A
 2:


Leader programmivahendite toetusel alustati 2018 a sügisel Kose pstoraadi katusekorruse väljaehitamist laagritegevusi võimaldavaks keskuseks,  majutusvõimalusega kuni 30-le inimesele.  Laagrikeskuses luuakse pesemise-  ning toiduvalmistamise tingimused ning puhkeruumid ühistegevuste läbiviimiseks. 


Ruumide väljaehitamine loob võimalused kogukondlike tegevuste arendamiseks ning rahvusvaheliseks koostööks sõpruskogudustega. Laagritegevuses näeme eelkokkulepete kohaselt partneritena Soome sõpruskoguduste noorterühmasid ühiste leerilaagrite läbiviimisel ning EELK kogudusi teemalaagrite läbiviimisel. Koolivaheaegadel leiavad ruumid väljaehitamise järgselt rakendust kohalike huvikoolide teemalaagrite läbiviimise paigana. 


Kavandatud investeeringute järgselt soovime saavutada olukorra, kus suudame teenuste osutamisega olla koostööpartneriks mittetulundussektoris tegutsevatele organisatsioonidele ning parandada seeläbi koguduse majanduslikku toimetulekut.Address:  Jõe 4, 75101 Kose vald, Harjumaa    Tel: 60 36 372                   e-kiri: kose@eelk.ee 

Koguduse õpetaja on Kerstin Kask                 Tel 553 0399 kerstin.kask@eelk.ee 

Juhatuse esimees on Andres Õis Tel 502 1159 kose@eelk.ee


KANTSELEI AVATUD:

Kolmapäeval 10-13 

Teistel aegadel palume eelnevalt aeg kokku leppida tel 5530399


Liikmeannetused:
EELK Kose Püha Nikolause kogudus 
EE74 2200 0011 2024 3131
Suur tänu Sulle, kes Sa oled oma annetusega meie kirikut toetanud!