Ide

Voor correcties en aanvullingen kunt u mij mailen: dekievita(@)gmail.com.

Bij overname van gegevens graag mijn site als bron vermelden.

Generatie I

I Lambert/Lammert Frederiks of Lammert Fredrik Ide, geb. ?, overl. na 1755 Amsterdam?, tr. Amsterdam?,? Trijntje Vroom, geb. ?, overl. na 1755 Amsterdam?.

Uit dit huwelijk min. 4 kinderen:

1 Anna Maria Frederiks/Anna Maria Ide/Maria Iden/Mietje Jeden (Maria), ged. 5-8-1725 Amsterdam (ouders Lammert Frederiks en Trijntje Vroom; doopgetuigen Pieter Reeman Visser en Maria Vroom), overl./begr. ?-10?-1788/8-10-1788 Amsterdam (63), tr. (ot: 11-10) Amsterdam, ?-10?-1754 Willem Vijgeboom/Vijgenboom, geb. ?, overl. na 1-1-1789 Amsterdam?, zoon van ? en ?.

Uit dit huwelijk geen kinderen?

Willem Vijgeboom/Vijgenboom hertr. (ot: 2-1) Amsterdam, ?-1?-1789 Catrina/Catharina Christina Brummert, geb., overl. ?.

2 Pieter Hendrik Frederiks, ged. 27-4-1728 Amsterdam (Pieter Hendrik Frederikse; ouders Lambert Frederiks en Trijntje Vroom; doopgetuigen Pieter Vroom en Trijntje Vroom), overl. voor 3-9-1732 Amsterdam?

3 Pieter Hendrik Frederikse of Ide of Iede (Pieter), ged. 3-9-1732 Amsterdam (Pieter Hendrik Frederikse; ouders Lammert Frederikse en Catharina Vroom; doopgetuigen Pieter Vroom en Annatie Niemeijer), overl. Amsterdam?, tr. (ot: 11-10) Amsterdam, ?-10?-1754 Anna Margareta/Magrieta/Margreta Stufkens/Stefkens, geb. ?, overl. Amsterdam?, zoon van ? en ?.

Uit dit huwelijk 2/3? kinderen (allen vermoedelijk jong overleden).

4 Claas Frederiks/Ide, zie III-4

Generatie II

II-4 (V; M) Claas Frederiks/Ide, ged. 20-11-1737 Amsterdam, overl. 1792? Amsterdam?, tr. (ot: 29-5-1761) Amsterdam, ?-?-1761? Cornelia Hollekom/Hollenkamp/Hollekamp (Ceetje?), geb. ?, overl. 1794? Amsterdam?.

Uit dit huwelijk minimaal 8? kinderen:

1? Jacoba Ide, ged. 29-9-1758 Amsterdam (voor huwelijk ouders; ouders Claas Ide en Cornelia Holkom), overl. ? (mogelijk 1761 Amsterdam).

2? Trijntje Ide/Idee, ged. 1-11-1761 Amsterdam (ouders Claas Idee en Christina Hollekom), overl. 4-5-1828 Amsterdam (66), tr. (1e) Amsterdam, 1785 Abraham van der Schaar, geb. +/- 1755?, begr. 14-3-1796 Amsterdam, tr. (2e) Amsterdam, 1801 Barend van Velse(n), geb. +/- 1769?, overl. 13-10-1827 Amsterdam.

Uit het eerste huwelijk min. 5 kinderen en het tweede huwelijk min. 1 kind.

3? Johannes Ide, ged. 16-5-1764 Amsterdam (ouders Klaas Ide en Keetje van Hollekam), overl. ?

4? Anna Ide (tweeling met 5), ged. 30-11-1766 Amsterdam (ouders Claas Ide en Cornelia Hollekam) , werkster (†), overl. 12-10-1813 Amsterdam (47), tr.? Jan de Haan, geb. ?, overl. voor 12-10-1813 Amsterdam? (mogelijk 1805 Amsterdam).

