• ถ่ายภาพทำปฏิทิน2562 "ทีมแผน" กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมกันถ่ายภาพสำหรับทำปฏิทินปี 2562  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
  ส่ง 28 พ.ย. 2561 04:10 โดย วิลาวรรณ เหล่าเลิศฤทธิกุล
 • ประชุมทางไกลนโยบายและข้อสั่งการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน สพป.รอ.1 ร่วมประชุมทางไกล รับมอบนโยบายการปฎิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
  ส่ง 14 พ.ย. 2561 20:06 โดย วิลาวรรณ เหล่าเลิศฤทธิกุล
 • สพป.รอ.1 ร่วมนับถอยหลังการพัฒนาผลสัมฤทธิ์พิชิตO-NET/NT บุคลากรใน สพป.รอ.1 และประธานเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด ร่วมกันนับถอยหลังการพัฒนาผลสัมฤทธิ์พิชิต O-NET/NT  TO BE THE FIRST  โดย ดร.สกล คามบุศย์ ผอ.สพป.รอ.1  เป็นประธานเปิดงาน  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
  ส่ง 14 พ.ย. 2561 20:16 โดย วิลาวรรณ เหล่าเลิศฤทธิกุล
 • การเตรียมจัดตั้งงบประมาณ 2563 รายการครุภัณฑ์/ที่ิดินสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน สพป.รอ.1 ประชุมเตรียมจัดตั้งงบประมาณ 2563 รายการครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดย ดร.สกล คามบุศย์ ผอ.สพป.รอ.1 เป็นประธาน  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพลาญชัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
  ส่ง 14 พ.ย. 2561 20:12 โดย วิลาวรรณ เหล่าเลิศฤทธิกุล
 • ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561  และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องประชุมพลาญชัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
  ส่ง 31 ต.ค. 2561 22:41 โดย วิลาวรรณ เหล่าเลิศฤทธิกุล
 • งานเลี้ยงการรับตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน           ผู้อำนวยการ สพป.รอ.1 รอง ผอ.สพป.รอ.1  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมแสดงความยินดี กับ นายอภินันท์  สวาสดิ์พงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คนใหม่  ที่ร้านอาหาร เค้กเนยสด  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561  
  ส่ง 18 ต.ค. 2561 20:20 โดย วิลาวรรณ เหล่าเลิศฤทธิกุล
 • สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วม (เพชรบุรี-ชะอำ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (เพชรบุรึ-ชะอำ)  ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561
  ส่ง 26 ส.ค. 2561 20:20 โดย วิลาวรรณ เหล่าเลิศฤทธิกุล
 • การประชุมจัดสรรโต๊ะ-เก้าอี้ ปีงบประมาณ 2561  กลุ่มนโยบายและแผน ประชุมจัดสรรโต๊ะ-เก้าอี้ ปีงบประมาณ 2561 โดยท่าน สุชาติ พุทธลา รอง ผอ.สพป.รอ.1 เป็นประธาน  วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30  ณ หั้องประชุมพลาญชัย ชั้น 3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
  ส่ง 18 ก.ค. 2561 20:51 โดย วิลาวรรณ เหล่าเลิศฤทธิกุล
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 54 รายการ ดูเพิ่มเติม »