PREMSA

EDICIÓ 2014

El Punt - 2 de juny de 2014

El Punt - 2 de juny de 2014

El Punt - 30 de maig de 2014

TvGirona - 27 de maig de 2014

TvGirona - 2 de juny de 2014

EDICIÓ 2013

El Punt - 3 de juny de 2013

Nota de premsa - 17 d'abril de 2013

El Punt - 29 de maig de 2013

EDICIÓ 2012

El Punt - 25 de maig de 2012

Diari Ara - 23 d'abril de 2012

Diari de Girona - 28 de febrer de 2012

EDICIÓ 2011

TV3- Telenotícies Migdia 30 de maig de 2011– min 07:30 – 08:00

El Punt- 02 de maig de 2011

El Punt- 26 de maig de 2011

El Punt- 30 de maig de 2011

EDICIÓ 2010

El Punt - 21 de maig de 2010

Diari de Girona – 21 de maig de 2010

La Vanguardia - 21 de maig de 2010

TV Girona – 21 de maig de 2010 – min 39:23 – 41:14

La Malla - 22 de maig de 2010

TV3- Telenotícies Migdia 23 de maig de 2010

Catalunya Ràdio - Informatius Matí i Migdia 23 de maig de 2010 – min 23:57 – 25:33

El Punt - 25 de maig de 2010