Uit dit huwelijk minimaal 8 kinderen.

5? Lammertje Ide (tweeling met 4), ged. 30-11-1766 Amsterdam (ouders Claas Ide en Cornelia Hollekam), vermoedelijk begr. 28-3-1773 Amsterdam.

6? Pieter Ide, ged. 12-2-1769 Amsterdam (ouders Claas Ide, Cornelia Holcum/com?, doopgetuigen: Lammert Ide, Trijntje Vroom), overl. mogelijk begr. 14-3-1773 Amsterdam.

7? Lammert Ide, ged. 26-9-1773 Amsterdam (ouders Claas Jeden en Ceetje Holkom, doopgetuigen: Mietje Jeden en Willem Vijgenboom), 'houtflotter' (4-1813), 'sjouerman' (5-1815/10-1815), sjouwer (9-1818/1-1820/9-1821/9-4-1828/8-1829), werkman (†), overl. 7-5-1831 Amsterdam (57), tr. Amsterdam, 1798 Anna/Johanna Lucretia Meijer, ged. 16-5-1777 Amsterdam, overl. 21-4-1851 A'dam (73), dochter van David Meijnders of Meijer en Christina Roemer.

Uit dit huwelijk min. 9 kinderen

8? Willem Ide, zie III-4.8

Generatie III

III-4.8 (V; M) Willem Ide, ged. 17-5-1778 Amsterdam (ouders Claas Ide en Cornelia Hollenkamp), zonder beroep (4-1813/7-1813/5-1815/3-1816), Ponder (†), overl. 6-8-1818 Amsterdam (40), tr. (1e) (ondertrouw Amsterdam, 17-5-1799) Eva Sieras/Seras/Zevaars, geb. ?, begr. 16-8-1801 Amsterdam, tr. (2e) (ondertrouw Amsterdam, 28-1-1803) Amsterdam, 20-2-1803 Maria Barends, ged. 8-6-1781 Amsterdam, overl. 26-8-1829 Amsterdam (48), dochter van Rasmus Barends en Anna Andries of Anna Andriesen.

Uit het eerste huwelijk 2 kinderen en uit het tweede huwelijk min. 6 kinderen:

1 Johanna Lammers Ide, geb./ged. 26/28-3-1800 Amsterdam (moeder Seras), overl. ? Amsterdam?.

2 Levenloos kind Ide, begr. 8-8-1801 Amsterdam.

3 Lammert Ide (zoon), geb./ged. 9/13-7-1803 Amsterdam (doopgetuigen: Lammert Ide en Trijntje Ide), overl. ? Amsterdam?

4 Lammertje Ide (dochter), geb./ged. 13/17-7-1805 Amsterdam (doopgetuigen: Claas Ide en Anna Andries), overl. ? Amsterdam?.

5 Willem Ide, zie IV-4.8.5

6 Barend Ide Senior, zie IV-4.8.6

7 Anna Maria Ide, geb. 10-7-1813 Amsterdam, overl. 23-5-1815 Amsterdam (1 3/4 jaar)

8 Willem Fredrik Ide, geb. 11-3-1816 Amsterdam, overl. 26-9-1818 Amsterdam (2)

Generatie IV

IV-4.8.5 (V; M) Willem Ide, geb./ged. 2/5-8-1807 Amsterdam, smidsknecht, smid, opzichter, overl. +/- 13-3-1858 Amsterdam (50), tr. (1e) Amsterdam, 8-9-1830 Mietje Dissel, geb./ged. 30-4/4-5-1808 Amsterdam (doopgetuigen: Klaas de Vreesen en Helena Dissel), overl. 22-12-1847 Amsterdam (39), dochter van Willem Dissel en Catrina Smit/Bierman?, tr. (2e) Amsterdam, 24-6-1849 Catharina Elisabeth Stalknegt, geb. 1-12-1814 Amsterdam, overl. 9?-5-1874 Amsterdam (59), dochter van ? en ?.

