◙ Άδειες άσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγου.

Προϋποθέσεις για την απόκτηση αδειών ειδικότητας Μηχανολόγων και δικαιώματα των κατόχων τους. 

ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

Υποψήφιοι

 

1. Μηχανολόγος Μηχανικός

2. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

3. Χημικός Μηχανικός

4. Ναυπηγός - Αεροναυπηγός

5. Ηλεκτρονικός

Απόφοιτοι ΑΕΙ

 

 Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

 

Απόφοιτοι ΤΕΙ

 

1. Βοηθός Τεχνικός αερίων καυσίμων

Απόφοιτοι:

 ΤΕΛ - ΤΕΣ ΟΑΕΔ - ΤΕΕ Α & Β κύκλου-

ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔ.-ΙΕΚ ειδικότητας Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων , Ηλεκτρονικών

Απόφοιτοι: σχολών ταχύρυθμης επαγγελματικής κατάρτισης ΟΑΕΔ ειδικότητας λεβητοστασίων

1. Τεχνίτης Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

2. Βοηθός Υδραυλικού

Απόφοιτοι:

ΤΕΛ - ΤΕΣ ΟΑΕΔ - ΤΕΕ Α & Β κύκλου -

ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔ. - ΙΕΚ

ΑΔΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ Μ.Τ.Σ.

1. Μηχανοτεχνίτης - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ & ΒΙΟΜ/ΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2. ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

Απόφοιτοι:

 ΤΕΛ-ΤΕΣ ΟΑΕΔ - ΤΕΕ - ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔ.

 

ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

Θερμαστές, Αρχιθερμαστές, Πρακτικοί Μηχανικοί Συντηρητές Γ', Β', Α' τάξης, Εργοδηγοί Μηχανολόγοι, Πρακτικοί Μηχανικοί Γ', Β', Α' τάξης, Μηχανοδηγοί Κινητήριων Μηχανών εξωτερικής -εσωτερικής καύσης- υδροστροβίλων -ατμοστροβίλων - αεροστροβίλων.

                               *

Θεώρηση άδειας υδραυλικού  κάθε 5 χρόνια

Βοηθοί υδραυλικοί, Άδεια Τεχνίτη Α' 1ης - 2ης -3ης ειδικότητας ,

Άδεια Τεχνίτη Β' 1ης- 2ης -3ης ειδικότητας ,

Άδεια Τεχνίτη Β' για καύσιμο αέρια (1η κατηγορίας  3ης ειδικότητας )

 

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ  ΑΠΩΛΕΙΑΣ 

Δικαιολογητικά:

 2 φωτογραφίες

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για μόνιμη κατοικία

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία  της απώλειας.


     Άδειες που χορηγούνται χωρίς προϋπηρεσία και εξετάσεις - Νομοθεσία

 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ  ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

    ■  ΕΠΑΣ  θερμουδραυλικοί

       Εργαλειομηχανών CNC ΕΠΑΣ

    ■ 
Άδειες άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων