Úvod

Klub G. I. Gurdžijeva je sdružení zájemců o teoretické a praktické aspekty seberealizační metody Čtvrté cesty, založené na učení G. I. Gurdžijeva a jeho následovníků.

Klub G. I. Gurdžijeva se snaží o autentickou prezentaci učení G. I. Gurdžijeva:

  • zpřístupňuje základní myšlenky a texty související s učením Čtvrté cesty české veřejnosti
  • pro zájemce, kteří se chtějí blíže seznámit s principy Čtvrté cesty, pořádá semináře Gurdžijevových tanců pod vedením kvalifikovaných zahraničních učitelů. Aktuální informace zde
  • formou pravidelných skupinových setkání umožňuje intenzivní Práci na sobě
  • umožňuje kontakt se zahraničními skupinami a centry, které praktikují Čtvrtou cestu      

Proč potřebujeme skupinu, klub, sdružení? Místo odpovědi uvádíme východní metaforu, používanou Gurdžijevem a Uspenskim:

"...pokud se člověk nachází ve vězení, co si může přát? Pokud uvažuje víceméně zdravě, může si přát pouze jediné - utéct z vězení. Ale předtím, než zformuluje své přání utéct, musí si uvědomit, že se nachází ve vězení... Potom,... začne hledat možnosti útěku a pochopí, že sám nemůže utéct, protože je třeba podkopat zdi atd. Pochopí, že je nejprve třeba najít nějaké lidi, kteří by chtěli utíkat spolu s ním - nevelkou skupinu lidí. Pochopí, že nějaký počet lidí může utéct. Ale ne všichni... Zase ale, za jakých podmínek? Přichází k závěru, že je nutná pomoc... Musí mít mapy, pilníky, nářadí atd. to jest musí disponovat pomocí zvenčí. Tato alegorie popisuje skutečný stav člověka."

(P.D.Uspenski, "Čtvrtá cesta", 1. kapitola)

Comments