Startpagina‎ > ‎

Sprengers

Voor correcties en aanvullingen kunt u mij mailen: dekievita(@)gmail.com (haakjes weghalen).
Bij overname van gegevens graag mijn site als bron vermelden.

Generatie I

I Joannes Sprengers, tr. ?, ? ?.
Uit dit huwelijk min. 1 kind:

Generatie II

II-1 Tieleman Sprengers (ook wel Tieleman Jan, Tieleman Janssen, Tilannus, Tilmannus), tr. (ot: 10-5) Geldrop, 25-5-1727 Maria van Aerden, geb. ?, overl. ?.
Uit dit huwelijk min. 6 kinderen, o.a.:

1 Joannes (Jan) Sprengers, zie III-1.1

Generatie III

III-1.1 Joannes (Jan) Sprengers, geb./ged. 1?-1?/12-4-1728 Geldrop, overl./begr. 6?/10-4-1780? St.-Oedenrode (51?), tr. ?,? Maria Catharina Borghouds/Borghouts/Burghout, geb. 1-1-1736 ?, winkelierster (†), overl. 12-2-1829 Sint-Oedenrode (93), dochter van ? en ?.
Uit dit huwelijk min. 13 kinderen, o.a.:

1 Tilmannus Sprengers, ged. 13-1-1757 Geldrop, overl. voor 9-3-1763 St.-Oedenrode? (of Geldrop?)
2 Joanna Sprengers, ged. 13-2-1758 St.-Oedenrode, overl. 10-12-1843 St. Oedenrode (85)
3 Anna Elizabetha Sprengers (Elisabeth), ged. 31-7-1759 St.-Oedenrode, overl. 19-10-1831 Sint-Huibrechts-Lille in de Belgische provincie Limburg (72) (bron: http://www.geneapage.be/gemeenten/eksel/ex-00008.htm), tr. ?,? Johannes Corstjens/Korstjens, geb. +/- 1757 Sint-Huibrechts-Lille in de Belgische provincie Limburg, overl. 24-10-1820 Nieuw Beijerland (63), zoon van Jacobus Korstjens en Elisabet Linders.
Min. 2 kinderen (2 in 1842).
4 Theodorus Sprengers, ged. 8-5-1761 St.-Oedenrode, overl. 19-4-1833 Sint-Oedenrode (71, bijna 72?)
5 Tileman/Tieleman/Thieleman Sprengers, ged. 9-3-1763 St.-Oedenrode, Plaatsvervangend Vrede Regter van het Kanton Sint-Oedenrode (1834), overl. 10-6-1841 St.-Oedenrode (78)
6 Petronilla Sprengers, ged. 24-8-1764 St.-Oedenrode, begraven 9-12-1766 St.-Oedenrode (2?)
7 Maria Sprengers, ged. 15-6-1766 St.-Oedenrode, begraven 26-7-1766 St.-Oedenrode
8 Amandus Sprengers, ged. 22-11-1767 St.-Oedenrode, begraven 15-3-1768 St.-Oedenrode
9 Petronella Sprengers, ged. 18-7-1769 St.-Oedenrode, overl. 19-10-1842 Sint-Oedenrode (73)
10 Maria Elizabetha/Elisabeth Sprengers, ged. 11-4-1771 St.-Oedenrode, overl. 4-1-1834 Sint-Oedenrode (62)
11 Cornelis Sprengers, zie IV-1.1.11
12 Amandus Sprengers, ged. 13-4-1775 St.-Oedenrode, Getuige bij doop Joannes Petrus Sprengers (Heusden 16-2-1801) en Petrus Amandus Sprengers (Heusden 20-9-1808), overl. mogelijk 1-3-1855 Boxtel (79; akte Hermanus Sprengers)

Generatie IV

IV-1.1.11 Cornelis Sprengers, geb./ged. 29/30-3-1773 St.-Oedenrode, tinfabrikant en wethouder te Heusden, overl. 24-4-1834 Heusden (61), tr. Rotterdam?, 1797/98? Maria Petronella Ba(a)ijens (Maria), geb. 25-9-1772 Rotterdam, overl. 6-9-1831 Heusden (58), dochter van Adrianus Ba(a)ijens en Joanna Vervoort.
Uit dit huwelijk min. 15 kinderen:

