Guillem Bernadó Gil de Bernabé

(ENG) My first contact with Taijiquan was around 1992, at the age of 18 years old, but it was not until 7 years later, which I spent at University learning many things not usefull for life, that I fully went into the Taiji world. As any beginning it was full of new experiences and life changes, enhancing the idea that Taiji had something to offer to my own personal development. After few years training it was clear that I had to find a real teacher, someone who had trained under the guidance of a good Taiji master and had reached a high level of understanding. Researching took some time & effort, but in 2003 I met Tiziano Grandi, who taught me the basics and introduced me to my teacher since 2005, Patrick Kelly. He was the only non-chinese inner school student of Master Huang Xing Xian. Trained for over 40 years in the daoist, sufi and yogi tradition. He uses modern didactics to present traditional training, giving a depth to the Path as I have not seen before. After 10 years of training  this Path myself under his guidance, which I keep receiving, I also focus on sharing and spreading some of this teachings, following my inner travelling nature, hoping it will be usefull to those with open minds and wish to learn and develop themselves.

(CAT) El meu primer contacte amb el Tai Txi Txuan va ser al voltant de 1992, a l'edat de 18 anys, però no va ser fins 7 anys més tard, els quals vaig passar a la Universitat aprendre moltes coses poc útils per a la vida real, que vaig entrar al món del  Tai Txi. Com tot començament, estava ple de noves experiències i canvis vitals, reforçant  la idea que el Tai Txi tenia quelcom per oferir  al meu propi desenvolupament personal. Després d'uns anys de formació es va fer evident que havia de trobar un veritable mestre, algú que s'hagués format sota la guia d'un bon mestre de Tai Txi i hagués assolit un alt nivell de comprensió. La recerca  va costar temps i esforç, però el 2003 vaig conèixer Tiziano Grandi, que em va ensenyar certes bases i em va presentar al meu mestre des de 2005, Patrick Kelly. Ell era l'únic alumne no xinès del cercle intern del Mestre Huang Xing Xian. Entrenant fins ara, més de 40 anys, dins la tradició taoista, sufí i iogui. Cal remarcar que utilitza una didàctica moderna per presentar una formació tradicional, donant una profunditat al Camí que no he vist mai abans. Després de 10 anys d’aprenentatge en aquest Camí sota la seva guia, que segueixo rebent, també em concentro en l'intercanvi i la difusió d'aquestes ensenyances, seguint la meva naturalesa itinerant interior, esperant que sigui útil per a aquells amb ments obertes i desig d'aprendre i desenvolupar-se.