Skupinová Práce

Během let existence skupiny jsme se experimentálně dotkli řady společných činností jako jsou skupinová setkání, sezení, cvičení, posvátné tance či sdílení, pracovní víkendy; manuální práce, společné čtení, vaření, překládání; práci s hlasem, pohyby, divadlem...


Setkání s ostatními mohou poskytnout jiný úhel pohledu a ukázat nám, kde se indentifikujeme se svým přesvědčením a ztracíme tak možnost vidět věci jak jsou.

Group Work

Over the years of the group's existence, we have experimented with a number of common activities such as group meetings, sittings, exercises, sacred movements, sharing, practical working weekends; manual work, reading together, cooking, translating; working with voice, movement, theater...

Encounters with others can provide a another point of view, different perspective and show us where we become identified with our beliefs and lose the ability to see things as they are.