1 Joanna Maria Sprengers, ged. 16-9-1798 ’s-Hertogenbosch (St.Jan-St.Pieter; doopgetuigen: Theodorus Baden en Maria Catharina Burghouts), overl. ? (vóór 1834)
2 Joannes Adrianus Sprengers, ged. 13-9-1799 Heusden, Commis der indirecte belastingen en accijnzen in de Provincie Noord-Brabant (1841), Commies bij de In- en Uitgaande Regten (1848), overl. 9-6-1848 Putte (48)
3 Joannes Petrus Sprengers, ged. 16-2-1801 Heusden (doopgetuige: Amands Sprengers), overl. ? (vóór 1834).
4 Henricus Josephus Sprengers, ged. 29-11-1801 Heusden, overl./begr. 29?/30-11-1801 Heusden
5 Hendrica Catharina Sprengers, ged. 24-11-1802 Heusden (Hendrina Catharina), begr. 18-12-1802 Heusden
6 Antonius Josephus Sprengers (tweeling met 7), ged. 30-1-1804 Heusden, tinnegieter te Nijmegen (1841), overl. na 29-8-1841
7 Catharina Joa/Johanna Martina Sprengers (tweeling met 6), ged. 30-1-1804 Heusden, begr. 29-7-1807 Heusden (3)
8 Theodorus Franciscus Sprengers, ged. 3-5-1805 Heusden, In dienst bij de stedelijke mobiele schutterij (Zuid-Holland), in garnizoen te Gorinchem, overl. 29-3-1832 Hospitaal te Gorinchem (27 en 26 d)
9 Henricus/Hendrikus Hubertus Sprengers (Hendrikus), zie V-1.1.11.9
10 Petrus Amandus Sprengers (pater Amandus), geb./ged. 20-9-1808 Heusden, priester, overl. 1-11-1877 Haarlem (69)
11 Adrianus Tilmanus/Thieleman Sprengers (Adrianus), zie V-1.1.11.11
12 Petrus Hubertus Sprengers (Petrus?), zie V-1.1.11.12
13 Maria Catharina Sprengers, geb./ged. 13-8-1812 Heusden, zonder beroep (†), overl. 29-8-1841 Lille Sint Hubert, Provincie Limburg [is nu: Sint-Huibrechts-Lille in de Belgische provincie Limburg] (29)
14 Jo(h)anna Beatrix Sprengers, zie V-1.1.11.14
15 Cornelis Johannes Sprengers, geb. 1-10-1815 Heusden, priester, overl. 7-11-1891 Lith (76)

Generatie V

V-1.1.11.9 Henricus/Hendrikus Hubertus Sprengers, geb./ged. 8-6-1807 Heusden (Henricus Hubertus), tinnegieter te Leeuwarden (1841), tinnegieter te Westerstede? (Dld.), later winkelier en tinnegieter te Zuidhorn (o.a. 1844), koopman, overl. 12-3-1884 Groningen (76), tr. Zuidhorn, 26-11-1844 Anna Catharina Severing, geb. 10-12-1815 Papenburg, overl. 30-9-1882 Zuidhorn (66), dochter van Albert Severing en Margaretha Block.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1 Cornelius Adelbertus Sprengers (Cornelis), zie VI-1.1.11.9.1
2 Albertus Johannes Sprengers (Albert), zie VI-1.1.11.9.2
3 Amanda Wilhelmina Elizabeth Sprengers (Amanda), zie VI-1.1.11.9.3

V-1.1.11.11 Adrianus Tilmanus/Thieleman Sprengers (Adrianus), ged. 6-11-1809 Heusden, tinfabrikant, overl. 11-9-1870 Heusden (60), tr. Heusden, 1-9-1842 Maria Elisabeth Kivits, geb. 25-3-1823 Babiloniënbroek, overl. 8-4-1848 Heusden (25), dochter van Josephus Kivits en Johanna van der Sluijs.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1 Maria Johanna Sprengers (Maria), geb. 29-10-1843 Heusden, overl. +/- 11-4-1906 Heusden, wonende Herpt (62), tr. Herpt en Bern, 31-1-1871 Gerardus Stephanus Greeve Kurver, geb. 9-1-1842 Herpt, overl. 17-11-1874 Herpt (Stephanus Greve, 32), zoon van Johannes Antoon Greeve Kurver en Wilhelmina Verheijden.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
2 Cornelia Theodora Johanna Geertruida Sprengers (Cornelia), geb. 4-3-1845 Heusden, overl. 17-9-1916 Heusden, tr. Heusden, 14-6-1870 Jacob Gerardus Karthon, geb. 2-8-1842 Sleeuwijk, overl. 4-8-1920 Heusden (78), zoon van Adolphus Karthon en Maria Esther Tierolff.
Uit dit huwelijk min. 3 kinderen.
3 Adrianus Johannes Cornelis Sprengers, geb. +/- 21-7-1847 Heusden, overl. 27-3-1848 Heusden

