Mogelijkheden

  • Ontwikkelen, begeleiden, scholen en toetsen van huisartsgeneeskundige en kwaliteitsgerelateerde onderwerpen, vraagstukken en projecten.
  • Adviseren t.a.v. beleids- en kwaliteitsontwikkeling van huisartsenvoorzieningen.
  • Werken als huisarts met NHG-kaderschap / expertise Beleid & Organisatie Huisartsenzorg.