Hike Slovakia

Arpád Takács vydal elektronickú publikáciu: Zdravie a chlad. Dostupná je na Smashwords, Draft2Digital,  alebo Barnes & Noble, ukážka je na Scribd.