V-1.1.11.12 Petrus Hubertus Sprengers (Petrus?), geb. 14-4-1811 Heusden, notaris, zaakwaarnemer, rechter, gemeentesecretaris (3/2/1853-†), overl. 11-12-1865 Heusden (54), tr. Waalwijk, 13-9-1838 Theodora Thijssen, geb. 28-4-1812 Waalwijk, overl. 2-5-1877 Heusden (65), dochter van Robertus Antonie Thijssen en Dimphena Vermeere.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1 Cornelis/Cornelius Robertus Tieleman Sprengers, geb. 10-4-1840 Heusden, priester gewijd te ’s Bosch 21-5-1864, tot leraar benoemd aan het Instituur voor Doofstommen te St. Michiels-Gestel 13-8-1864 (bron: bidprentje) Leraar aan het Instituut van Doofstommen te St. Michielsgestel (1891), overl. 22-10-1904 St. Michielsgestel (64)
2 Dimphna/Dymphna Maria Adriana Sprengers (Dijmphna), geb. 25-6-1841 Heusden, lid der Derde Orde van den H. Franciscus (bron: bidprentje), overl. 1-6-1903 Esch (61)
3 Petrus Theodorus Albertus Sprengers (Pieter), geb. 30-9-1842 Heusden, werd door den raad der gemeente Heusden 27 Dec. 1865 tot secretaris gekozen en 11 Mei 1880 in het kiesdistrict van dien naam tot lid der Provinciale staten van Noord-Brabant. Zijn medeleden kozen hem 4 Juli 1883 tot lid van Gedeputeerde staten en 5 Nov. 1885 tot hun griffier. Laatstgenoemd ambt bekleedde hij tot zijn overlijden. Hij schreef: Beschouwingen naar aanleiding van het wetsontwerp ter uitvoering van art. 191 der grondwet (Heusden 1891); Historisch-staatsrechtelijk ontstaan van waterschappen en hunne gewijzigde grensbeschrijving in de prov. N.- Brab. ('s Hert. 1894); Aanteekeningen op het reglement op de waterleidingen in Noord-Brabant (Amst. 1893). (bron: Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek), Secretaris van Heusden (9-1869), griffier der Staten van Noord-Brabant, Officier in de orde van Oranje-Nassau (bron: bidprentje), overl. 4-12-1901 's-Hertogenbosch (59), tr. Heusden, 13-11-1872 Allegonda Maria Jacoba van der Heijden, geb. 7-6-1851 Heusden, overl. ?, dochter van Christiaan Herman van der Heijden en Johanna Catharina Verhoeven.
Uit dit huwelijk min. 4 kinderen (3 zonen en 1 dochter).
4 Amandus Hendrikus/Henricus Sprengers (Amandus), geb. 25-3-1844 Heusden, overl. 1-1-1918 's-Hertogenbosch (73), tr. 's-Hertogenbosch, 22-11-1880 Maria Henrica Huberta Adan, geb. 7-2-1849 's-Hertogenbosch, overl. ?, dochter van Augustinus Egidius Hubertus Adan en Jacomina Catharina Sannen.
Uit dit huwelijk min. 2 (mogelijk 4) kinderen.
5? Alphonsus Adrianus Hubertus Sprengers (Alphonsus), geb. 17-10-1846 Heusden, priester gewijd 11-6-1870, Kapelaan te Mil 8-6-1871, Kapelaan te Erp 17-11-1880, Pastoor te Kekerdom? 23-8-1889, Pastoor te Esch 15-5-1891, eervol ontslagen 28-7-1911 (bron: bidprentje), overl. 23-2-1919 Nieuwkuik (72)
6? Henri Maria Cornelis Sprengers (Henri), geb. 4-7-1847 Heusden, leerhandelaar (9-1869), overl. 2-4-1910 Haarlem (62), tr. Haarlem, 7-9-1869 Johanna Margaretha Bosse, geb. 1847? Haarlem, overl. Haarlem?, dochter van Jacques Joseph Bosse en Catharina Maria Vervooren.
Uit dit huwelijk min. 6 kinderen.
7? Theodora Elisabeth Anna Sprengers (Elisabeth), geb. 27-5-1849 Heusden, overl. 5-11-1911 Amsterdam (62), tr. Amsterdam, 9-7-1890 Wilhelmus Odilius Rogerus Hubertus van Gulick (Willem), geb. 1842? ?, overl. 1-5-1913 Amsterdam (bijna 71), zoon van Wilhelmus Odilius Rogerus Hubertus van Gulick en Catharina Maria Vervooren.
Uit dit huwelijk min. 2 kinderen.
Wilhelmus Odilius Rogerus Hubertus van Gulick hertr. C. Bogaerts.
8? Vincentius Adrianus Sprengers, geb. +/- 21-2-1852 Heusden, overl. 5-9-1852 Heusden
9? Vincentius Aloysius Sprengers (Vincentius), geb. 3-10-1855 Heusden, priester gewijd ’s Bosch 22-5-1880, kapelaan te Dreumel 1881, rector van ’t Gesticht ''Voorburg'' Vught 1883, pastor te Kerkdriel 11-4-1902, als pastor eervol ontslagen 31-3-1924, overl. 8-6-1924 (in het Liefdegesticht te) Kerkdriel (68)

