Startpagina‎ > ‎

Goffree

Voor correcties en aanvullingen kunt u mij mailen: dekievita(@)gmail.com.
Bij overname van gegevens graag mijn site als bron vermelden.

Goffree

 

Generatie I

I Henricus Georgius Goffree, ged. ?, overl. ? Amsterdam?, tr. Amsterdam?, ? Catharina Kelders, ged. ?, overl./begr. 11/15-2-1811 Amsterdam (?; Catharina Kelder), dochter van ? en ?.
Uit dit huwelijk min. 2 kinderen:
 
1 Joannes Wilhelmus Goffree (Willem), zie II-1
2 Johannes Henricus, ged. (R-K) 5-5-1781 Amsterdam (ouders Henricus Georgius Goffre en Catharina Kelders, doopgetuigen Johannes Okke en Catharina Goffre), overl. ? Amsterdam.

Generatie II

II-1 (V; M) Joannes Wilhelmus Goffree (Willem), ged. (R-K) 9-11-1777 Amsterdam (ouders Henricus Georgius Goffre en Catharina Kelders, doopgetuigen Joannes Wilhelmus Meijland en Catharina Goffre), kuipersknecht (1811/1814), kuiper (†), overl. 28-1-1836 Amsterdam (58), tr. (ot: 17-4) Amsterdam, 10-5-1801 Johanna Vissers, ged. 19-9-1781 Amsterdam, werkster (†), overl. 21-9-1827 Amsterdam (46), dochter van Pieter Vissers (?-na 1806?) en Johanna Kruijs (?-1833).
Uit dit huwelijk min. 8 kinderen:
 
1 Katriena/Catharina Goffree, geb./ged. 6/8-7-1801 Amsterdam (Katriena, ouders Willem Goffree en Johanna Vissers, doopgetuigen Hendrik Vissers en Katriena Kelders), overl. 10-12-1819 Amsterdam (akte 19?, Catharina Godvree; 18)
2 Pieter Cornelis Goffree, geb./ged. 4/9-10-1803 Amsterdam (ouders Willem Goffree en Joanna Vissers, doopgetuigen Pieter Cornelis Dinten en Lena le Duc), overl. ?.
3 Pietje/Petronella Godvree/Goffree, zie III-1.3
4 Johanna Godvree/Goffree (Johanna, ouders Willem Godvree en Johanna Vissers), zie III-1.4
5 Willem Goffre/Goffré, zie III-1.5
6 Hendrik Goffree, zie III-1.6
7 Paulus Goffre, geb. 29-10-1817 Amsterdam, overl. na 18-12-1848
8 Gerrit Goffree, zie III-1.8

Generatie III

III-1.3 (V; M) Pietje/Petronella Godvree/Goffree, geb./ged. 12/16-7-1806 Amsterdam (Pietje, ouders Willem Godvree en Hanna Visser, doopgetuigen Pieter Vissers en Katje Kelder), overl. 12-12-1885 Sloten (79), tr. Amsterdam, 18-3-1840 Willem Maas, geb. 1-3-1813 Nieuwendam, zeilenmaker (1840/1852), getuige bij huwelijk Ide/Ide op 15-4-1858, overl. 12-1-1890 Amsterdam (76), zoon van Adam Berrie Maas (?-1828) en Barbera/Barbara Pan (1777?-1847).
Uit dit huwelijk min. 3? kinderen (geen in leven in 1885):
 
1 Barbara Maas, geb. 19-3-1840 Amsterdam, overl. 16-6-1840 Amsterdam (3 m)
2 Barbara Maas, geb. 2-4-1841 Amsterdam (getuige geboorteaangifte is Barend Ide, timmerman, 30, Plantaadje Nr. 7), overl. 13-2-1846 Amsterdam (4)
3 Adam Wilhelm Maas, geb. 8-8-1852 Amsterdam, overl. 23-10-1852 Amsterdam (2 m)

