Historiek

Eind 1964 startte een groep mensen uit Zwijndrecht met gemengd zingen. Initiatiefnemer en grote bezieler was Geerd Van Dosselaer. Toen ze na anderhalf jaar klaar waren voor een eerste echt concert in het voorjaar van 1966 doopten ze zichzelf DE WASE KANTORIJ. Dat eerste concert bestond uit de Passie van Selle met enkele vijf- en zesstemmige passages.

In de daaropvolgende jaren werden diverse concerten gebracht met voornamelijk barokke muziek van Schütz, Purcell, Monteverdi, Bach en andere grootmeesters uit die tijd. In 1985, het Jaar van de Muziek” werd een grote cyclus van negen Schütz-concerten georganiseerd in samenwerking met het Ceciliakoor uit Burcht en het St. Jozefkoor uit Deurne.

Het vijfentwintigjarig bestaan werd gevierd met een integrale uitvoering van de Maria Vespers van Cl. Monteverdi.

Later zijn ook nog “Madrigalen” van o.m. Vic Nees, “Messiah” van G.F.Händel en “Cantaten” en de Johannes Passie van J.S. Bach op CD gezet.

Naast de jaarlijkse concerten werd ook elk jaar veel aandacht besteed aan de kerstnachtviering die ondertussen uitgroeide tot een fel gesmaakte traditie.

Op 1 januari 2003 besliste Geerd om de fakkel door te geven aan zijn zoon Joost.

Voor het koor was dit een zeer grote aanpassing maar Joost heeft, dankzij de hulp van zijn vader, de proef met glans doorstaan. Zijn eerste concert deed zeker geen afbreuk aan de jarenlange gewoonte van prachtige concerten die de Wase Kantorij tot dan toe had.

In 2006 vierde de Wase Kantorij haar 40-jarig bestaan met de nodige luister. Er werden drie concerten gegeven :

Tijdens het eerste concert kregen jongeren een kans om voor groot publiek hun kunnen te tonen. Voor het tweede concert deed de Wase Kantorij beroep op twee bevriende koren. In het eigen jubileumconcert werden enkele Madrigalen van Banchieri en het Gloria van Vivaldi uitgevoerd.

Onder de leiding van Joost wil de Wase Kantorij zich ook buiten de grenzen van Zwijndrecht profileren. Zo volgen de artiestenmissen in Carolus Borromeus en elders in Antwerpen en Sint-Niklaas elkaar op. Eind 2006 was de Wase Kantorij te gast in Zwijndrecht Nederland bij het Laurens Kamerkoor. Dit in het kader van een verzusteringsprojekt.

In 2008 bracht het koor in een nokvolle Carolus Borromeuskerk een uitvoering van King Arthur van Purcell, het was een benefietconcert ten voordele van het historische orgel (waarvan het dossier ondertussen werd goedgekeurd), waaraan ook Warre Borgmans zijn medewerking verleende.

In maart 2010 staan enkele uitvoeringen van het Requiem van Mozart op het programma, namelijk op 21, 27 en 28 maart, respectievelijk in Sint-Niklaas, Zwijndrecht en in Ninove. Na deze concertreeks geeft Joost Van Dosselaer de fakkel door aan Willy Vriesacker, die na 44 jaar koorleven,

de derde dirigent van De Wase Kantorij wordt.