Edició de partitures amb Noteflight

Borja Peiron, C. Liceu 2013

Els editors de partitures "Són programes oberts que serveixen per elaborar, editar i imprimir partitures. Funcionen de manera similar a un processador de textos. Si l'ordinador té altaveus connectats, els fitxers editats es poden fer sonar. La majoria dels editors permet a més manipular l'audició i tots els paràmetres dels sons editats. Encara que introduir les dades d'una partitura pot ser a priori alguna cosa costós ofereix nombrosos avantatges a l'aula, com la digitalització de la música per poder posteriorment traspassar-la a MIDI i seqüenciadors, imprimir paricel·les, o incloure-les com imatges en arxius d'Open Office o Word per configurar fitxes de classe." (Torres, 2010:116).

Cal destacar també la funció seqüenciador que tenen aquests programes i que permet escoltar nombroses pistes alhora i així facilitar la tasca compositiva i creativa donat que permet escoltar el resultat sonor. Els editors actuals, a més, i entre d'altres millores, permeten compartir les partitures, inserir-les fàcilment a lloc web o blocs, escoltar els sons samplejats en format Wav, exportar a Wav o a MusicXML, a més de MIDI.

Els programes que tradicionalment han destacat a nivell professional són el Finale (http://www.finalemusic.com) i Sibelius (http://www.sibelius.com). A Catalunya durant molts anys es va utilitzar el Music Time, versió reduïda en català de l'Encore (http://www.gvox.com/products.php) perquè la Generalitat el va introduir de manera gratuïta a les escoles. Actualment però destaquen l'editor on-line Noteflight (http://www.noteflight.com) que en la seva versió més senzilla és gratuït i el Musescore , programari lliure, multiplataforma i en català (http://musescore.org/ca).

Possibilitats educatives dels editors de partitures:

  • com a eina de comprensió del llenguatge musical i la seva notació: el fet d'escriure i al mateix temps poder escoltar el resultat sonor permeten una millor comprensió del llenguatge musical i els seus símbols.
  • com a eina de creació: la manipulació de diferents pentagrames alhora amb diferents timbres permet crear partitures escoltant el seu resultat sonor. La creació tradicional amb paper pautat i llapis no permet escoltar el que s'escriu.
  • com a eina d'edició i publicació: la qualitat del resultat escrit pot ser semblant a la professional. La possibilitat de creació de partitures generals i les seves particel·les faciliten enormement la transcripció i adaptació per a diferents instruments musicals, atorga flexibilitat i adaptabilitat als arranjaments musicals, aspecte fonamental a l'aula de música. A més, la facilitat d'ús compartit, ja sigui enviant partitures per correu-electrònic o publicant-les a un lloc web o bloc, es un valor molt preuat. Podem fer el nostre cançoner virtual o real.
  • Permeten escriure partitures, modificar-les a voluntat i imprimir la compaginació que vulguem. També permeten enviar missatges MIDI a un sintetitzador o sampler per fer sonar les partitures que s'escriuen, cosa que resulta molt útil quan es compon música.