"ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพ" ครับ


 -ครูพี่เลี้ยงเช็คอินการอบรมครูสะเต็มฯ'61   สมัครอบรมสะเต็ม'61 
@@ ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2561..  ข้าราชการครู   ลูกจ้างประจำ
       (-ดาวน์โหลด -เปิดไฟล์ .pdf -ค้นหาหน้า โดยกดปุ่ม ctrl+F แล้วกรอกชื่อในช่องค้นหา -คลิก Next.. เจอแล้วพิมพ์..หน้าปัจจุบัน ครับ)
@@ 10 รร.และบุคลากรเขต..ส่งชื่อผู้เข้าอบรมพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล มข. ครับ  รายชื่อรร.  ผลการลงทะเบียน  หนังสือแจ้งรร.(ปรับ) 
@@ เครื่องมือประเมินอ่าน-เขียน ม.ค.๖๒... ป.1-6  ป.1-6(เพิ่ม)   ม.1-3
@@ (3)รร.กรอกยืนยัน+อัพโหลดแบบยืนยันต้องการครุภัณฑ์ DLIT (ุุ60 รร. ภายใน 7 ม.ค.62: 15 น. ครับ) 
        (5)รร.กรอกสรุปข้อมูลหลังจากยืนยันในระบบแล้ว(ภายใน 7 ม.ค.62: 15 น. ครับ)  (6)ดูผลการกรอกสรุปข้อมูลสพป.รอ.1
@@ ตรวจสอบ/แก้ไข/เพิ่ม ข้อมูลอุปกรณ์ DLTV ชำรุด งบ'62(ภายใน 7 ม.ค.62) ....สำหรับรร.ที่กรอกไม่ทัน หรือกรอกแล้วต้องการแก้ไข ครับ
@@ ตรวจสอบ/ แก้ไข/ กรอก ข้อมูลการเช่าอินเทอร์เน็ตรร. งบ'62 งวด 1 (ภายใน 7 ม.ค.62) ....สำหรับรร.ที่กรอกไม่ทัน หรือกรอกแล้วต้องการแก้ไข ครับ
@@ กรอกข้อมูลสํารวจความต้องการระบบคอมฯ เพื่อขอตั้งงบฯ ปี'63 (ภายใน 17 ธ.ค.61)  รายชื่อรร.ของบคอม'63(IC2: 34 รร.)  หนังสือ
@@  ตรวจสอบรายชื่อรร.ได้รับ/ของบฯ ระบบคอม.. คอมปี'62(CC1: 14 รร.)  คอมปี'61(CC1: 50 รร.)  คอมปี'60(-)  คอมปี'59(ทดแทน: 27 รร..หน้า 116) 
         งบระบบคอมปี '59-'62..สอบถามเพิ่มเติมที่กลุ่มการเงินเขตนะครับ 

ชมคอนเฟอเรนซ์ สพฐ. *ช่องทางที่ ๑  *ช่องทางที่ ๒  *ช่องทางที่ ๓  ..(พุธเช้า: ทุกพุธ ๐๗.๓๐-๐๙.๐๐ น. สด/ย้อนหลัง) 
 
 
(ศน.รณชัย 089 276 2907 ศน.อรจิต 090 996 8677 
ศน.เรืองศิลป์ 084 391 8355
)
 
 ทางด่วน.. : เข้าเว็บง่ายๆ จำ URL ไม่ได้ ไม่ใช่ปัญหา (Click to Web)
สพป.รอ.๑.. 
*
AMSS++
  *G-Chat  
*
e-money  
*
e-GP  
*
EME  
*
e-MES-อีสาน  *รายงานพุธเช้า  
*
 
*
IT-RMU  *
  
*
 
 
*
  
*
  
*
งานศิลปฯ  *กลุ่มบุคคลฯ 
สพฐ..*คูปองพัฒนาครู 
 
*
หน่วยศน.  
*
สทร.  *สวก. 
 *สพค.  
*
สทศ.  
*
EPCC  
*
AAA
  *juno
  
*
 
 
*
 
*
ObecTV  
*
ObectvOnline  *Obecmail.org  *ThinkTTT  *EMIS  *DL-Thailand  
*คุรุพัฒนา  *สนผ.  *สตผ.  *กพร.  *Smart-Obec  *สพร.
ศธ..
อื่นๆ
 
*
ข่าวศธ.  
*
ETV   
*
คุรุสภา 
 
*
ก.ค.ศ.  
*
สสวท.  *ศธจ.รอ. 
 *STEM  *Scopia STEM  *Youtube STEM 
 
*
สมศ.  
*
สทศ.  
*
ครูบ้านนอก  
*
DLTV 
 
*
Speedtest-ToT  
*
Speedtest  *Speedtest-UniNet 

 สะดวก.. : สื่อสาร ออนไลน์ ชีวิตง่ายขึ้น (Easy any Time any Where)

ขอใช้ห้องคอนเฟอเร็นซ์ สพป.รอ.1 (ชั้น 3)  
 ปฏิทินการใช้ห้องคอนฯ 
 บัญชีกำหนดสื่อฯ เพื่อเลือกใช้ในรร. ปีกศ.61 (เผยแพร่ 15 กพ., 15 มีค.61) 
 -รายงานผลการประชุมเรื่อง"การนำมฐ.และตัวชี้วัด (ปรับปรุง'๖๐) สู่การปฏิบัติ"  หนังสือ  ดาวน์โหลดเอกสาร มฐ., ตชว.ปรับ'60 
@ คะแนน... *
ONET-60 ป.6 
 *
ONET-60 ม.3 
 สพป.รอ.1 
 
สรุป O-NET59 ป.6  สรุป O-NET59 ม.3  O-NET59 ป.6-SchoolMIS  
ศน.เรืองศิลป์ 084 391 8355
 
แจ้งการเข้าใช้งาน obecmail.org ของบุคลากรสพป.รอ.1 (ชุดที่ 3) 
 
ชุดที่ 3 รายชื่อและ U P obecmail.org ของบุคลากรสพป.รอ.1 พร้อมใช้ (สรุป 24 มีค.60) 
 
แจ้งการเข้าใช้งาน obecmail.org ของครู (ชุดที่ 1-2) 
 
ชุดที่ 2 รายชื่อและ U P obecmail.org ของครู พร้อมใช้ (สรุป 24 มีค.60)


๒. แจ้งข่าว เล่าสู่... : ข่าวด่วน News 

  
 ตอบแบบสอบถามการวิจัย รร.ดีประจำตำบล 64 รร ภายใน 4 มิ.ย.60 (24.00 น.) 


๓. ความรู้ แลกเปลี่ยน... : ความรู้เด่น KM 


   

แลกเปลี่ยน ถาม-ตอบ เสนอแนะ... : ปัญหาคาใจ สงสัย แนะนำ Web Board

ć
Samai Salaksilp,
9 ก.ค. 2562 00:47
Comments