V-1.1.11.14 Jo(h)anna Beatrix Sprengers, geb. 11-9-1814 Heusden, overl. 24-11-1839 Veghel (25), tr. Heusden, 17-8-1837 Albertus Meulman, geb. 22-9?-1811 Groningen, apotheker, overl. 21-10-1857 Veghel (46), zoon van Hermanus Hendericus/Henderikus Meulman en Elisabeth/Elizabeth Pom.
Uit dit huwelijk 1 kind:

1/2? Lucia Maria Elisabeth Meulman (Elisabeth?), geb. 29-6-1838 Veghel, overl. 8-12-1882 's-Hertogenbosch (44), tr. Veghel, 16-1-1868 Bernardus van Speijk, geb. 18-8-1835 Eindhoven, Sigarenfabrikant, overl. 4-5-1913 's-Hertogenbosch (77), zoon van Fredrik van Speijk en Maria Aarts.
Uit dit huwelijk min. 8 kinderen.

Albertus Meulman hertr. Veghel, 10-8-1848 Digna Maria Anssems, ged. 11-1-1803 Boxtel, overl. 30-12-1869 Gemert (66), dochter van Anselmus Anssems en Angelina Ruijsenaars.

Generatie VI

VI-1.1.11.9.1 Cornelius Adelbertus Sprengers (Cornelis), geb. 1846 Zuidhorn, agent van politie (1876), rijksveldwachter, overl. 1917 Groningen (70), tr. (1e) Groningen, 1876 Elizabeth Ossentjuk, geb. 1851 Groningen, overl. 1892 Veenhuizen, gem. Norg (41), dochter van Lippe Lukas Ossentjuk (1811-1866) en Tallegien van der Laan (1814-1884), tr. (2e) Norg, 1893 Wilhelmina Mulder, geb. 1860 Assen, overl. 1934 Utrecht, wonende te Groningen (74), dochter van Hendrik Mulder en Marianna Gerarda Nathalia Schlereth en zus van Josephus Hendrikus Mulder (1867-?)).
Uit het eerste huwelijk 7 kinderen en uit het tweede huwelijk 6 kinderen:

