Plánované akce

 Plánované termíny seminářů v roce 2024:

10.2. 11.2. 2024 Praha

9.3. 10.3. 2024 Praha

18. 4. — 21.4. 2024 Trpoměchy

29.30.6. 2024 Praha

31.7. — 4.8. 2024 Trpoměchy


Na seminářích mimo seznámení a práci s Guržijevovými pohyby probíhají také společná sezení, vnitřní cvičení a práce s tématem, které je právě aktuální. 

Semináře jsou rovněž vhodným místem k seznámení s tím, jak naše skupina pracuje.

Prodloužené semináře v Trpoměchách jsou s ubytováním. Zde si sami vaříme a uklízíme.


Upcoming events

 Terms of upcoming events in year 2024:

10.2. — 11.2. 2024 Prague

9.3. — 10.3. 2024 Prague

18. 4. — 21.4. 2024 Trpoměchy

29. — 30.6. 2024 Prague

31.7. — 4.8. 2024 Trpoměchy


In addition to introducing and working with Gurdjieff's movements, the seminars also include sittings, internal exercises and work with the actual theme.

The seminars provide opportunity to meet with the way how the group works.

Seminars in Trpoměchy are residential, we do our own cooking and cleaning.