Activiteiten

Geestig geboeid, wat wil dat zeggen?

Als je 12 of 13 jaar bent en je wilt je laten vormen tijdens de pinksterviering dan ben je welkom op onze Geestig geboeid activiteiten.

Ons motto en logo "Geestig geboeid" geeft het doel van onze activiteiten weer. Namelijk in ieder van ons schuilt een vlammetje van liefde. Dat vlammetje mag niet uitdoven. Met onze activiteiten willen we dat vlammetje aanwakkeren. We maken kennis met ons grote voorbeeld Jezus die bij wijze van spreken in vuur en vlam stond van liefde. We geraken geboeid - op een geestige en leuke manier - door wat Hij gezegd en gedaan heeft. We bereiden ons ook voor op het ontvangen van Gods Geest tijdens het vormselsacrament want de Heilige Geest zal ons begeleiden en beschermen op onze toekomstige weg.

We spreken dus niet meer van "catechese" maar over "Geestig geboeid" bijeenkomsten.

Het vormsel

Uiteraard is het hoogtepunt van onze Geestig geboeid activiteiten de vormselviering. De dag waarop je door het vormselsacrament de kracht van de Heilige Geest ontvangt. In 2012 beslistte men in ons bisdom om de plechtige communie en het vormsel opnieuw samen te vieren. Maar dit kon enkel als de groep van jongeren voldoende groot zou zijn per vormselviering. In Gelrode was dit jammer genoeg niet het geval en daarom beslisten de catechisten van Gelrode en Rillaar samen te werken.

In heel de Aarschotse dekenij, dat zijn de parochies van Gelrode, Rillaar, Betekom, Begijnendijk, Aarschot, Ourodenberg, Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk, heeft men zo'n samenwerkingsverbanden gesloten.

Iedereen wil uiteraard heel graag in zijn eigen parochiekerk het vormsel vieren. Maar door de samenwerkingsverbanden is dit praktisch niet meer mogelijk omdat sommige parochiekerken hiervoor te klein zijn. Dus onze vormselviering gaat door in de parochiekerk van Rillaar.

Samenwerken houdt in dat we één grote groep van jongeren vormen, die zich samen willen voorbereiden op het vormsel.

Groepsbijeenkomsten

Er zijn 4 groepsbijeenkomsten. Alle jongeren komen samen op één plaats (in Rillaar of Gelrode).

We voelen ons verbonden met andere jongeren want we staan er niet alleen voor op onze weg naar het goede. Onze ouders steken mee de handen uit de mouwen, ze motiveren en steunen ons.

Wat doen we concreet ?

Tijdens onze bijeenkomsten leren we de jongeren om de symbolen (handen, water, vuur, olie) uit de vormselviering beter te begrijpen. Samen denken we na over ons geloof, belangrijke waarden in ons leven en wat er te vieren valt op onze vormseldag. Dit doen we aan de hand van boeiende en geestige activiteiten. We laten de jongeren ook kennis maken met 'de kerk' zodat dit gebouw geen onbekende meer is op de dag van het vormsel.

Vieringen

'Geloven' doen we niet alleen. Deelnemen aan eucharistievieringen is een ideale manier om samen te vieren en te ondervinden dat je niet alleen bent in je zoektocht naar het goede. Wil je er ook bij zijn? Dan kan je wekelijks terecht voor een viering in je parochiekerk.

Wil je nog meer informatie over onze activiteiten? Contacteer dan iemand van het Geestig geboeid team.