SARRERA

ELEANIZTASUNA ETA INTEGRATZE PROZESUAK IRAKASKUNTZAN

  • Ikasle elebidunak edo eleaniztunak etengabe eskura ditu hainbat hizkuntza eta haien ikasitakoa, hornidura kognitibo eta emozional moduan.
  • Hizkuntza ikasketak hizkuntza batzuetatik besteetara transferitzen dira (transferigarritasuna).
  • Hiztunek parte hartzen duten inguruneetan hainbat hizkuntza egotea aldi berean.
  • Hizkuntzen aniztasunetik hizkuntzen ikuspegi eleanitzera (Europako Markoa, Marco Europeo, Hizkuntzen portfolioa, Irakasleen konpetentziak)
  • Eleaniztasunaren inguruan (15. orr.): hausnarketa-jarduera

BOST PRINTZIPIO HIZKUNTZEN CURRICULUM INTEGRATU BATEAN ETA CURRICULUM-ARLO GUZTIETAN

Inklusioa

Erabilera

Ikuspuntu komunikatiboa

Jarrerak

Curriculum-arloen bidez hizkuntza erabiltzea

(Dekretu berria -16-01-15, art. 10,11; Heziberri, 32, 33, orri)