"ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จริงใจ ในสิ่งที่ท่านชอบหรือถนัด" ครับ


ช่องทางติดต่อ สื่อสาร และลิงค์อำนวยความสะดวก

 
     อีเมล : smesupervisor@gmail.com  Line ID : 101supervisor

ใช้งานอีเมล...  -Gmail  -Hotmail  -Yahoo  -Obecmail
สังคมออนไลน์...   
-FB  -Hi5  -Twitter  -Pinterest  -Instagram 
ลิงค์อำนวยความสะดวก...  -Google  -ยื่นภาษี  
-
-
-
3BB 
ทางด่วนเข้าเว็บไซต์ทางการศึกษา และลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงศธ. และอื่นๆ
รายงานออนไลน์

Highlight    

  19.การซ่อมแซมและย้ายอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (เครือข่าย UniNET) สำหรับรร.ที่ต้องการ  หนังสือ  
  18.คณะ IT มรม.จะจัดอบรม “การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้สื่อไอซีที ร่วมกับการใช้ Google Application” ให้กับครูโรงเรียนเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน รร.ละ 4 คน ในวันที่ 27 พ.ย.58 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะ IT ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรม. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (มีเสื้อแจกด้วย) สมัครผ่านเว็บไซต์ www.itrmu.net/tc หัวข้อ “สมัครเข้ารับการอบรมการใช้ไอซีทีร่วมกับ Google Application” ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 26 พ.ย.58 (รับเพียง 100 คนเท่านั้น) สอบถามเพิ่มเติมที่นายธนกฤต วิชัยวงษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี โทร. 08 1954 6655... หนังสือ มรม.  หนังสือ สพป.รอ.1 สมัครอบรม 
  16.วันนี้(29 ต.ค.58) สพฐ.เชิญชมรายการ เดินหน้าประเทศไทย เรื่อง "นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ทางช่อง 7 เวลา 18.00 น. Cr : obecline สพฐ.
  15.คณะ IT มรม. ขอความร่วมมือผอ.รร., ครู, บุคลากรทางการศึกษา และนร. ตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม(ถึงวันที่ 31 ต.ค. 58) เพื่อเปิดหลักสูตรอบรมต่อไป... ตอบแบบสำรวจ  หนังสือ  แบบสำรวจ 
  14.การประชุมโรงเรียนนำร่อง โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ปี 2558 วันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสาเกตนคร สพป.รอ.1 รายชื่อรร.  คู่มือ1-4  แนวทางจัดกิจกรรม  VTR กิจกรรม-1  VTR กิจกรรม-2  VTR กิจกรรม-3  VTR กิจกรรม-4  VOD-เปิดอบรม  VOD_อบรม-1  VOD_อบรม-2  เดินหน้าประเทศไทย 
  13. ม.ขอนแก่น ร่วมกับครอบครัวข่าว 3, กระทรวงไอซีที, True IDC และ Google จะจัดงานสัมมนาเปิดโลกไอที พลิกสู่ชีวิตที่ดีกว่า ครั้งที่ 3 : “สร้างอนาคตด้วยการเรียนรู้ ก้าวสู่ยุค Cloud Computing” ในวันที่ 16 ต.ค. 58 ณ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มข. โรงเรียนที่สนใจเข้าสัมมนาได้รร.ละ 4 คน สมัครทางเว็บไซต์ หนังสือ ...เต็มแล้วครับ
  12.การอบรมออนไลน์ DLIT : "การใช้ DLIT & Google for ED" สพป.รอ.1  *1.ลงทะเบียน_(11-20 กย.58)  *2.ศึกษา-ประเมิน_(21 กย.-5 ตค.58)  *3.รับเกียรติบัตร_(เริ่มรับ 9 ต.ค.58...) 
  11.การทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นป.๑ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ (๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.)  คู่มือ(ใหม่)  แบบกรอกคะแนน(ใหม่)  แบบทดสอบอ่านเขียนป.1(ใส่รหัส)  ยืนยันเมลเครือข่าย-รับไฟล์พร้อมใช้  
  10.การตั้งชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.รอ.1  เอกสาร-๑   เอกสาร-๒   เอกสาร-๓ (ศน.รณชัย 08 9276 2907)
  9.ประกาศ สพฐ. เรื่อง รูปแบบและแนวทางปฏิบัติของรร.ในการประเมิน 3 วิชาที่ไม่สอบ O-NET (สุข-พละฯ, ศิลปะ, กอท.) เริ่มปีกศ.'58 
  8.นโยบายรมต.ศธ.(พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) 27 ส.ค. ๕๘  วิดีโอ  สรุปนโยบาย(สพฐ.) ตารางวิเคราะห์นโยบาย  สรุปนโยบาย(ทั้งหมด)  สรุปส่ง 
  7. สพฐ.กำหนดให้รร.ใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา(SchoolMIS) เริ่มที่..เมนูผลการเรียน..รร.ต้องกรอกให้เสร็จภายใน 30 ก.ย.58 นี้ครับ  คู่มือ-SchoolMIS  คู่มือ-กรอกผลการเรียน  สพฐ.ปรับลิงค์กรอกข้อมูลใหม่...รร.ในสพป.รอ.๑ เข้าที่ http://a4501.obec.expert  หรือ คลิกที่นี่  หรือที่ลิงค์ SchoolMIS-รอ.1 ด้านบนครับ

