"ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพ" ครับ

 -รร.กรอกข้อมูลขอรับงบประมาณซ่อมอุปกรณ์ DLTV(ภายใน ๒๗ มี.ค.๖๑)   หนังสือ 
 -
ครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษา..ลงทะเบียนเข้าอบรมฯ (ป.ต้น ป.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย)  หนังสือ 
 -รายงานผลการประชุมเรื่อง"การนำมฐ.และตัวชี้วัด (ปรับปรุง'๖๐) สู่การปฏิบัติ"  หนังสือ  ดาวน์โหลดเอกสาร มฐ., ตชว.ปรับ'60 
 
-กรอกข้อมูล..รร.ที่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม (ภายใน 23 มค.61)  
หนังสือ 
 
 คอนเฟอร์เร็นซ์ สพฐ.  *การโอนจัดสรรงบฯ‘61(10 พ.ค.61) *New DLTV'61(9 พ.ค.61) *พุธเช้า(9 พ.ค.61)..ข่าวรร...ข่าวสพฐ.  *พุธเช้า(2 พ.ค.61)..ข่าวรร...ข่าวสพฐ.  *พุธเช้า(25 เม.ย.61)..ข่าวรร...ข่าวสพฐ. *พุธเช้า(11 เม.ย.61)..ข่าวรร...ข่าวสพฐ.  *พุธเช้า(4 เม.ย.61)..ข่าวรร...ข่าวสพฐ.  *พุธเช้า(28 มี.ค.61)..ข่าวรร...ข่าวสพฐ.  *พุธเช้า(21 มี.ค.61)..ข่าวรร...ข่าวสพฐ.  *ฉก.คศ.สพฐ.  *พุธเช้า(14 มี.ค.61)..ข่าวรร...ข่าวสพฐ.  *หลักสูตรปฐมวัย’60  *พุธเช้า(7 มีค.61)..ข่าวรร...ข่าวสพฐ.  *คูปองพัฒนาครู'61  *รร.ประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)  *พุธเช้า(28 กพ.61)..ข่าวรร...ข่าวสพฐ.  *พุธเช้า(21 กพ.61)  *Boot Camp(19 กพ.61)  *การของบซ่อม Dltv และงบเน็ตรร.(15 กพ.61)  *พุธเช้า(14 กพ.61)  *พุธเช้า 7 กพ.61..ข่าวรร...ข่าวสพฐ.  *การใช้กฎหมายการปฏิรูปกศ.  *พุธเช้า(31 มค.61)  *มฐ.,ตชว.ปรับ’60  พุธเช้า 24 มค.61..*ข่าวรร...*ข่าว สพฐ.  แผนฯ สพฐ.‘61..*(ย.1-3)  *(ย.4-6)  *อินเทอร์เน็ตรร.(19 มค.61)  *การรับนร.'61(19 มค.61) 
รับชมคอนเฟอเรนซ์ สพฐ. *ช่องทางที่ ๓  *ช่องทางที่ ๒  *ช่องทางที่ ๓         ..(สดทุกวันพุธ ๐๗.๓๐-๐๙.๐๐ น./ย้อนหลัง) 
 
 
(ศน.รณชัย 089 276 2907 ศน.อรจิต 090 996 8677 
ศน.เรืองศิลป์ 084 391 8355
)
ขอใช้ห้องคอนเฟอเร็นซ์ สพป.รอ.1 (ชั้น 3)  
 ปฏิทินการใช้ห้องคอนฯ 
 
 ทางด่วน.. : เข้าเว็บง่ายๆ จำ URL ไม่ได้ ไม่ใช่ปัญหา (Click to Web)
สพป.รอ.๑.. 
*
AMSS++
  *G-Chat  
*
e-money  
*
e-GP  
*
e-MES 
 *รายงานพุธเช้า  
*
 
*
IT-RMU  *
  
*
 
 
*
  
*
  
*
งานศิลปฯ  *กลุ่มบุคคลฯ 
สพฐ..*คูปองพัฒนาครู 
 
*
หน่วยศน.  
*
สทร.  *สวก. 
 *สพค.  
*
สทศ.  
*
EPCC  
*
AAA
  *juno
  
*
 
 
*
 
*
ObecTV  
*
ObectvOnline  *Obecmail.org  *ThinkTTT  *EMIS  *DL-Thailand  
*คุรุพัฒนา  *สนผ.  *สตผ.  *กพร. 
ศธ..
อื่นๆ
 
