Activiteiten‎ > ‎

historie


 • Adviseren en begeleiden projecten scholings- en benchmarkprogramma laboratoriumdiagnostiek met Reinier de Graaf Groep.
 • Oprichten en besturen Beleid & Organisatie HuisartsenAdviesGroep (BOHAG)
 • Opzetten + doceren Masterclass 'Grip op de Krib' voor Huisartsopleiding Utrecht
 • Opzetten + begeleiden projecten kwaliteitsbeleid Huisartsenpost Almelo (CHPA) en Federatie Eerstelijnzorg Almelo (FEA)
 • Scholing en advisering kwaliteitsontwikkeling voor Huisartsopleiding Nederland, afdeling Utrecht.
 • Diensten als regiearts voor TriagePost Medrie van Medrie bv.
 • Huisarts in Rapid Response Huisartsenzorgteam in opvang-/verzorgingslocatie GHOR-Veiligheidsregio IJsselland
 • Verrichten van hoofdaudits in huisartsenpraktijken in kader van NHG-Praktijkaccreditering®.
 • Medisch inhoudelijke NTS-scholing triagisten Huisartsenpost Almelo (CHPA).
 • Deelname en bijdrage aan NHG-Kaderopleiding Beleid & Beheer en NHG-erkende Expertgroep BOHAG.
 • Materiedeskundige / auditor HKZ-certificering Huisartsenpost Oude IJssel Doetinchem.
 • Ondersteuning voorbereiding en interne audit HKZ-certificatie van Huisartsenpost Almelo (CHPA).
 • Intervisie met Douma ICT en De Praktijkzorg in MediShare.
 • Training fysieke triage postassistentes voor Huisartsenpost Zwolle van Medrie bv.
 • Projectbegeleiding Transmuraal Incident Melden Ziekenhuis LievensbergZiekenhuis Franciscus en HAP Bergen op Zoom.
 • Expertpanel Visitatie-instrument AIOS op de huisartsenpost IQ-Healthcare op verzoek Huisartsopleiding Nederland.
 • Interim-klacht- en incidentcoördinatie voor NPA bv.
 • Projectleiding expertmeeting SCOPE (cultuurmeting voor praktijkteam) voor NPA bv.
 • Workshopvoorzitter Patiëntveiligheid op Lustrumcongres Vereniging Huisartsenposten Nederland.
 • Projectbouw-/begeleiding Regieartsen voor Stichting Dienstenstructuur Huisartsen IJssel-Vecht / Flevoland.
 • Ontwikkeling en uitvoer van scholing Electronisch Patiënten Dossier tbv Postgrade.
 • Expert in werkconferentie 'Triage op één golflengte' t.b.v. de Nederlandse Triage standaard.
 • Adviseur Kwaliteit Stichting Dienstenstructuur Huisartsen IJssel-Vecht / Flevoland en Centrale Huisartsendienst Drenthe.
 • Huisarts en praktijkhouder van IJsselpraktijk huisartsenzorg.
 • Comments