Skupinová Práce

   Během let existence skupiny jsme se experimentálně dotkli řady společných činností jako jsou skupinová setkání, sezení, cvičení, posvátné tance či sdílení vlastních pozorování, pracovní víkendy; manuální práce, společné čtení, vaření, překládání, práce s hlasem, pohyby, divadlem...


   Setkání s ostatními mohou poskytnout jiný úhel pohledu a ukázat nám, kde se indentifikujeme se svým přesvědčením a ztracíme tak možnost vidět věci jak jsou.

Group Work

   Over the years of the group's existence, we have experimented with a number of common activities such as group meetings, sittings, exercises, sacred movements, sharing of observations, practical working weekends; manual work, reading together, cooking, translating, working with voice, movement, theater...

   Encounters with others can provide another point of view, different perspective and show us where we become identified with our beliefs and lose the ability to see things as they are.