1 Henricus Hubertus Sprengers, zie VII-1.1.11.9.1.1
2 Filippus Lucas Sprengers (Frits), zie VII-1.1.11.9.1.2
3 Corneli(u)s Adelbertus Sprengers, zie VII-1.1.11.9.1.3
4 Anna Catharina Maria Sprengers, zie VII-1.1.11.9.1.4
5 Albertus Johannes Sprengers, zie VII-1.1.11.9.1.5
6 Taleginus Amandus Wilhelmus Sprengers, geb. 1887 Veenhuizen, gem. Norg, overl. 1957 Amsterdam (69), tr. (1e) Amsterdam, 1923 Geertruida Anna Catharina Gosler, geb. 1871 Renkum, overl. 1956 Amsterdam (84), dochter van Joan Christiaan Eleonor Gosler en Debora Catharina van Maanen en weduwe van Willem Johan van Ginkel (met 9 kinderen), tr. (2e) Amsterdam, 1957 Maria Henriette Arnolda Femia Lamboer, geb. 1891 Wormerveer, overl. na 1957, dochter van ? en ?.
Uit beide huwelijken geen kinderen
7 Elizabeth Amanda Wilhelmina Sprengers, zie VII-1.1.11.9.1.7
8 Marianna Grada Natalia Antonia Sprengers, geb. 1893 Veenhuizen, gem. Norg, overl. 1893 Veenhuizen, gem. Norg (3 weken)
9 Marianna Grada Natalia Antonia Sprengers, geb. 1895 Veenhuizen, gem. Norg, overl. 1918 Groningen (23)
10 Hendrik Jozephus Anthonius Sprengers, zie VII-1.1.11.9.1.10
11 Petronella Barbara Wilhelmina Antonia Sprengers, zie VII-1.1.11.9.1.11
12 Barbara Cornelia Antonia Sprengers, zie VII-1.1.11.9.1.12
13 Amanda Henrica Maria Sprengers (Amanda), zie VII-1.1.11.9.1.13

VI-1.1.11.9.2 Albertus Johannes Sprengers (Albert), 1848 Zuidhorn, broodbakker, koffiehuishouder, pakhuisknecht, bakker, overl. 1912 Groningen (63), tr. Groningen, 1880 Allegonda Hake, geb. 1860 Obergum, gem. Winsum, overl. 1907 Groningen (46), dochter van Harm Heinrich/Hendrik Hake (1828-1914) en Geertruida Magrietha Wald (1840-1876).
Uit dit huwelijk 16 kinderen:

1 Hinderikus Hubertus Sprengers, geb. 1881 Groningen, overl. 1881 Groningen (2 m)
2 Anna Catharina Sprengers (Anna), zie VII-1.1.11.9.2.2
3 Geertruida Margaretha Sprengers (Truus), geb. 1883 Groningen, liefdezuster, huishoudster, overl. 1971 's Gravenhage (87)
4 Amanda Wilhelmina Sprengers, geb. 1884 Groningen, overl. 1886 Groningen (18 m)
5 Gezina Johanna Sprengers (Gezina), zie VII-1.1.11.9.2.5
6 Amanda Wilhelmina Sprengers, geb. 1887 Groningen, overl. 1888 Groningen (21 m)
7 Albertus Johannes Sprengers (Albert), zie VII-1.1.11.9.2.7
8 Alijda Amanda Sprengers (Lijda), zie VII-1.1.11.9.2.8
9 Hinderikus Hubertus Sprengers (Riekus/VS: Harry), geb. 1891 Groningen, zeeman, overl. 1962 New York, V.S. (70)
10 Cornelius Adelbertus Sprengers (Cees), geb. 1893 Groningen, zeeman, overl. op zee (tijdens WO I)
11 Allegonda Margaretha Sprengers, geb. 1894 Groningen, overl. 1895 Groningen (8 m)
12 Johannes Valentinus Theodorus Sprengers (Johan), geb. 1895 Groningen, zeeman, overl. 1918 op zee (22)
13 Allegonda Wilhelmina Sprengers, geb. 1896 Groningen, overl. 1900 Groningen (4)
14 Amandus Wilhelm Sprengers, geb. 1898 Groningen, overl. 1900 Groningen (2)
15 Antonia Margaretha Sprengers, geb. 1899 Groningen, overl. 1900 Groningen (15 m)
16 Algon Wilhelm Sprengers (Wim), geb. 1901 Groningen, overl. 1906 Groningen (5)