๑. ร้างรรค์ สี

๒. แจ้งข่าว เล่าสู่ : News


#News163. สพฐ.สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยให้เขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเขตละ ๑๗ คน ดังนี้ -๑.ศน.ด้านหลักสูตร ๑ คน -๒.คัดเลือกรร. ๘ โรง (เล็ก,กลาง,ใหญ่,ใหญ่พิเศษ อย่างละ ๒ โรง) โรงเรียนคัดเลือกผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น รร.ละ ๑๖ คนได้แก่ -๑)ผอ.รร./รองฯ วิชาการ ๑ คน -๒)ครู ๓ คน -๓)นร.(สุ่มแบบคละระดับชั้น) ๖ คน และ -๔)ผู้ปกครองของนร.ที่ได้รับการสุ่ม ๖ คน โดยให้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ภายใน ๑๖ ก.ย.๕๘ นี้ครับ...ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น คลิกที่นี่ครับ....  *1.ผอ.รร.-ครู  *2.นักเรียน  *3.ผู้ปกครองนร.  *4.ศน. 

#News162. การคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี) จากให้ส่งใบสมัครพร้อมผลงานฯ มายังสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ภายใน 31 ส.ค. 58 เพื่อคัดเลือกในรอบที่ 1... รายละเอียด   หนังสือ  เป็น...จะคัดเลือกระดับจังหวัด(ทั้ง ๓ เขต) ส่งสสวท. ๓ คน ภายใน ๓๐ ก.ย.นี้

#News161. การคัดเลือกผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานดีเด่น ปี'๕๘   หนังสือ  แบบเสนอผลงาน 

#News160. การคัดเลือกครูวิทย์สังกัดสพป.รอ.๑ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ปี 2558” ณ 
โรงแรมปริ๊นซ์พาเลส กรุงเทพฯ   หนังสือ  กรอกข้อมูลและลงทะเบียน Workshop 

#News159. การอบรม DLIT สพป.รอ.1  ลงทะเบียนผู้รับอีเมล-รุ่น 1  ลงทะเบียนรับอีเมล-รุ่น 2  อีเมลศน.  

#News158. การจัดซื้ออุปกรณ์ DLIT (งบ'56 และ'57) รายงานการจัดซื้อที่ http://202.29.172.140/dlitdata ภายใน 4 ก.ย.58 (ซื้อไม่ทันภายใน ก.ย.58 คืนงบฯ)...หนังสือจัดสรรจากสพฐ.มาแล้วครับ..รร.ใช้ระบบเดิมในการจัดซื้อคือ e-GP ทั้งตกลงราคาและสอบราคาครับ (ระบบใหม่ e-bidding ปีนี้ใช้เฉพาะสพป.)...การจัดสรรให้รร.มีดังนี้
   -ยอด 1(งบ'56) รร.ละ 1 ชุดๆ ละ 46,000 บาท.. สพป.รอ.1(69)+กศ.พิเศษ 2 รวม 71 รร. บัญชีจัดสรร'56-ปรับเป็น 46,000 ใช้ spec'57 
   -ยอด 2(งบ'57) ชุดละ 46,000 บาท จัดให้ 2 ส่วน... บัญชีจัดสรรงบ'57...-ก่อนประถม -ประถม,/ม.ต้น  Spec'57 
        1)ก่อนประถม 1 ชุด(มี 231 รร.+1 รร.กศ.พิเศษ) รวม 232 รร.
        2)ประถม/ม.ต้น 2-12 ชุด ตามขนาดรร. (มี 66 รร.+2 รร.กศ.พิเศษ) รวม 68 รร 182 ชุด
   *หนังสือสพฐ.แจ้งล่าสุด งบฯ DLIT สำหรับรร.ขนาดกลาง-ใหญ่ (งบปี '56, '57) การจัดซื้อ TV 50" และ Notebook ทำได้ทั้ง ๒ แบบ คือ
       ๑) รวมซื้อ(สอบราคา : หาผู้ขายไว้..แต่ลงนามในสัญญายังไม่ได้ รองบ'57 โอนมา) 
       ๒) แยกซื้อเป็น ๒ ยอด 
            - ตกลงราคางบ'56=1 ชุด 46,000..(เบิกเงินได้เลย งบโอนมาแล้ว) 
            - สอบราคางบ'57 รร.จะได้รับ 3 ชุดขึ้นไปชุดละ 46,000..(หาผู้ขายไว้..แต่ลงนามในสัญญายังไม่ได้ ต้องรองบ'57 โอนมาก่อนครับ)

