Kdo jsme

Klub G. I. Gurdžijeva umožňuje setkávání zájemců o učení a praxi Čtvrté cesty - Práce.

Již přes 10 let probíhají setkání Skupiny, jejichž členové se snaží o společnou Práci v duchu zásad a metod G. I. Gurdžijeva.

Několikrát do roka organizujeme Semináře Gurdžijevových tanců.

Novým zájemcům umožňujeme "zasvěcení" do základních cvičení a metody praktické práce na sobě samém v sérii osobních setkání.

Naším dlouholetým cílem je také zprostředkování stěžejních textů učení Čtvrté cesty formou překladů a sborníků. Za tímto účelem vznikla v nakladatelství Malvern edice Čtvrtá cesta.

Vážným zájemcům je možné zprostředkovat kontakt s zahraničními skupinami a s jednotlivci, praktikujícími Práci po celém světě. Naši členové spolupracovali a nadále mají propojení se skupinami v Londýně, Štrasburku, Varšavě, Curychu a jiných centrech.

"...pokud se člověk nachází ve vězení, co si může přát? Pokud uvažuje víceméně zdravě, může si přát pouze jediné - utéct z vězení. Ale předtím, než zformuluje své přání utéct, musí si uvědomit, že se nachází ve vězení... Potom,... začne hledat možnosti útěku a pochopí, že sám nemůže utéct, protože je třeba podkopat zdi atd. Pochopí, že je nejprve třeba najít nějaké lidi, kteří by chtěli utíkat spolu s ním - nevelkou skupinu lidí. Pochopí, že nějaký počet lidí může utéct. Ale ne všichni... Zase ale, za jakých podmínek? Přichází k závěru, že je nutná pomoc... Musí mít mapy, pilníky, nářadí atd. to jest musí disponovat pomocí zvenčí. Tato alegorie popisuje skutečný stav člověka."

(P.D.Uspenski, "Čtvrtá cesta", 1. kapitola)