In 1997 nam Wim Huyghe het initiatief om een Spitfire op te graven die zich tijdens een luchtgevecht op 5 mei 1942 - na een kilometerlange duik -  in de  zuidelijke flank van de Kemmelberg in Dranouter had geboord. 

 Tijdens dit 15 minuten durende luchtgevecht boven Heuvelland werden in totaal vijf jachtpiloten van de Royal Air Force door het Duitse Jagdgeschwader 26 neergehaald. De RAF-piloten escorteerden die dag een formatie bommenwerpers die Rijsel (Lille) gingen bombarderen. Die operatie heette "Circus 157".

Naar aanleiding van de 45e verjaardag van dit luchtgevecht publiceerden André Vandenameele en Dirk Decuypere hun boek "Circus 157". En illustrator Guido Van Bost legde dit luchtgevecht intussen visueel vast in verscheidene aquarellen. Op de aquarel hiernaast zien we op de voorgrond de Spitfire van Sergeant Stacey Jones, die crashte aan 't Couthof in Proven.

Het jachttoestel dat Wim Huyghe wou opgraven, was Spitfire Mk.V BM261 van Sergeant Karel Pavlík (313 Squadron), die door Hauptman "Pips" Priller naar de grond was gehaald. De piloot was samen met zijn toestel meters diep onder de grond verdwenen. Pavlík werd in 1946 geborgen, maar het vliegtuig zat na al die jaren nog deels in de grond.

In 1997 stelde Wim Huyghe aan Dirk Decuypere voor om samen het Spitfirewrak op te graven, en op de natte zaterdag van 29 juni 1997 organiseerde de GROEP HUYGHE-DECUYPERE haar eerste berging. Er zouden er nog zeven volgen. De kaart met de locaties van deze bergingen zijn te vinden via de link "Projecten".  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er in België volgens een ruwe schatting meer dan 4.000 toestellen op het vasteland of in zee gecrasht.

De in de archieven bewaarde documenten hierover zullen we nog lang kunnen raadplegen, maar de verhalen van ooggetuigen minderen zienderogen. In 2020 herdachten we immers al de 80e verjaardag van het begin van de Tweede Wereldoorlog voor ons land. 

Ook al interesseert de Groep Huyghe-Decuypere zich voor luchtvaart in het algemeen, toch spitst ze zich vooral toe op het inventariseren van crashes en crashsites in WEST-VLAANDEREN. Een aantal van die crashes worden heel grondig onderzocht, wat meestal leidt tot het traceren van de crashplaats. Waar verantwoord volgt een berging. Hiervoor kunnen we steeds rekenen op een 25-koppige bergingsploeg rond de vaste kraanmannen Patrick en Andy Doom.

Het schoonmaken en conserveren van de relicten vraagt telkens weer maandenlang werk, maar het resultaat mag gezien worden. Onze groep ijvert ervoor om de relevantste stukken aan het publiek te presenteren, ofwel tijdelijk op tentoonstellingen (recentst in 2022-2023 in het Archeocentrum Velzeke binnen de tentoonstelling Over vliegen, vallen en...opgraven) ofwel permanent in musea. Voor dit laatste zijn we o.m. aanwezig in het Flanders Aviation Society Museum in Wevelgem en  het For Freedom Museum in Knokke-Heist (via BAHAAT). Ook andere musea zijn bij ons altijd hartelijk welkom. 

Met betrekking tot luchtvaartarcheologie werkt onze groep sedert eind 2004 in overleg met de Vlaamse Overheid (Agentschap Onroerend Erfgoed). Op die manier proberen wij op een kwalitatieve manier ons steentje bij te dragen tot de conservering van ons luchterfgoed.  In  2009 was onze groep medeondertekenaar van het protocol voor luchtvaartarcheologie .                                                                                                                                                      


De Groep Huyghe-Decuypere wil dit erfgoed ook via publicaties bij het bredere publiek brengen. Hiervoor zorgt onder anderen Dirk Decuypere, die reeds tientallen jaren over militaire geschiedenis schrijft. Wat de luchtoorlog in 1940-45 betreft, verwijzen we onder meer naar De Luchtaanvallen op Comines (France) 1941-1942 (1992), Vermist boven Vlaanderen (1993) en De Luchtaanvallen op Kortrijk en Wevelgem 1940-1945  (2010). Samen met ex-verzetsman André Vandenameele liet hij Circus 157 (1987) en Fatale Seconden (1995) van de persen rollen. Hij schreef bovendien talrijke bijdragen over dezelfde thematiek voor diverse tijdschriften, o.a. voor May Day (tijdschrift van de oud-gedienden van de Belgische RAF en SAAF 40/45 - Afdeling West-Vlaanderen), FAS Infomagazine (tijdschrift van Flanders Aviation Society ), Tussen Ijzer en Schreve.

De projecten pagina biedt u meer informatie over de bergingen.

Translation

How to translate this site: Right click on this page and select the 'Translate' option in the context menu of the browser.

Copyright © Groep Huyghe-Decuypere

Webmaster: WeBToR