Uit het eerste huwelijk 7 kinderen, uit het tweede huwelijk minimaal 1 kind:

1 Willem Ide, zie V-4.8.5.1

2 Hendrik Ide, zie V-4.8.5.2

3 Catharina Ide, geb. 26-8-1835 Amsterdam, overl. +/- 19-8-1837 Amsterdam

4 Catharina Maria Ide, geb. 25-1-1838 Amsterdam, overl. +/- 22-3-1853 Amsterdam

5 Barend Ide, geb. 8-5-1840 Amsterdam, overl. na 1864

6 Johannes Sijbrand Ide, zie V-4.8.5.6

7 Maria Katharina Ide, geb. 22-3-1845 Amsterdam, overl. 12-5-1899 Amsterdam (54), tr. Amsterdam, 23-5-1877 Petrus Johannes Franciscus van Leeuwen, geb. 1847 , overl. na 12-5-1899 Amsterdam, zoon van ? en ?.

Uit dit huwelijk min. 1 kind.

8 Geertruida Wilhelmina Ide, geb. 20-10-1849 Amsterdam, overl. 24-5-1902 Amsterdam (52), tr. Amsterdam, 5-5-1875 Adrianus Wilhelmus Brakel, geb. 1847, overl. 23-5-1909 Amsterdam, zoon van ? en ?.

IV-4.8.6 (V; M) Barend Ide Senior, geb./ged. 28-2/3-3-1811, timmermansknecht, timmerman, houtkoper, overl. 5-7-1884 Amsterdam (73), tr. Amsterdam, 12-5-1830 Johanna Goffree, geb./ged. 27-4/11-5-1809 Amsterdam (Johanna, ouders Willem Godvree en Johanna Vissers), winkelierster (1830), later zonder beroep, overl. 29-6-1899 Amsterdam (90), dochter van Joannes Wilhelmus Goffree (Willem; 1777-1836) en Johanna Vissers (1781-1827).

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1 Willem Ide, geb. 27-12-1830 Amsterdam, overl. 11-4-1831 Amsterdam (3,5 m)

2 Maria Ide, zie V-4.8.6.2

3 Barend Ide Junior, zie V-4.8.6.3

4 Willem Ide, geb. 28-2-1836 Amsterdam, overl. 7-3-1837 Amsterdam (1)

5 Levenloze dochter Ide, geb./overl. 30-3-1838 Amsterdam

6 Levenloze zoon Ide, geb./overl. 6-9-1839 Amsterdam

7 Willem Hendrik Ide, zie IV-4.8.6.7

8 Levenloze dochter Ide, geb./overl. 8-4-1843 Amsterdam

9 Levenloze zoon Ide, geb./overl. 14-7-1844 Amsterdam

Generatie V

V-4.8.5.1 (V; M) Willem Ide, geb. 20-12-1830 Amsterdam, werktuigkundige, overl. 31-7-1905 Amsterdam (74), tr. Amsterdam, 19-3-1856 Jansje/Joanna Westendorp, geb. 23-10-1827 Amsterdam, overl. 7-11-1900 Amsterdam? (73), dochter van ? en ?.

Uit dit huwelijk min. 6 kinderen:

1 Willem Ide Junior, zie VI-4.8.5.1.1

2? Joanna Ide, geb. 22-10-1858 Amsterdam, overl. 27-6-1860 Amsterdam

3? Wilhelmina Maria Ide, geb. 28-12-1859 Amsterdam, overl. 15-6-1860 Amsterdam

4? Reinier Ide, geb. 24-6-1861 Amsterdam, magazijnhouder (8-1885), overl. 25-10-1914 Amsterdam (53), tr. Haarlem, 20-8-1885 Alida Johanna Catharina Westendorp (Alida), geb. 30-11-1863 Haarlem, overl. 2-10-1930 Amsterdam (66), dochter van Daniël Westendorp en Alida Smink.

Uit dit huwelijk mogelijk 1 jong overleden kind.

