historie

Adviseren en begeleiden projecten scholings- en benchmarkprogramma laboratoriumdiagnostiek met Reinier de Graaf Groep.Oprichten en besturen Beleid & Organisatie HuisartsenAdviesGroep (BOHAG)Opzetten + doceren Masterclass 'Grip op de Krib' voor Huisartsopleiding UtrechtOpzetten + begeleiden projecten kwaliteitsbeleid Huisartsenpost Almelo (CHPA) en Federatie Eerstelijnzorg Almelo (FEA)Scholing en advisering kwaliteitsontwikkeling voor Huisartsopleiding Nederland, afdeling Utrecht.Diensten als regiearts voor TriagePost Medrie van Medrie bv.Huisarts in Rapid Response Huisartsenzorgteam in opvang-/verzorgingslocatie GHOR-Veiligheidsregio IJsselland. Verrichten van hoofdaudits in huisartsenpraktijken in kader van NHG-Praktijkaccreditering®.Medisch inhoudelijke NTS-scholing triagisten Huisartsenpost Almelo (CHPA).Deelname en bijdrage aan NHG-Kaderopleiding Beleid & Beheer en NHG-erkende Expertgroep BOHAG.Materiedeskundige / auditor HKZ-certificering Huisartsenpost Oude IJssel Doetinchem.Ondersteuning voorbereiding en interne audit HKZ-certificatie van Huisartsenpost Almelo (CHPA).Intervisie met Douma ICT en De Praktijkzorg in MediShare.Training fysieke triage postassistentes voor Huisartsenpost Zwolle van Medrie bv.Projectbegeleiding Transmuraal Incident Melden Ziekenhuis Lievensberg, Ziekenhuis Franciscus en HAP Bergen op Zoom.Expertpanel Visitatie-instrument AIOS op de huisartsenpost IQ-Healthcare op verzoek Huisartsopleiding Nederland.Interim-klacht- en incidentcoördinatie voor NPA bv.Projectleiding expertmeeting SCOPE (cultuurmeting voor praktijkteam) voor NPA bv.Workshopvoorzitter Patiëntveiligheid op Lustrumcongres Vereniging Huisartsenposten Nederland.Projectbouw-/begeleiding Regieartsen voor Stichting Dienstenstructuur Huisartsen IJssel-Vecht / Flevoland.Ontwikkeling en uitvoer van scholing Electronisch Patiënten Dossier tbv Postgrade.Expert in werkconferentie 'Triage op één golflengte' t.b.v. de Nederlandse Triage standaard.Adviseur Kwaliteit Stichting Dienstenstructuur Huisartsen IJssel-Vecht / Flevoland en Centrale Huisartsendienst Drenthe.Huisarts en praktijkhouder van IJsselpraktijk huisartsenzorg.