Werkervaring

 • Huisarts + -opleider / praktijkeigenaar.
 • Huisarts kwaliteitsbeleid voor huisartsenposten.
 • Hoofd-auditor voor huisartspraktijken en materiedeskundige voor audits huisartsenposten.
 • Ontwikkelaar en schrijver van richtlijnen en ondersteunende materialen voor de huisartsenzorg:
  • Patiëntveiligheid: Veilig Incident Melden + Klachtenopvang.
  • Indicatoren voor de huisartsenzorg.
  • PraktijkWijzer Diabetes Mellitus type 2 editie 2011.
  • Instructiefilms Verrichtingen in de huisartspraktijk editie 2011.
  • PraktijkWijzer Kwaliteit & Veiligheid editie 2012.
  • Achtergronden en voorbeeld-documenten voor NHG-Praktijkaccreditering.
  • Implementatiecoördinatie NHG-standaard Diabetes Mellitus type 2 v2014
  • Implementatiecoördinatie Richtlijn Point-Of-Care-Testing 2015.
 • Projectontwikkelaar en -begeleider:
  • Visitatie t.b.v. herregistratie huisartsen
  • Indicatoren 3e bekostigingssegment huisartsenzorg
 • Acuut hulpverlener in eerste lijn (ambulance, huisartsenpraktijk).
 • Trainer van diverse huisartsgebonden thema's:
  • patiëntveiligheid en incidentanalyse in de eerste lijn
  • telefonische bereikbaarheid + -triage in de huisartsenzorg
  • electronische communicatie + EPD in de huisartsenzorg
  • ketenzorg in de eerste lijn, huisartsenzorg in het bijzonder
  • kwaliteitsontwikkeling van de huisartsenzorg
  • masterclass ' grip op de krib' voor huisartsopleiders
 • Kaderhuisarts Beleid & Beheer.