5? Hendrik Jacobus Ide, geb. 16-7-1862 Amsterdam, overl. 8-9-1864 Amsterdam (2)

6? Jacobus Cornelis Ide, geb. 20-3-1866 Amsterdam, overl. 24-8-1866 Amsterdam

V-4.8.5.2 (V; M) Hendrik Ide, geb. 7-6-1833 Amsterdam, machinist, Opziener bij de Directie der Fabriek voor de Marine en het Stoomwezen te Soerabaja (†), overl. 12-8-1878 a/b Stoomschip Celebes (ruim 45), tr. Amsterdam, 15-4-1858 Maria Ide, geb. 2-3-1832 Amsterdam, overl. 19-4-1905 Amsterdam (73), dochter van Barend Ide en Johanna Goffree.

Uit dit huwelijk 3 kinderen: zie Maria Ide.

V-4.8.5.6 (V; M) Johannes Sijbrand Ide, geb. 19-7-1842 Amsterdam, 1e Machinist bij de Nederlandsch Indische Stoomvaart-Maatschappij te Batavia (†), overl. 10-2-1875 Batavia?, Java (32), tr. Soerabaja, 13-4-1871 Margaretha Wilhelmina Hagenzieker, geb. 23-11-1850 Amsterdam, overl. 4-3-1923 Amsterdam (72), dochter van Gerrit Hagenzieker (1814-1876) en Johanna Jacoba Boshart (1816-1898).

Uit dit huwelijk 1 kind:

1 Johanna Jacoba Maria Ide, geb. 11-7-1874 Soerabaja, overl. 23-10-1877 Amsterdam (3)

Margaretha Wilhelmina Hagenzieker hertr. (bij volmacht) (ot: 20-6) Amsterdam, 4-7-1879 Willem Frederik Staargaard, geb. 19-9-1840 Helder, overl. 20-10-1918 Amsterdam (78), zoon van Willem Staargaard en Maartje Visser en weduwnaar van Johanna Hendrika Maria Amons (geen kinderen).

Uit het huwelijk Staargaard/Hagenzieker 5 kinderen Staargaard.

V-4.8.5.2 (V; M) Maria Ide, geb. 1832 Amsterdam, overl. 1905 Amsterdam (73), tr. (1e) Amsterdam, 1858 Hendrik Ide, geb. 1833 Amsterdam, machinist, Opziener bij de Directie der Fabriek voor de Marine en het Stoomwezen te Soerabaja (†), overl. 1878 a/b Stoomschip Celebes (ruim 45), zoon van Willem Ide en Mietje Dissel, tr. (2e) Amsterdam, 1896 Marcus de Vries, geb. 1845 Amsterdam, diamantbewerker, overl. 1923 Amsterdam (78), zoon van ? en ? en weduwnaar van Antje Hesta (huwelijk Amsterdam, ?-?-????), geb. 1852 Amsterdam, overl. 1884 Amsterdam (32), met 2 kinderen: Johanna de Vries, geb. 1879 Amsterdam, overl. 1952 Amsterdam (72) en Antje de Vries, geb. 1881 Amsterdam, overl. 1904 Amsterdam (23). Uit het eerste huwelijk van Maria Ide 3 kinderen:

1 Barend Willem Hendrik Ide, zie VI-4.8.5.2.1

2 Hendrik Willem Barend Ide, geb. 1862 Amsterdam, koopman (1885), overl. 1898 (36), tr. Amsterdam, 1885 Elisabeth Anna Niewenhuis, geb. 1861 Amsterdam, overl. 1945 Amsterdam (84), dochter van Cornelis Harmanus? Niewenhuis en Marritje Seegers en zus van Mathilda Rebecca Niewenhuis.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

Elisabeth Anna Niewenhuis hertr. Amsterdam, 1899 Hendrik Wassink, geb. 1865 Amsterdam, overl. 1942 Amsterdam (77). Uit dit huwelijk 1 dochter: Johanna Alida Mathilda Wassink, geb. 1899 Amsterdam, overl. 1964 Amersfoort (64).