Amanda Wilhelmina Elizabeth Sprengers (Amanda), geb. 1853 Zuidhorn, overl. 1928 Utrecht (74), tr. Enschede, 1885 Wietse Adriani, geb. 1852 Leeuwarden, brandwacht, agent van politie (1885), rijksveldwachter (o.a. 1888), overl. 1944 Utrecht (91), zoon van Jacob Adriani (1832-1865) en Renske Ronner (1831-1919).
Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1 Anna Catharina Adriani, zie VII-1.1.11.9.3.1
2 Jacob Adriani, zie VII-1.1.11.9.3.2
3 Hendrikus Hubertus Adriani, geb. 1888 Hengelo (Ov.), PTT-employee (internet Grul), overl. 1979 's Gravenhage (90), tr. (1e) Utrecht, 11-6-1919 Catharina Petronella Schamhart, geb. 1889 Utrecht, overl. 1944 Arnhem (54), dochter van Johan Hermen Hendrik Schamhart en Willemina Johanna Kok, tr. (2e) 's Gravenhage, 1945 Geertruida Hendrina Christina Grul, geb. 1899 Nijmegen, kraamverzorgster (internet Grul), overl. 1991 Groesbeek (91), dochter van Alexander Alouisius Grul (1872-1917) en Christina Cornelia Petronella Poort (1872-1956) en weduwe van Jacob Adriani.
Uit beide huwelijken geen kinderen.
4 Renske Adriani, zie VII-1.1.11.9.3.4
5 Cornelis (Adelbertus) Adriani, zie VII-1.1.11.9.3.5
6 Amandus Wilhelmus Adriani (Mans), zie VII-1.1.11.9.3.6

Wietse Adriani was weduwnaar (huwelijk Amsterdam, 1880) van Maria Geertruida Kokkes, geb. 1853 de Rijp, overl. 1884 Amsterdam (30), dochter van Klaas? Kokkes en ?Reijnouwtje Schagen?.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1 Jacob Adriani, geb. 1881 Amsterdam, overl. 1882 Amsterdam (10 m)
2 Klaas Jacobus Adriani, geb. 1883 Amsterdam, overl. 1884 Amsterdam (7 m)

Wietse Adriani hertr. Utrecht, 1928 Metje Sophia Geertruida de Kruijff, geb. 1863 Utrecht, overl. 1934 Utrecht (71), dochter van Hugo Arnoldus Albertus de Kruijff en Bertje Elisabeth Saton en weduwe van (huwelijk Utrecht, 1885) Albertus Petrus Johannes Nieuwenhuizen (1863?-1913) (min. 3 kinderen Nieuwenhuizen).

Generatie VII

VII-1.1.11.9.1.1 Henricus Hubertus Sprengers, geb. 1876 Groningen (erkend bij huwelijk ouders), gepens. Kapitein infanterie, 'luitenant Sprengers', overl. 1955 Scheveningen, 's Gravenhage (78), tr. Assen, 1903 Maria Trippen, geb. 1878 Assen, overl. na 1955, dochter van Johannes Trippen en Joanna Hendrika Smals.
Uit dit huwelijk min. 6 kinderen.

VII-1.1.11.9.1.2 Filippus Lucas Sprengers (Frits), geb. 1879 Zuidbroek, kellner, overl. 1967 Groningen (88), tr. Bolsward, 1907 Elisabeth van Oosterbaan, geb. 1885 Bolsward, overl. 1970 Groningen (84), dochter van Sybrandus/Siebrandus van Oosterbaan (1846?-1928) en Nieske Bijlsma (1854?-1940?).
Uit dit huwelijk 11 kinderen.

VII-1.1.11.9.1.3 Corneli(u)s Adelbertus Sprengers, geb. 1880 Nieuwe Pekela, overl. 1931 Amsterdam (50), tr. Amsterdam, 1921 Sjamkelina Dijkema, geb. 1897 ’t Zandt, cantinechef (†), overl. 1948 Groningen (51), dochter van Klaas Dijkema en Foukie Kroeze.
Uit dit huwelijk 1 kind.

VII-1.1.11.9.1.4 Anna Catharina Maria Sprengers, geb. 1882 Martenshoek, gem. Hoogezand, overl. 1961 Deventer (79), tr. Deventer, 1913 Martinus Jacobus Link, geb. 1877 Deventer, overl. 1953 Deventer (75), zoon van Martinus Link en Johanna Aleida Rondeel.
Uit dit huwelijk min. 5 kinderen.