#News157. 7. ปรับเกณฑ์ใหม่-ขยายเวลา...การประกวดโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2015 จากเดิม..เป็นดังนี้ครับ 
                1) ระดับป.4-6 : ส่งเป็นโปรแกรมเพาเวอร์พ้อย 15 สไลด์ หัวข้อ “ตามรอยพระราชา” (พระอัจฉริยภาพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
                2) ระดับม.1-3 : ส่งเป็นวิดีทัศน์ 3 นาที ในหัวข้อ “ประเทศไทยของเรา” เน้นการสัมภาษณ์คนในชุมชน เพื่อนำสื่อนี้ไปเผยแพร่ต่อ
                ***ขยายเวลาส่งไปจนถึง 15 ก.ย.58 นี้ครับ (ทีม : นร.2 คน-ครูที่ปรึกษา 1 คน)
                ***ส่งผลงานทาง fax : 02-661-7757 หรือ e-mail : Info@absolutealliances.com  ชิงทุนการศึกษาและรางวัลเกียรติยศจากกระทรวงศึกษาธิการ(ให้รร.) ครูที่ปรึกษารับประกาศนียบัตรจากกระทรวงไอซีที และสพฐ. โหลดใบสมัครที่นี่ http://www.thictyouth.com/images/register.pdf  รายละเอียดที่นี่ >>http://www.thictyouth.com/rule.php *รอบแรกคัดผลงานไว้ ระดับละ 50 ทีม (นร.๑๐๐ คน ครู ๕๐ คน) เพื่อเข้าค่าย (๔ ภาค) เพิ่มเติมที่นส.ฐิตินนท์ มนต์อภิวันท์ โทร.0 2661 7750 ต่อ 225

#News156. คณะไอที มรม. จะจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนโดยใช้ไอซีที ในเดือนสิงหาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ จำนวนหลายหลักสูตร เช่น e-book, DBookPRO, Mutipoint ฯลฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครทาง www.itrmu.net/tc  เพิ่มเติมที่น.ส.กาญจนา ดงสงคราม โทร. 081 320 5207  อีเมล nukanna@hotmail.co.th (รับจำนวนจำกัด)   หนังสือ 

#News155. ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จะจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ ส.ค. ๕๘  มีทั้งนิทรรศการ และการแข่งขันต่างๆ ตลอดทั้ง ๒ วัน เพิ่มเติมที่โทร ๐๘๓ ๓๖๑ ๘๑๓๓  กิจกรรม  กำหนดการ


๓. ความรู้ แลกเปลี่ยน : KM


@KM96. ผลการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นป.๑ (ทดสอบวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘)   สรุปผลระดับประเทศ   ผลสพป.รอ.1 @KM89. รายชื่อ “สถานศึกษาพอเพียง  ปี '52    ปี '55    ปี '56  ตามประกาศศธ.

@KM88. บัญชีจัดสรรงบฯ และ spec อุปกรณ์ กศ.ทางไกลผ่านดาวเทียม รร.ขนาดเล็ก สพป.รอ.1(หน้า 496-506) โหลดที่..กลุ่ม fb ict เพื่อกศ.รอ.1 ครับ...รร.หาผู้ขายไว้ได้เลย แต่ให้เซ็นสัญญาเมื่อได้รับแจ้งโอนเงินแล้วครับ คำกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลของผู้อำนวยการโรงเรียน ในพิธีเปิดอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติ  โหลดที่..กลุ่ม fb ict เพื่อกศ.รอ.1 ครับ

@KM87. การประกวดแผนฯ-สื่อฯ แท็บเล็ต ชั้นป.1-3…(แผนฯ 1-3 ชั่วโมง) เพื่อรับรางวัล-เกียรติบัตร(2 ประเภทๆ ละ 8 กลุ่มสาระๆ ละ 3 รางวัล รวม 48 รางวัล(32,800) บาท คือ 
     - แผนฯ แท็บเล็ต (ชนะเลิศ=800, รองฯ 1=600, รองฯ 2=500) รวม 15,200 บาท 
     - แผนฯ +สื่อแท็บเล็ต (ชนะเลิศ=900, รองฯ 1=700, รองฯ 2=600) รวม 17,600 บาท
     - ส่งศูนย์ ITEC ภายใน 30 ก.ย.57(10.00น.) ขยายเวลาให้ ครับ  หนังสือ  หลักการเขียนแผนฯ แท็บเล็ต  ตัวอย่างแผนฯ แท็บเล็ต 

@KM86 การอบรมแท็บเล็ต ครูชั้นป.2 ปี 2557 คู่มืออบรม 

@KM85. การนิเทศเพื่อยกระดับฯ คณิตฯ  เอกสาร  เครื่องมือฯ -1  -2  -3 

@KM84. ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ การติดตั้ง eDLTV แบบแยกเนื้อหาจากก้อน eDLTV ออกไปใช้ประจำในแต่ละชั้นเรียน (จากป.1-ป.6, ม.1-ม.3) ดาวน์โหลด.. คู่มือการติดตั้ง  โครงสร้างประถมฯ  โครงสร้างมัธยมฯ About Admin

 
     อีเมล : smesupervisor@gmail.com  Line ID : 101supervisor