Book 1 -- Norwegian - Cover

Omslaget og baksiden av den trykte boken "Holografisk Univers: En Introduksjon":

The cover and back cover of the printed book titled "Holographic Universe: An Introduction":


Frontdekselet til eBok "Holografisk Univers: En Introduksjon":

(The front cover for the eBook "Holographic Universe: An Introduction"):


The Table of Contents and description (in Norwegian) of the eBook/book titled "Holographic Universe: An Introduction".