Plánované akce

Plánované termíny seminářů v roce 2023:

30. 3. — 2. 4. 2023 Trpoměchy

3. 6. — 4. 6. 2023 Praha

2. 8. — 6. 8. 2023 Trpoměchy

23. 9. — 24. 9. 2023 Praha

17. 11. — 19. 11. 2023 Praha


Na seminářích mimo seznámení a práci s Guržijevovými pohyby probíhají také společná sezení, vnitřní cvičení a práce s tématem které je právě aktuální.


Upcoming events

Terms of upcoming events in year 2023:

30. 3. — 2. 4. 2023 Trpoměchy

3. 6. — 4. 6. 2023 Praha

2. 8. — 6. 8. 2023 Trpoměchy

23. 9. — 24. 9. 2023 Praha

17. 11. — 19. 11. 2023 Praha


In addition to introducing and working with Gurdjieff's movements, the seminars also include sittings, internal exercises and work with the actual theme.