Vormselviering

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Eindelijk kunnen we een blijde boodschap brengen: het vormsel kan doorgaan op de voorziene datum, nl. zondag 4 oktober, zij het in gewijzigde vorm en beperkt tot de kern van het gebeuren. De coronamaatregelen die we dienen te respecteren maken een vormselviering in grote groep in het kader van een feestelijke eucharistieviering bijzonder moeilijk.

Het aartsbisdom kiest daarom voor een vereenvoudigd vormselmoment op de dag van het vormsel. Dit vormselgebeuren beperkt zich echter tot enkel het toedienen van het vormsel zonder verdere liturgische viering. Per vormeling zijn slechts een paar minuten voorzien bij de vormheer zelf. De vormeling kan daarbij omringd worden door zijn naaste gezinsleden.

Op zaterdag 3 oktober, organiseren de catechisten een verzorgde viering voor de vormelingen met o.a. een hernieuwing van de doopgeloften en met aandacht voor de symbolische elementen uit een normale vormselviering.

Wat betekent dit nu concreet? Wie verwachten we waar en wat zijn de maatregelen die we moeten respecteren?

LITURGISCHE VIERING

Zaterdag 3 oktober van 15 uur tot 15u45.

 • WAT: viering in groep

 • WAAR: kerk van Rillaar

 • WIE: enkel de vormelingen (zonder familie, parochianen, vrienden, familie)

 • CORONAMAATREGELEN: mondmasker dragen, jongeren zullen 1,5m van elkaar plaatsnemen in de kerk. Iedere vorm van samenscholing aan de kerk voor of na de viering met ouders moet vermeden worden.

 • HOE: We verwachten alle vormelingen in feestkleding want dit is geen repetitie maar een feestelijke viering in groep.

VORMSELMOMENT

Zondag 4 oktober vanaf 9u00

 • WAT: toediening vormselsacrament (zonder viering)

 • WAAR: kerk van Rillaar

 • WANNEER: het specifieke tijdstip voor jullie gezin zullen we zo snel mogelijk via email meedelen.

 • WIE: vormeling met gezin en hun sociale bubbel van vijf die geen afstand moeten houden van elkaar. In totaal mag deze bubbel bestaan uit maximaal 10 personen inclusief de vormeling.

 • HOE: om de paar minuten zal een groepje doorschuiven voor het ontvangen van het vormsel. Gelieve stipt aanwezig te zijn op het aangegeven uur met de ganse bubbel. Wij vragen jullie met aandrang om iedere vorm van samenscholing rond het kerkgebouw te vermijden. Probeer vlot aan te schuiven en een afstand van 2 m tussen elk groepje te respecteren. Uiteraard verwachten we iedereen in feestkleding en -stemming.

 • CORONAMAATREGELEN: We zorgen in de kerk voor een duidelijk circulatieplan, zodat groepen elkaar niet kruisen met o.a. een aparte in- en uitgang. Iedereen draagt een mondmasker behalve kinderen onder de 12 jaar. De zalving gebeurt met een wattenstaafje. We kunnen helaas geen zitplaatsen voorzien tijdens het aanschuiven.

 • FOTO'S: Een professionele fotograaf neemt foto's van het vormselmoment. Mogen we u vragen om zelf geen foto's te nemen en ten volle samen te genieten van dit speciale moment.

Bewijs voor werkgever

Omdat het vormsel een groot feest is, hebben alle ouders van een vormeling wettelijk recht op 1 extra verlofdag. Het bewijs voor je werkgever kan je hier downloaden.

Toch nog vragen ...

Je mag altijd de catechisten contacteren.