III-1.4 (V; M) Johanna Goffree, geb./ged. 27-4/11-5-1809 Amsterdam ( Johanna, ouders Willem Godvree en Johanna Vissers), winkelierster (1830), later zonder beroep, overl. 29-6-1899 Amsterdam (90), tr. Amsterdam, 12-5-1830 Barend Ide Senior, geb./ged. 28-2/3-3-1811, timmermansknecht, timmerman, houtkoper, overl. 5-7-1884 Amsterdam (73), zoon van Willem Ide (1778-1818) en Maria Barends (1781-1829).
Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1 Willem Ide, geb. 27-12-1830 Amsterdam, overl. 11-4-1831 Amsterdam (3,5 m)
2 Maria Ide, zie Ide
3 Barend Ide (Junior), zie Ide
4 Willem Ide, geb. 28-2-1836 Amsterdam, overl. 7-3-1837 Amsterdam (1)
5 Levenloze dochter Ide, geb./overl. 30-3-1838 Amsterdam
6 Levenloze zoon Ide, geb./overl. 6-9-1839 Amsterdam
7 Willem Hendrik Ide, zie Ide
8 Levenloze dochter Ide, geb./overl. 8-4-1843 Amsterdam
9 Levenloze zoon Ide, geb./overl. 14-7-1844 Amsterdam

III-1.5 (V; M) Willem Goffre/Goffré, geb. 28-9-1811 Amsterdam, getuige geboorteaangifte Barbara Maas 19-3-1840 (Willem Goffré, Kuiper, Dijkstraat N 7), kuiper (3-1840), werkman, sjouwer, zonder beroep (1876); getuige huwelijk Ide/Oosterman 13-2-1884, getuige huwelijk B.W.H. Ide/M.R. Niewenhuis 28-9-1882, overl. 17-3-1901 Amsterdam (89), tr. Amsterdam, 18-5-1842 Geertruida Meijer, geb. 15-12-1816 Schiedam, dienstbode (5-1842), overl. 11?-9?-53 Amsterdam (36?), dochter van David Meijer en Gerarda van der Linden (?-1830).
Uit dit huwelijk min. 2 kinderen:
 
1 Levenloze zoon Goffre, geb./overl. 19-12-1842 Amsterdam
2 Willem Goffre/Goffré, geb. 25-1-1844 Rotterdam, smid (1864), vuurstoker (†), overl. 8-6-1876 Den Helder, wonende te Amsterdam (32; Goffree)

III-1.6 (V; M) Hendrik Goffree, geb. 19-7-1814 Amsterdam, tabakswerker (1838), tabaksspinner te Emmerik, overl. voor 27-12-1883 Emmerik, Duitsland, tr. Amsterdam, 6-6-1838 Jacoba Hendrica Hubeek/Hubeck, geb. 4-10-1819 Amsterdam, overl. na 27-12-1883 [1883 Gladbach, Duitsland], dochter van Jacobus Hubeek? en Maria Hoeding?.
Uit dit huwelijk min. 4 kinderen:
 
1 Jacoba Hendrika Goffree, geb. 14-7-1841 Amsterdam, overl. 11-9-1841 Amsterdam (2 m)
2 Hendrika Goffree, geb. 5-3-1845 Amsterdam, overl. 16-12-1848 Amsterdam (3)
3 Maria Goffree, zie IV-1.6.3
4 Petronella Goffree, zie IV-1.6.4

III-1.8 (V; M) Gerrit Goffree, geb. 6-7-1821 Amsterdam (getuige bij zijn geboorteaangifte: Paulus Greevee, 30), matroos bij de Marine (1851), Internet: Matroos, Kok en Kanonnier op de N.57 gestationeerd op de Rijn bij Millingen (1851), Scheepskok op het stoomschip "Amsterdam"(1863), overl. voor 14-7-1871, voor 1866, tr. Millingen Gld., 15-3-1851 Gerrada/Grada Eerden, geb. 25-10-1814 Millingen, arbeidster, overl. 14-7-1871 Millingen (56), dochter van Joannes Hendricus Eerden en Sebilla Huisman.
Uit dit huwelijk min. 2 kinderen:
 
1 Petronella Goffree, geb. 9-6-1851 Millingen, overl. 26-7-1852 Millingen (13 m)
2 Petronella Sibilla/Sijbilla Goffree, zie IV-1.8.2

Gerrada/Grada Eerden had al voor haar huwelijk 2 natuurlijke kinderen.

