WESTERN


HEADQUARTER ,Mumbai CentralRatlam,AhmedabadRajkot,BhavnagarVadodara
Western Railway Disaster Management Directory

Important Officials

Designation Name Rly. Office Rly. Residence MTNL/BSNL Office MTNL/BSNL Residence Mobile Rly.Fax MTNL Fax
GM Shri R.N.Verma 090-22000 090-22588 022-22005670 022-23525086 9004490000 - -
AGM Shri S.K.Sharma 090-22001 090-21209 022-22037395 022-22022731 9004490001 - -
Pr.CE Shri V.Shrihari 090-22100 090-22844(ORH) 022-22016893 022-22813858(ORH) 9004490200 - -
CSO Shri S.K.Kulshreshtha 090-22201 090-21283 022-22055205 022-22020458 9004490730 - -
CSC Shri Lalit Kumar 090-22260 090-21212 022-22017929 022-22043299 9004490700 - -
CMD Dr. Suhas Nandgave 090-22270 090-52535 022-22017353 022-23725056 9004490500 - -
CPO Shri S.Bhattacharya 090-22050 090-21548 022-22014908 022-22024752 9004490600 - -
CEE Shri A.K.Malhotra 090-22900 090-21546 022-22014183 022-22834745 9004490300 - -
CME Shri K.K.Atal 090-22150 090-21202 022-22015963 022-22024228 9004490400 - -
COM Shri Amitabh Lal 090-22200 090-21213 022-22008207 022-22022458 9004490900 - -
CCM Shri N.C.Sinha 090-22500 090-53857 022-22063091 022-22027284 9004490950 - -
CSTE Shri K.S.Krishnakumar 090-22600 090-21262 022-22082812 022-22830379 9004490800 - -
CPRO Shri S.S.Gupta 090-22730 090-21559 022-22002590 022-22842862 9004490050 - -
DRM-BCT Shri Girish Pillai 090-44000 090-22815(ORH) 022-23002977 022-22824041(ORH) 9004499000 - -
DRM-BRC Shri A.K.Shrivastava 091-44000 091-44001 0265-2638081 0265-2638082 9724091000 - -
DRM-ADI Shri A.S.Garud 093-44000 093-44001 079-22204588 079-22865625 9724093000 - -
DRM-RTM Shri Sanjay Pathak 092-44000 092-44001 07412-232300 07412-231703 9752492000 - -
DRM-RJT Shri Ved Pal 094-44000 094-44001 0281-2477006 0281-2477007 9724094000 - -
DRM-BVP Shri K.Kuppan 099-44000 099-44001 0278-2445475 0278-2445051 9724097000 - -
ADRM(O)-BCT Mrs.Soumya Mathur 090-44001 090-45223 022-23070569 022-23007388 9004499001 - -
ADRM(T)-BCT Shri A.K.Jha 090-44002 090-22527 022-23070553 022-22023803 9004499002 - -
ADRM-BRC Shri R.S.Saxena 091-44002 091-44003 0265-2641414 0265-2644040 9724091001 - -
ADRM-ADI Shri R.N.Prasad 093-44002 093-44003 079-22204590 079-26561915 9724093001 - -
ADRM-RTM Shri R.B.Gupta 092-44002 092-44003 07412-243212 07412-236284 9752492001 - -
ADRM-RJT Shri D.N.Gandhi 094-44002 094-44003 0281-2476903 0281-2479530 9724094001 - -
ADRM-BVP Shri D.L.Chaudhary 099-44002 099-44003 0278-2445506 0278-2445507 9724097001 - -

Zonal Railway Disaster Management Cell

Division Location Rly No. PSTN Mobile Inmarsat
Head Quarter
WR HQ Churchgate 090-22696 022-22017420 - -
- Mumbai Central - 022-22010721 - 00-873-763095971
763095972
- Vadodara - 0265-2201072 - 00-873-763095977
763095778
- Ahmedabad 093-44625 079-22204884 - 00-873-764101881
764101882
- Ratlam - 07412-2201072 - 00-873-761603143
761603144
- Rajkot - 0281-2201072 - 00-873-764101887
764101888
- Bhavnagar - 0278-2201072 - -

ARTs Number

Division ART PSTN Mobile INMARSAT Nos.
Mumbai Central Bandra Terminus 9004498888(FCT) - -
Mumbai Central Div. Valsad - - 00-873-763982214
763982215
- Vadodara - - -
- Ahmedabad - - 00-873-764101884
764101885
Ahmedabad Div. SBI(MG) - - -
Ahmedabad Div. Gandhidham - - -
- Ratlam - - 00-873-763982198
763982199
Ratlam Div. Ujjain - - -
Ratlam Div. Mhow - - -
- Rajkot 9724094847(FCT) - 00-873-763095992
763095993
Bhavnagar Div. BVC - - 00-873-764101890
764101891
Bhavnagar Div. Jetalsar - - 00-873-763095974
763095975

ARMV Numbers

Names of Zones, Division Railways and stations Location PSTN Mobile INMARSAT
Mumbai Central - - - -
Valsad/Mumbai C. - - - -
Vadodara(P) - 9724091499(FCT) - 00-873-763982217
763982218
Ahmedabad - - - -
SBI(MG)/Ahmedabad - - - -
Gandhidham/Ahmedabad Div. - - - -
Ratlam - - - -
Ujjain/Ratlam Div. - - - -
Mhow/Ratlam Div. - - - -
Rajkot - - - -
Bhavnagar - - - -
Pordander/Bhavnagar Div. - - - -