Metar 97240 47 940
Goods Gd Shri Y.C. Vyas 97240 47 941
Goods Gd Shri J.S. Vaishnav 97240 47 942
Goods Gd Shri A.B. Bhatt 97240 47 943
Goods Gd Shri R.D. Rathod 97240 47 944
Goods Gd Shri M.D. Parmar 97240 47 945
Goods Gd Shri N.G. Kukadia 97240 47 946
Goods Gd Shri N.H. Parekh 97240 47 947
Sr. Goods Gd Shri D.B. Chavda 97240 47 951
Sr. Goods Gd Shri D.J. Dabhi 97240 47 952
Goods Gd Shri V.C. Dholakia 97240 47 953
A-Spl. Guard Shri R.P. Tiwari 97240 47 954
A-Spl. Guard Shri K.K. Damor 97240 47 955
A-Spl. Guard Shri A.S. Borichangar 97240 47 956
A-Spl. Guard Shri K.B. Chaniyara 97240 47 957
A-Spl. Guard Shri P.J. Joshi 97240 47 958
Sr. Guard-A Shri P.M. Surani 97240 47 959
Guard-A Shri H.J. Jani 97240 47 960
Guard-A Shri T.J. Joshi 97240 47 961
Guard-A Shri R.G. Dave 97240 47 962
Sr. Goods Gd Shri K.G. Makwana 97240 47 963
Goods Gd Shri R.S. Dave 97240 47 970
Sr. Pass. Gd Shri M.H. Saini 97240 47 971
Sr. Pass. Gd Shri N.J. Pandya 97240 47 972
Sr. Pass. Gd Shri B.M. Chauhan 97240 47 973
Sr. Pass. Gd Shri P.G. Nikam 97240 47 974
Sr. Pass. Gd Shri P.N. Silhar 97240 47 975
Sr. Pass. Gd Shri V.A. D'costa 97240 47 976
Sr. Pass. Gd Shri R.Y. Dave 97240 47 977
Sr. Pass. Gd Shri S.K. Varma 97240 47 978
Sr. Pass. Gd Shri N.B. Purohit 97240 47 979
Sr. Pass. Gd Shri A.H. Shaikh 97240 47 980
Sr. Pass. Gd Shri S.K. Mehra 97240 47 981
Sr. Pass. Gd Shri P.J. Parmar 97240 47 982
Pass. Gd Shri V.K. Sharma 97240 47 983
Pass. Gd Shri R.R. Khan 97240 47 984
Pass. Gd Shri R.P. Kharcharia 97240 47 985
Pass. Gd Shri Romeo S. Issac 97240 47 986
Pass. Gd Shri R.D. Makwana 97240 47 987
COMMERCIAL
DCM Mr. C S Kuril 97240 97 950
ACM Mr.Prakash Chandrapal 97240 97 951
DCMI P.T.Hamirani 97240 97 956
CMI R.D.Trivedi 97240 97 957
Sr.CMI C.P.Mehta 97240 97 958
Sr.CMI Kum Niladevi Zala 97240 97 959
Sr.CMI M.M.Sarvaiya 97240 97 960
CMI Shri P.J.Gohel 97240 97 961
CMI Shri M.K.Nathani 97240 97 962
IOW Shri N.B.Bhutaiya 97240 97 963
Heads Goods Clerk Shri Chetan M.Chavda 97240 97 964
CS-BVC N. P. Patel 97240 97 965
DCMI Shri U.R.Patel 97240 97 966
Goods Supervisor Shri G. V. Gadhia 97240 97 967
Sr.CMI Shri T.S.Baxi 97240 97 968
DCMI Shri J.N.Makawana 97240 97 969
Coaching Supervisor Shri C.P.Patel 97240 97 970
CGC PPSP Ravindrakumar 97240 97 971
Sr.CMI Shri Chetan Makawana 97240 97 972
CMI Shri N.C.Gohel 97240 97 973
Coaching Supervisor Shri K.K.Patel 97240 97 974
Chief Goods Clerk Shri R.C.Mahavar 97240 97 975
Coaching Supervisor Shri K.K.Nimrbark 97240 97 976
DCMI Shri R.D.Meena 97240 97 977
CBC -PBR Dhirendrakumar 97240 97 978
Heads Goods Clerk Shri Arjan Raza 97240 97 979
DCMI - BVP Hansraj Sindal 9724097981
GS B. V. Makawana 9724097982
Clerk EQ Cell E. J. Peter Francis Geegan 9724097983
WORKSHOP
WM A. P. Sanghule 9724097450
Sr. AFM A/C Inder Singh 9724097451
APO W/Shop U. H. Trivedi 9724097453
AWM JND D. V. Vasavada 9724097455
SSE (W) BVP H. J. Solanki 9724097495
SSE (W) II BVP P. H. Makwana 9724097496
SSE (Progress) BVP B. R. Vaghela 9724097497
SSE (Production) BVP M. D. Deshpande 9724097498
SSE (W) JND M. L. Bagda 9724097499

Comments