3 Johanna Maria Ide, geb. 1865 Soerabaja, overl. 1870 Soerabaja (5)

V-4.8.5.3 (V; M) Barend Ide Junior, geb. 1834 Amsterdam, houtkopersknecht, werkman (1860/1861), later houthandelaar, overl. 1898 Amsterdam (64), tr. Amsterdam, 1860 Margaretha Maria Ries (Margaretha), geb. 1839 Amsterdam, water- en vuurverkoopster (1860), later zonder beroep, overl. 1918 Amsterdam (78), dochter van Evert Ries (1812-1861) en Margaretha Kolf(f) (1814-1849).

Uit dit huwelijk 12 kinderen:

1 Barend Ide, geb. 1860 Amsterdam (erkend bij huwelijk), overl. 1863 Amsterdam (bijna 3)

2 Johanna Maria Margaretha Ide (Naatje), zie VI-4.8.5.3.2

3 Margaretha Maria Ide, geb. 1864 Amsterdam, overl. 1864 Amsterdam (5 m)

4 Margaretha Petronella Ide (Margaretha), zie VI-4.8.5.3.4

5 Barend Willem Ide, geb. 1867 Amsterdam, overl. 1867 Amsterdam (7 m)

6 Maria Barendina Ide (Maria), zie VI-4.8.5.3.6

7 Barend Ide, geb. 1871 Amsterdam, overl. 1873 Amsterdam (2)

8 Willem Hendrik Ide, geb. 1873 Amsterdam, overl. 1873 Amsterdam (5,5 m)

9 Petronella Hendrika Sophia Ide, geb. 1874 Amsterdam, overl. 1875 Amsterdam (8 m)

10 Barend Ide, geb. 1876 Amsterdam, overl. 1876 Amsterdam (8 dagen)

11 Barend Willem Hendrik Ide, zie VI-4.8.5.3.11

12 Wilhelmina Hendrika Ide (Mien), geb. 1879 Amsterdam, overl. 1964 Amsterdam (84), tr. Amsterdam, 1904 Johannes Frederik Laffree, geb. 1877 Amsterdam, Sergeant-torpedomaker (o.a. 1904), overl. 1944 Soest (67), zoon van Johannes Frederik Laffree (1850-1926) en Jeannette Hendrika Anderiesen (1845-1939) en broer van Jeannette Hendrika Laffree (1886-1976).

V-4.8.5.7 (V; M) Willem Hendrik Ide, geb. 1840 Amsterdam, houtkoper/molenaar, overl. 1881 Amsterdam (40), tr. Amsterdam, 1865 Anna Catharina Heijink, geb. 1842 Amsterdam, overl. 1893 Vlissingen (51), dochter van Cornelis Hendrik Heijink (1809?-1872) en Anna Catharina van Steen (1810?-1868).

Uit dit huwelijk 1 kind:

1 Johanna Barendina Ide, geb. 1868 Amsterdam, overl. 1868 Amsterdam (4 m)

Anna Catharina Heijink hertr. Amsterdam, 1882 Willem Nicolaas Rottier, geb. 1845 Vlissingen, machinist, vanaf 31-8-1895 gemeenteraadslid Vlissingen, overl. 1914 Vlissingen (69), zoon van Gerard Rottier (1801?-1870) en Catharina Hendrina van Enst (1813?-1899).

Generatie VI

VI-4.8.4.1.1 (V; M) Willem Ide Junior, geb. 1856 Amsterdam, Opzichter van het Stoomwezen (1885), overl. 1922 Utrecht, wonende Jutphaas (65), tr. (1e) Amsterdam, 1880 Margaretha Cornelia Oolthuijs, geb. 1858 Amsterdam, overl. 1902 Amsterdam, dochter van Barend Frederik Oolthuijs (?-1903??) en Klasina/Clasina Visser (?-na 1895), tr. (2e) ?, ? Marie Clemence Praet, geb. ?, overl. na of in 1922.