VII-1.1.11.9.1.5 Albertus Johannes Sprengers, geb. 1885 Winschoten, kantoorbediende (1913), gepensioneerd rijksambtenaar, overl. 1962 Groesbeek (76), tr. Breda, 1913 Adriana Geertje van der Plas, geb. 1884 Breda, overl. na 1962, dochter van Cornelis van der Plas en Barbara Clerx.
Uit dit huwelijk min. 3 kinderen.

VII-1.1.11.9.1.7 Elizabeth Amanda Wilhelmina Sprengers, geb. 1890 Veenhuizen, gem. Norg, overl. 1983 Heerde (93), tr. Deventer, 1918 Arnoldus Martinus Link, geb. 1872 Deventer, overl. 1945 Deventer (72), zoon van Martinus Link en Johanna Aleida Rondeel.
Uit dit huwelijk min. 6 kinderen.

VII-1.1.11.9.1.10 Hendrik Jozephus Anthonius Sprengers, geb. 1896 Veenhuizen, gem. Norg, schrijver, later bureau-ambtenaar G. E. W., overl. 1940 Amsterdam (44), tr. Amsterdam, 1920 Hendrikje Johanna Maria Vos, geb. 1900 Amsterdam, overl. na 1974, dochter van ? en ?.
Uit dit huwelijk 7 kinderen.

VII-1.1.11.9.1.11 Petronella Barbara Wilhelmina Antonia Sprengers, geb. 1899 Veenhuizen, gem. Norg, overl. 1983 Utrecht (84), tr. Groningen, 12-9-1929 Christianus Lambertus Witsenboer, geb. 1888 Bedum, overl. 1958 Utrecht (69), zoon van Johannes Witsenboer (1855?-1897) en Johanna Margrietha Scheer (1851?-1916) en weduwnaar van Maria Fernandina Nijhuis (1889-1923), met 5? kinderen.
Uit het huwelijk Sprengers/Witsenboer 3 kinderen.

VII-1.1.11.9.1.12 Barbara Cornelia Antonia Sprengers, geb. 1901 Veenhuizen, gem. Norg, overl. 1990 's Gravenhage (88), tr. Groningen, 1920 Willem Antonie Marinus van den Berg, geb. 1896 Groningen, leerlingconducteur (1920), overl. 1968 's Gravenhage (71), zoon van Marinus Martinus van den Berg en Anthonia Stinissen.
Uit dit huwelijk min. 2 kinderen.

VII-1.1.11.9.1.13 Amanda Henrica Maria Sprengers (Amanda), geb. 1903 Veenhuizen, gem. Norg, overl. 1985 Nijkerk (82), tr. Groningen, 1923 Franciscus Litmaath (Frans), geb. 1898 Kloosterburen, overl. 1977 Nijkerk (78), zoon van Bernardus Litmaath en Catharina Laubühr.
Uit dit huwelijk 4 kinderen.

VII-1.1.11.9.2.2 Anna Catharina Sprengers (Anna), geb. 1882 Groningen, overl. 1955 Schagen, wonende te Schoonhoven (73), tr. Groningen, 1907 Jacobus Theodorus Nienhuis, geb. 1882 Groningen, knecht te Groningen, directeur v/e boterfabriek te Tubbergen, directeur v/e zuivelstoomfabriek te Raamsdonk, zuivelfabrikant te Schoonhoven, grossier en kruidenier te Schoonhoven, overl. 1948 Gouda, wonende te Schoonhoven (66), zoon van Jo(h)annes Nienhuis (1840-1884) en Alagonda Boelens (1845-1918).
Uit dit huwelijk 8 kinderen.

VII-1.1.11.9.2.5 Gezina Johanna Sprengers (Gezina), geb. 1886 Groningen, overl. 1964 Zürich (78), tr. (1e) Winschoten, 1910, gescheiden Groningen, 1916 Hatje Stienstra, geb. 1881 Groningen, kellner, overl. 1966 Groningen (84), zoon van Jacob Stienstra en Cornelia Kema (Hatje Stienstra hertr. F.M.H. Westerhuis), tr. (2e) Stabio (CH), 1922 Andrea Della Casa, geb. 1888 Stabio, politieagent, overl. 1938 Locarno (CH) (49), zoon van ? Della Casa en ?.
Uit het eerste huwelijk 1 kind en uit het tweede huwelijk 2 kinderen.

