Book 1 -- Afrikaans - Cover

Die omslag en agterblad van die gedrukte boek getiteld "Holografiese Heelal: 'n Inleiding":

The cover and back cover of the printed book titled "Holographic Universe: An Introduction".


Die voorblad vir die e-boek "Holografiese Heelal: 'n Inleiding":

The front cover for the eBook "Holographic Universe: An Introduction":