Hike Slovakia

Arpád Takács vydal elektronickú publikáciu: Zdravie a chlad. Dostupná je na Smashwords alebo Barnes & Noble, ukážka je na Scribd.