VII-1.1.11.9.2.7 Albertus Johannes Sprengers (Albert), geb. 1888 Groningen, koffiehuisbediende, overl. 1921 Oosterbeek, gem. Renkum (32), tr. Renkum, 1918 Martha Leonora Tomasini (Martha), geb. 1889 Groningen, overl. 1970 Venlo (80), dochter van Hinderikus Tomasini en Margaretha Euphemia Nissink.
Uit dit huwelijk 1 kind.

VII-1.1.11.9.2.8 Alijda Amanda Sprengers (Lijda), geb. 1890 Groningen, overl. 1975 Leidschendam (84), tr. Voorburg, 1919 Jacobus Theodorus van Beek (Koos), geb. 1893 Voorburg, poelier, overl. 1929 Voorburg (35), zoon van Pieter van Beek en Petronella van Geest (?-1919).
Uit dit huwelijk 4 kinderen.

VII-1.1.11.9.3.1 Anna Catharina Adriani, geb. 1885 Enschede, overl. 1970 Zeist (84), tr. Utrecht, 1911 Petrus Hendrikus de Winter, geb. 1885 Utrecht, overl. 1951 Utrecht (65), zoon van Petrus Hendrikus de Winter en Johanna Catharina Franken.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.

VII-1.1.11.9.3.2 Jacob Adriani, geb. 1887 Enschede, kantoorbediende (1920), zonder beroep (†), overl. 1944 's Gravenhage (57), tr. (1e) 's Gravenhage, 1920 Anna Catharina Kamoen, geb. 1896 Stoppeldijk, kinderjuffrouw (1920), overl. 1927 Rotterdam (30), dochter van Eduardus Kamoen (1860?-1940)en Apolonia Koolegem (1868?-1940), tr. (2e) 's Gravenhage, 1941 Geertruida Hendrina Christina Grul, geb. 1899 Nijmegen, kraamverzorgster (internet Grul), overl. 1991 Groesbeek (91), dochter van Alexander Alouisius Grul (1872-1917) en Christina Cornelia Petronella Poort (1872-1956). Geertruida Hendrina Christina Grul hertr. 's Gravenhage, 1945 Hendrikus Hubertus Adriani.
Uit het eerste huwelijk 1 kind.

VII-1.1.11.9.3.4 Renske Adriani, geb. 1890 Vreeswijk, overl. 1985 Utrecht? (94), tr. Utrecht, 1921 Desiré Bartholomeus Verduijn, geb. 1887 Zevenbergen, overl. 1968 Utrecht (80), zoon van Jacobus Hubertus Verduijn en Clasina Jacoba Suurland.
Uit dit huwelijk 7 kinderen.

VII-1.1.11.9.3.4 Cornelis (Adelbertus) Adriani, geb. 1892 Vreeswijk (Cornelis), overl. 1949 Utrecht (56), tr. Utrecht, 1922 Alletta van Maanen, geb. 1888 Ede, overl. 1975 Utrecht (86), dochter van Jan van Maanen en Alletta Groeneveld en weduwe van Hendricus van de Pol (1885?-1910).
Uit dit huwelijk 1 kind.

VII-1.1.11.9.3.6 Amandus Wilhelmus Adriani (Mans), geb. 1893 Vreeswijk, agent van politie (1920), overl. 1971 's Gravenhage (77), tr. Utrecht, 1920 Johanna Maria Josephina Mulder (Jo), geb. 1898 Zwolle, overl. na 1971 's Gravenhage?, dochter van Josephus Hendrikus Mulder (broer van Wilhelmina Mulder (1860-1934)) en Louise Julie Gabrielle Marchant.
Uit dit huwelijk 5 kinderen.

Bronnen:
Genealogie Sprengers, door R.C.H. Sprengers, Heemskerk, 1985;
Genealogie Litmaath (www.genealogie-lethmate-litmaath.nl), door P.B.F.W. Litmaath;
Het geslacht Grul ( http://home.planet.nl/~dirkgrul/WC_TOC.HTM), door D.J. Grul;
Gegevens gekregen van:
G. Ph. Rieff;
V.A.M. Sprengers;
A.W. Adriani;
Door mij verzamelde gegevens;

Internet: www.genlias.nl;
www.zeeuwengezocht.nl

Comments