Uit het eerste huwelijk 5 kinderen:

1 Joanna Ide, geb. 1882 Amsterdam, zonder beroep, overl. 1964 Amsterdam (81), tr. Amsterdam, 1919 Pieter Grootmeijer, geb. 1868 Amsterdam, kantoorbediende, overl. 1940 Amsterdam (72), zoon van Johannes Jacobus Grootmeijer en Arendje Zuijderduijn en weduwnaar van (huwelijk Amsterdam?, 1905) Sarah Clifton?, geb. 1854 Londen, overl. 1917 Amsterdam (63).

2 Barend Frederik Ide, geb. 1884 Amsterdam, machinist, monteur, bankwerker, magazijnbediende, zonder beroep, overl. 1961 Culemborg (77), tr. Amsterdam, 1914 Martha Cornelia Lap, geb. 1884 Den Helder, overl. 1930 Amsterdam (46), dochter van Dirk Lap en Josina Gude.

Uit dit huwelijk vermoedelijk geen kinderen.

3 Willemien Ide, geb. 14-4-1886 Amsterdam, overl. 1899 Amsterdam (13)

4 Klasiena/Klasina Ide, geb. 1889 Amsterdam, overl. 1890 Amsterdam (3 m)

5 Willem Ide, geb. 1900 Amsterdam, overl. 1900 Amsterdam (2 d)

VI-4.8.5.2.1 (V; M) Barend Willem Hendrik Ide, geb. 1860 Amsterdam, houthandelaar, overl. 1889 Amsterdam (29), tr. Amsterdam, 1882 Mathilda Rebecca Niewenhuis (Mathilda), geb. 1857 Amsterdam, overl. 1935 Amsterdam (77), dochter van Cornelis Harmanus? Niewenhuis en Marritje Seegers en zus van Elisabeth Anna Niewenhuis.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1 Willem Hendrik Ide, zie VII-4.8.5.2.1.1

2 Hendrik Ide, zie VII-4.8.5.2.1.2

3 Johanna Barendina Ide, zie VII-4.8.5.2.1.3

VI-4.8.5.3.2 (V; M) Johanna Maria Margaretha Ide (Naatje), geb. 1861 Amsterdam, zonder beroep (1881), tapster (1884/1887), overl. 1940 Amsterdam (79), tr. (1e) Amsterdam, 1881 David Gockel/Göckel, geb. 1856 Amsterdam, 'bekleeder' (1881), tapper (1882/†), overl. 30-6-1882 Amsterdam (25), zoon van Johannes Cornelis Gockel en Rachel da Cunha, tr. (2e) Amsterdam, 1884 Wilhelmus Gerardus Johannes Oosterman, geb. 20-12-1850 Amsterdam, koetsier (1884), tapper (1885), overl. 1886 Amsterdam (35), zoon van Joannes Oosterman en Gerarda Magtilda Baltus, tr. (3e) Amsterdam, 1887 Philippus Willem Christiaan Jacobus ten Seldam, geb. 1859 Amsterdam, tapper, overl. 1895 Amsterdam (35), zoon van Roelof ten Seldam (1812-1880) en Willemina Jacoba van den Broeke (1816-1894), tr. (4e) Capelle a/d IJssel, 1898 Arie Leeflang, geb. 1871 Capelle a/d IJssel, aannemer (1898), later caféhouder (†), overl. 1919 Amsterdam (47), zoon van Ijsbrand Leeflang en Hendrijna van Wingerden.

