Paljonko partio maksaa?

Partio on harrastuksena suhteellisen edullinen. Partiosta maksetaan jäsenmaksu, joka kattaa koko vuoden viikkotoiminnan sekä vakuutuksen ja oikkeuttaa osallistumaan muun muassa Uudenmaan Partiopiirin ja Suomen Partiolaisten tapahtumiin.

Lisäksi eri tapahtumista kuten retkistä ja leireistä peritään omat maksunsa.

Jäsenmaksu

Jäsenmaksun vuodelle 2020 on noin 64€.

Perheen ensimmäinen partiotoimintaan osallistuva jäsen ja kaikki yli 17-vuotiaat partiolaiset maksavat I-maksun. Alennetun II-maksun maksavat saman perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset.

Partion jäsenlaskutuksen hoitaa kootusti Suomen Partiolaiset ry.

Jäsenmaksuvapautus

Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa partiota. Jäsenmaksusta vapauttamista voi anoa ympäri vuoden, anomus tulee kuitenkin tehdä ennen jäsenmaksulaskun eräpäivää. Jäsenmaksuvapautuksen myöntää Suomen Partiolaiset- FInlands Scouter ry.

Jäsenmaksuvapautuksen anomiseen tarvitset tunnukset Partiorekisteri Kuksaan (PartioID).

Jäsenmaksuvapautusta voi hakea jäsen tai alle 18-vuotiaiden osalta huoltaja. Hakemuslomakkeen voi täyttää vain täysi-ikäisen PartioID-tunnuksilla. Jäsenmaksuvapautuksen hakeminen tapahtuu alla olevalla sähköisellä lomakkeella. Jokaisesta jäsenestä tulee tehdä oma hakemus!

Hae vapautusta täältä.

Retki- ja leirimaksut

Retkistä ja leireistä osallistujat maksavat erillisen osallistumismaksun. Tapahtumien hinnat vaihtelevat tapahtumien järjestelykustannusten mukaan. Esimerkiksi lippukunnan omat retket voivat olla alle 10€ päiväretkeltä tai 10-15€ vuorokaudelta.

Leirit ovat usein hieman kalliimpia esimerkiksi matkakulujen myötä. Lippukunnan oman leirin hinta voi olla noin 90€ lyhyeltä leiriltä eli sudenpentujen ja seikkailijoiden 4 vuorokauden leiri tai noin 150€ pitkältä eli koko viikonpituiselta leiriltä.

Muiden tahojen leirit ovat yleensä hieman kalliimpia suuren osallistujamäärän myötä.

Avustus osallistumismaksuun

Tapahtumien osallistumismaksuihin on tisinaan mahdollista hakea myös avustusta tai esimerkiksi leiristipendiä kattamaan osan osallistumismaksusta. Usein tapahtuman ilmoittatumisohjeiden yhteydessä kerrotaan stipendeistä. Stipendiä tai avustusta voi myös kysyä omalta ryhmänjohtajalta tai lippukunnan rahastonhoitajalta.

Avustuksia harrastustoimintaan myöntää myös kaupungin sosiaalitoimi ja seurakunnan diagoniatyö.