Slacht de melkkoe

SLACHT DE MELKKOE

Protectie van de consument of de creatie van een melkkoe?

De nieuwe wet- en regelgeving wordt gepresenteerd als een beschermingsmaatregel voor de consument. De aangescherpte woonquotes gaan overkreditering tegen en de maatregelen per augustus zorgen er bovendien voor dat de consument aan het eind van de looptijd niet tegen een torenhoge schuld zit aan te kijken. Dat is goed voor de consument en de economie. Een goede zaak dus! Of niet? Ik weet het niet.... Want de inspirator van deze regelgeving – de AFM – heeft hiermee ook iets anders gecreëerd: de geboorte van een melkkoe. Nee, niet zo'n schattig en onschuldig kalfje. Maar een hele vette melkkoe die nukkig staat te stampen in de stal van de banken. Het geboortjekaartje van "Moeder Bank" ligt hier voor me: "Met grote blijdschap kondigen wij de geboorte aan van onze nieuwe melkkoe. Hij heet DE BESTAANDE KLANT".

De nieuwe regelgeving zorgt ervoor dat deze bestaande klant niet weg kan omdat hij buiten de woonquote limiet valt. De bank (of geldverstrekker) weet dit en daar wordt gulzig gebruik van gemaakt. Het is voor de bank niet interessant en bovendien onnodig om een messcherp renteaanbod te doen aan de bestaande klant die te maken krijgt met een nieuwe rentevastperiode.

Vette melkkoe? Ja! Heel vet. Want tientallen miljarden én meer komen dit en de volgende jaren los op de oversluitmarkt. De portefeuille van alle bestaande klanten die in de glorietijd op de woningmarkt een woning hebben gekocht en een rentevastperiode zijn aangegaan voor 6 tot 10 jaar. Moeder Bank ziet haar kans schoon om de beurs te spekken door het bieden van schandalig hoge rentetarieven aan de bestaande klant "de melkkoe".

DSB & GMAC(CMIS): 10 jaar vast 5.95%

Je zult maar DSB of GMAC heten en je bent weg gesaneerd uit het Nederlandse hypothekenlandschap. Dan heb je geen kans meer om nieuwe klanten binnen te halen. Maar die bestaande klant hou je lekker binnen de poort met een "mooi" tarief van 5.95% voor 10 jaar vast. Van de markt gehaald, maar toch een bank in bonus! Geheel legitiem en gesteund door de AFM. Met een stel nukkige melkkoeien. Dat wel! Want zeg nu zelf; waarom hebben o.a. deze genoemde banken nog een hypotheekportefeuille? 80% van de klanten wil weg, maar kunnen niet weg en betalen de hoofdprijs. Een paar jaar geleden kon de klant, in samenspraak met de adviseur, een vrije keus maken uit de diverse aanbiedingen. Nu komt de klant, bij gelijkblijvende omstandigheden, vanwege de beperkte criteria niet eens meer in aanmerking voor de eigen hypotheek. Maar ach, wat kan het de bank schelen. Uitkijkend over de verplicht grazende kudde in de bestaande wei, dommelt Moeder Bank rustig weg in de warme voorjaarszon. Want alert blijven voor de concurrentie hoeft niet meer. Er IS namelijk geen concurrentie meer op de hypotheekmarkt. De overgebleven banken koesteren zich in hun monopolistische status. De verscherpte regelgeving heeft de marktwerking gebroken en de concurrentiemogelijkheden in de kiem gesmoord. Is dat goed voor de klant en de economie? Nee! Een monopolie-positie is nooit goed. Misschien is het goed dat de AFM eens op de koffie gaat bij Neelie Smit. Die weet wel raad met monopolistische trucjes.

Slacht de melkkoe

Nog beter zou zijn als de AFM mijn voorstel in overweging zou willen nemen. De implementatie leidt er simpelweg toe dat er weer marktwerking in de branche ontstaat. En dan moeten de banken ook concurreren om hun bestaande klanten te behouden.

Hoe bereiken we dit? Door in de regelgeving te regelen dat de bestaande hypotheek door een andere geldverstrekker overgenomen mag worden zonder te toetsen aan de nieuwe normen. Uiteraard alleen als het doelkapitaal of het afgesproken aflossingsgedeelte niet veranderd.

Naast de toename van concurrentie op rentetarief zal er ook concurrentie plaatsvinden op verpande overlijdensrisicoverzekeringen, woekerpolissen en gemengde levensverzekeringen. De klant kan deze dan ook omruilen voor voordeligere en vergelijkbare producten zoals banksparen, gemengde producten met een lager risico, etc.

Op die manier maken we van de melkkoe geen willoos slachtoffer maar een échte klant die uit eigen beweging kiest voor een bank en product. En zo hoort het!