4 kinderen:

1 Levenloze zoon Ide (vermoedelijk zoon van David Gockel), geb./overl. 1881 Amsterdam (getuige bij aangifte: Willem Gückel, stoffeerder, 24)

2 Margaretha Maria Gockel, geb. 1882 Amsterdam, overl. 1882 Amsterdam (2,5 m)

3 Margaretha Maria Willemina ten Seldam, geb. 1888 Amsterdam, overl. 1888 Amsterdam (4 m)

4 Johanna Willemina Christina ten Seldam (Jopie), geb. 1890 Amsterdam, overl. 1942 Amsterdam (52)

VI-4.8.5.3.4 (V; M) Margaretha Petronella Ide (Margaretha), geb. 1866 Amsterdam, overl. 1950 Amsterdam (84), tr. Amsterdam, 1884 Bernardus Leonard Jobst (Bernard), geb. 1863 Amsterdam, goudsmid (1884), later caféhouder (café "Sans Souci", Dapperstraat 1), zonder beroep (1915); gevolmachtigde voor Dr. Baltus Bakker bij huwelijk Dr. B. Bakker en M.M.C. Stütterheim (Amsterdam, 1915), overl. 1955 Amsterdam (91), zoon van Joannes Gerardus Jobst en Wilhelmina Geertruida Oversteegen.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1 Joannes Gerardus Jobst, geb. 1884 Amsterdam (erkend bij huwelijk), overl. 1888 Amsterdam (4)

2 Margaretha Maria Jobst (Margaretha/Greet), zie VII-4.8.5.3.4.2

3 Wilhelmina Geertruida Jobst (Wilhelmina), zie VII-4.8.5.3.4.3

4 Johanna Margaretha Maria Jobst (Jo/Jopie), geb. 1889 Amsterdam, overl. 1981 Amsterdam (92)

5 Barend Joannes Jobst, geb. 1890 Amsterdam, overl. 1891 Amsterdam

6 Bernardus Leonard Jobst Jr. (Bernard), zie VII-4.8.5.3.4.6

7 Maria Barendina Jobst (Marie), zie VII-4.8.5.3.4.7

8 Joannes Gerardus Jobst (Johan), geb. 1895 Amsterdam, overl. 1974 Amsterdam (78), tr. (1e) Amsterdam, 1931 Dora Elisabeth Smith, geb. 1903 Amsterdam, overl. 1943 Amsterdam (40), dochter van ? en ?, tr. (2e) Amsterdam, 1949 Johanna Jacoba Catharina Marie Foppe, geb. 1906 's Gravenhage, overl. 1973 Amsterdam (67), dochter van ? en ?.

Uit beide huwelijken vermoedelijk geen kinderen.

VI-4.8.5.3.6 (V; M) Maria Barendina Ide (Maria), geb. 1869 Amsterdam, overl. 1946 Amsterdam, wonende 's Gravenhage (77), tr. Amsterdam, 1887 Johan Karel Anton Stütterheim (Johan), geb. 1865 Amsterdam, diamantbewerker, later caféhouder, overl. 1945 Amsterdam (79), zoon van Johannes Stütterheim (1822-1870) en Carolina Agatha Wehle (1820-1891).

Uit dit huwelijk 11 kinderen: zie Stutterheim.

VI-4.8.5.3.11 (V; M) Barend Willem Hendrik Ide (Barend), geb. 1877 Amsterdam, loodgieter (o.a. 1905), chauffeur (GVB), conducteur tram, overl. 1912 Amsterdam (35), tr. Amsterdam, 1905 Jeannette Hendrika Laffree, geb. 1886 Amsterdam, zonder beroep (1916/1919), caféhoudster te Amsterdam, overl. 1976 Haarlem (89), dochter van Johannes Frederik Laffree (1850-1926) en Jeannette Hendrika Anderiesen (1845-1939) en zus van Johannes Frederik Laffree (1877-1944).

Uit dit huwelijk 3 kinderen

Jeannette Hendrika Laffree hertr. (1e) Amsterdam, 1916, gescheiden (vonnis Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam, 1918; ingeschreven Amsterdam, 1919) Reinierus Johannes Wortel (René), geb. 1890 Amsterdam, kellner (1916), overl. ?, zoon van Klaas Wortel en Hendrika Bijl.