Generatie IV

IV-1.6.3 (V; M) Maria Goffree (Miesje/Mietje?), geb. 10-3-1847 Amsterdam, overl. na 1890 Duitsland? [1890 Gladbach Mönchen-Gladbach], tr. Emmerik?,? Lambertus van Thiel/Tiel, geb. ? , postbeambte (1890), overl. na 1890 Duitsland? [1890 Gladbach Mönchen-Gladbach], zoon van ? en ?.
Uit het dit huwelijk min. 1 kind:
 
1 Auguste Henriëtte van Thiel, geb. 20-10-1869 Emmerik, woonde van 26-7-1888 tot ? in Amsterdam (20-4-1891 ambtshalve doorgehaald in bevolkingsregister), overl. na 1888

IV-1.6.4 (V; M) Petronella Goffree, geb./ged. 16-7/4-8-1850 Emmerik, Duitsland, overl. 8-5-1928 Arnhem (77), tr. Amsterdam, 27-12-1883 Christiaan Pieter Huisinga (Christiaan), geb. 21-8-1856 Utrecht, smid te Utrecht (1875), smid (1883), later stoker, overl. voor 24-9-1913 Emmerik?, zoon van Christiaan Huisinga (1823?-1881) en Anthonia Gijsberta Tasking (1825?-1902).
Christiaan Pieter Huisinga en Petronella Goffree vertrokken met 2 kinderen 16-3-1891 vanuit Amsterdam naar Emmerik (Duitsland).
Uit dit huwelijk min. 3 kinderen:

1 Christiaan Pieter Huisinga (Christiaan?), zie V-1.6.4.1
2 Hendrika Petronella Huisinga, geb. 7-11-1887 Amsterdam, overl. 8-2-1889 Amsterdam (1)
3 Lambert Hendrik Huisinga, geb. 12-5-1890 Amsterdam, overl. na 16-3-1891 Duitsland?

IV-1.8.2 (V; M) Petronella Sibilla/Sijbilla Goffree, geb. 30-7-1853 Millingen, dienstbode (1876), overl. 2-4-1882 Leuth, Ubbergen (28), tr. Ubbergen, 12-10-1876 Wilhelmus Keukens, geb. 29-7-1846 Ubbergen, arbeider (1876/1883), overl. 10-7-1918 Ubbergen (71), zoon van Theodorus Keukens en Arnoldina Willemse.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1 Berendina Maria Keukens, geb. 12-1-1879 Leuth, Ubbergen, overl. ?
2 Gerarda Maria Keukens, geb. 29-1-1881 Leuth, Ubbergen, overl. ?

Wilhelmus Keukens hertr. Ubbergen, 8-5-1883 Allegonda Lasee/Lasée, geb. 18-3-1857 Cranenburg, Pruissen, dienstbode (1883) overl. 19-8-1927 Leuth, Ubbergen (70), dochter van Johann Lasee en Theodora Verhoeven.
Uit dit huwelijk min. 9 kinderen

Generatie V

V-1.6.4.1 (M; V) Christiaan Pieter Huisinga (Christiaan?), geb. 15-1-1884 Amsterdam, handelsreiziger, overl. 9-1-1972 Apeldoorn (87), tr. Arnhem, 24-9-1913 Johanna Josephina Frech (Johanna?), geb. 11-8-1885 Bergh, overl. 23-6-1972 Apeldoorn (86), dochter van Johann Casper Frech (1859?-1939) en Johanna Josephina Onzenoort (1859?-1942).
Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1 Johanna Christina Huisinga, geb.
2 Christiaan Jurriaan Johannes Huisinga, geb.
3 Amalie Elise Huisinga, zie VI-1.6.4.1.3

Generatie VI

VI-1.6.4.1.3 (V; M) Amalie Elise Huisinga (Amalie), geb. 28-7-1914 Emmerik, overl. 14-3-2003 Norg (88), tr. (verloofd: 21-3-1937) Apeldoorn/Arnhem?, 4-8-1939 Johan Louis Hendrik Idsinga (Jan), geb. 24-2-1915 ?, 3e Offic. Gouv. Marine (3-1937), overl. 30-11-1991 Norg (76), zoon van ? Idsinga en ?.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Bronnen:
Door mij verzamelde gegevens
http://www.gaa.nl
http://www.arieleeuwrik.nl/Genealogie/eerden/92.htm

Comments