*
ข่าวศธ.  
*
ETV   
*
คุรุสภา 
 
*
ก.ค.ศ.  
*
สสวท.  *ศธจ.รอ. 
 *STEM  *Scopia STEM  *Youtube STEM 
 
*
สมศ.  
*
สทศ.  
*
ครูบ้านนอก  
*
DLTV 
 
*
Speedtest-ToT  
*
Speedtest  *Speedtest-UniNet 

 สะดวก.. : สื่อสาร ออนไลน์ ชีวิตง่ายขึ้น (Easy any Time any Where)

 
ขอเชิญรร.เข้าประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับพื้นที่ (๔ จังหวัด) ณ ศูนย์วิทย์รอ.  หนังสือฯ   เกณฑ์ฯ 
 
ตรวจสอบข้อมูลนร.ได้คะแนนเต็ม NT59 (ร้อยละ 100) เพื่อออกเกียรติบัตร ครับ 

 
แจ้งการเข้าใช้งาน obecmail.org ของบุคลากรสพป.รอ.1 (ชุดที่ 3) 
 
ชุดที่ 3 รายชื่อและ U P obecmail.org ของบุคลากรสพป.รอ.1 พร้อมใช้ (สรุป 24 มีค.60) 
 
แจ้งการเข้าใช้งาน obecmail.org ของครู (ชุดที่ 1-2) 
 
ชุดที่ 2 รายชื่อและ U P obecmail.org ของครู พร้อมใช้ (สรุป 24 มีค.60)


๒. แจ้งข่าว เล่าสู่... : ข่าวด่วน News 

  
 ตอบแบบสอบถามการวิจัย รร.ดีประจำตำบล 64 รร ภายใน 4 มิ.ย.60 (24.00 น.) 
  News205 การประเมินการอ่าน-เขียนป.1-4 ปี'59  แบบกรอกคะแนน(มีข้อมูลบางรร.)  ข้อแนะนำการกรอก  โหลดแบบกรอก  ตรวจสอบจำนวนนร. (ศน.รณชัย 0892762907)
  ประเมินพัฒนาการปฐมวัย 2559 สพป.รอ.1 
  News204 แบบสอบถามออนไลน์ "การสอนทักษะอาชีพในรร.กศ.ภาคบังคับ ปี'59"... ฉบับที่ 4 (ผอ. และหน.กลุ่มสาระ กอท.)   ฉบับที่ 3   ฉบับที่ 2   ฉบับที่ 1  
 News201. คุณครูป.3 (102 รร.) กรอกข้อมูลผลการประเมินการอ่าน-เขียน ของนร.ชั้นป.3 (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 59)  
  News200.  รายชื่อผอ.รร.ที่ผ่านการลงทะเบียนรับเกียรติบัตร G-Chat.. (ถ้าไม่ผ่านให้กรอกใหม่ครับ)..ขณะนี้ผ่าน 118 คนครับ
  News198.การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารโดยใช้ “G-Chat” ผอ.รร.กรอกข้อมูลเพื่อใช้ G-Chat  
 News191. 
เลื่อน! การปิดระบบบันทึกผลการเรียนปี 58 ใน SchoolMIS ออกไป  
   
 News190. สพฐ.จัดประชุม"นายกพบเพื่อนครู" 13 พ.ค.59 (14.00-16.00 น.) ทาง Video Conference และ ETV 
 
 
 กำหนดการ  ๓. ความรู้ แลกเปลี่ยน... : ความรู้เด่น KM 


   
 
เรียน ผอ.และครูผู้รับผิดชอบการสอบอ่านออกเขียนได้ ป.1-4...สทศ. สพฐ. 
ขอแก้ไขแบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียง (ฉบับกรรมการ) 
ป.3 ตอนที่ 3 การอ่านออกเสียงข้อความ (ในตารางสรุปคะแนนข้างท้าย) ดังนี้.. 
1. คะแนนส่วนของคำ  จากรวม 30 คำ แก้ไขเป็น 35 คำ  
2. รวมคะแนนเต็ม จาก 13 คะแนน แก้ไขเป็น 14 คะแนน
 สื่อเสริมภาษาอังกฤษ... Plearnenglish  Eng24  NJ-Digital  ชมย้อนหลัง...การอบรม-๑...การอบรม-๒