• งานเลี้ยงการรับตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน           ผู้อำนวยการ สพป.รอ.1 รอง ผอ.สพป.รอ.1  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมแสดงความยินดี กับ นายอภินันท์  สวาสดิ์พงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คนใหม่  ที่ร้านอาหาร เค้กเนยสด  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561  
  ส่ง โดย วิลาวรรณ เหล่าเลิศฤทธิกุล
 • สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วม (เพชรบุรี-ชะอำ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (เพชรบุรึ-ชะอำ)  ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561
  ส่ง 26 ส.ค. 2561 20:20 โดย วิลาวรรณ เหล่าเลิศฤทธิกุล
 • การประชุมจัดสรรโต๊ะ-เก้าอี้ ปีงบประมาณ 2561  กลุ่มนโยบายและแผน ประชุมจัดสรรโต๊ะ-เก้าอี้ ปีงบประมาณ 2561 โดยท่าน สุชาติ พุทธลา รอง ผอ.สพป.รอ.1 เป็นประธาน  วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30  ณ หั้องประชุมพลาญชัย ชั้น 3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
  ส่ง 18 ก.ค. 2561 20:51 โดย วิลาวรรณ เหล่าเลิศฤทธิกุล
 • ประชุมทางไกล เรื่องการติดตามฯ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน สพท.ปี 2561 การประชุมทางไกล (TV conference)  โดย สตผ. ชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ การติดตามฯ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน สพท. และนโยบาย เมื่อวันพุธที่ 4 กค. 2561 ณ ห้องประชุม  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
  ส่ง 5 ก.ค. 2561 20:51 โดย วิลาวรรณ เหล่าเลิศฤทธิกุล
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2561 กลุ่มนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561  โดย นายสกล  คามบุศย์ ผู้อำนวยการเขตพืื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธาน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสาเกตนคร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 
  ส่ง 19 มิ.ย. 2561 20:31 โดย วิลาวรรณ เหล่าเลิศฤทธิกุล
 • การแข่งขันกีฬา "สพฐ.ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งที่ 1 ปี 2561" การแข่งขันกีฬา "สพฐ.ร้อยเอ็ดเกมส์" ระหว่าง สพป.รอ.1 สพป.รอ.2 สพป.รอ.3 และ สพม.27  โดย      นายเลิศบุศย์ กองทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดจัดการแข่งขันกีฬา  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561  
  ส่ง 18 มิ.ย. 2561 22:29 โดย วิลาวรรณ เหล่าเลิศฤทธิกุล
 • ประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา วันที่ 31 พ.ค. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยท่านรอง สุชาติ พุทธลา เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมสาเกตุ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 วันที่ 31 พ.ค. 2561
  ส่ง 30 พ.ค. 2561 21:08 โดย วิลาวรรณ เหล่าเลิศฤทธิกุล
 • "Big Cleanning's Day" 1 พฤษภาคม 2561 สพป.รอ.1    กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรใน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  ร่วมกิจกรรม ปฏิบัติการ 5 ส.สู่เป้าหมาย "Green Office"  เวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  
  ส่ง 1 พ.ค. 2561 01:38 โดย วิลาวรรณ เหล่าเลิศฤทธิกุล
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 49 รายการ ดูเพิ่มเติม »