Jeannette Hendrika Laffree hertr. (2e) Amsterdam, 1928 Jan Frederik Wol, geb. 1876 Amsterdam, kelner/caféhouder, overl. 1954 Amsterdam (77), zoon van Hendrik Wol en Fredrika Elizabeth Adriana Bloemkolk en gescheiden van Gerritje van Beek.

Generatie VII

VII-4.8.5.2.1.1 (V; M) Willem Hendrik Ide, geb. 1884 Amsterdam, loodgieter (h), overl. 1955 Amsterdam (71), tr. Amsterdam, 1910 Christina Elisabeth Prinsen, geb. 1882 Amsterdam, overl. na 7-1939 Amsterdam?, dochter van ? Prinsen en ?.

Uit dit huwelijk 2 kinderen

VII-4.8.5.2.1.2 (V; M) Hendrik Ide, geb. 1887 Amsterdam, schilder, monteur, gasfitter, overl. 1951 Amsterdam (64), tr. Amsterdam, 8-9-1910 Catharina Aafje Dudok, geb. 1890 Amsterdam, overl. 1974 Amsterdam (83), dochter van Simon Adrianus Dudok en Jantje Jongbloed (?-1953).

Uit dit huwelijk 2 kinderen

VII-4.8.5.2.1.3 (V; M) Johanna Barendina Ide, geb. 1889 Amsterdam, overl. 1963 Hilversum (74), tr. Amsterdam, 1912 Dirk Johannes Seegers, geb. 1886 Amsterdam, makelaar in tabak (h), overl. 1953 Hilversum (66), zoon van Jacobus Christiaan Seegers en Anna Maria Brands.

Uit dit huwelijk 3 kinderen

VII-4.8.5.3.4.2 Margaretha Maria Jobst (Margaretha/Greet), geb. 1885 Amsterdam, overl. 1962 Amsterdam (76), tr. Amsterdam, 1913 Théodore Gilles Frédéric Sauveur (Théo), geb. 1885 Amsterdam, kantoorbediende Amst. Kiosk Onderneming (AKO), overl. 1952 Amsterdam (66), zoon van Théodore Hubert Eugène Sauveur (1850-1920) en Carolina Frédérika Mathilda van Buuren (1855-1929).

Uit dit huwelijk min. 2 kinderen

VII-4.8.5.3.4.3 Wilhelmina Geertruida Jobst (Wilhelmina/Mies), geb. 1887 Amsterdam, overl. 1976 La Nucia, Spanje (89), tr. Amsterdam, 1913 Antonie de Baat Doelman (Anton), geb. 15-9-1887 Amsterdam, commissionair in effecten (1913), Directeur N. V. Amsterdamsche Kiosk Onderneming (†), overl. 1952 Amsterdam (64), zoon van Hendrik de Baat Doelman en Jacoba Elizabeth Kuijt.

Uit dit huwelijk min. 1 kind

VII-4.8.5.3.4.6 Bernardus Leonard Jobst Jr. (Bernard), geb. 1892 Amsterdam, caféhouder, overl. 1960 Amsterdam (68), tr. (1e) Amsterdam, 1917, gescheiden Amsterdam, 1942, tr. (2e) Amsterdam, 1957 Helena Albertha Hansen, geb. 1894 Amsterdam, overl. 1984 Amsterdam (89), dochter van Edvard Hansen (1855-1907) en Helena Alberta Torsténsen (1852-1927).

Uit dit huwelijk min. 4 kinderen

VII-4.8.5.3.4.7 Maria Barendina Jobst (Marie), geb. 1894 Amsterdam, overl. 1976 Amsterdam (81), tr. Amsterdam, 1919, gescheiden Amsterdam, 1946 Oskar Johann Anton Manus (Oscar), geb. 1888 Amsterdam, overl. 1950 Haarlem? (62), zoon van Oskar Friedrich Maximilian Manus (Oscar; 1854-1922) en Margaretha Louisa Maria Kral (1862?-1941).

Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Bronnen:

genlias;

CBG: familieadvertenties

Gemeentearchief Amsterdam: doopregisters op internet (www.gaa.nl).